Náklady na parkoviště svj - jak se podílet? Účetní daňový dotaz - lze vybírat příspěvky?

Vložil Jarda_, 14. Červenec 2020 - 18:24 ::

Existuje parkoviště na parcele stavební (společný pozemek vlastníků), na které stojí i bytový dům (parcela je větší než dům). Tedy pozemek je v podílovém spoluvlastnictví.

Jak co nejspravedlivěji a v souladu s legislativou udělat, aby náklady na provoz (tedy instalace a provoz závory, rekonstrukce povrchu, pronájem příjezdové cesty etc.) nesli ti, kdož čerpají užitek, tedy parkují?

Historicky to bylo tak, že kdo parkoval, tak platil řekněme 1000 Kč/rok. Pak se na to ale výbor vy… a pak tam začal parkovat kdekdo a teď jsou gigantické náklady… A jelikož všichni z výboru tam parkují, tak bude snaha vzít z FO.

Otázka zní: lze opět vybírat řekněme 1200/rok na náklady spojené s provozem? A třeba 2000/rok od cizích (nevlastníků, lidí z jiných domů)? Aby to pro změnu nemělo dopad na daně. To je asi na účtaře daňaře? Odhadnu, že tak 50% vlastníků neparkuje, takže je určitá šance Něco rozumného odhlasovat, ale aby to nebylo příliš komplikované…

Díky za všechny náměty.

 • parkoviště

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pavel, 15. Červenec 2020 - 19:10

Jardo_,

jakýkoliv účetní a daňový dotaz lze řešit pouze, pokud znáte jak konkrétní situaci upravuje právo. Pokud znáte právní posouzení situace, můžete být schopen situaci správně zaúčtovat. Pokud znáte právo a účetnictví, tak je možné, že situaci i správně daňově posoudíte.

Vy ale zatvrzele nechcete sdělit, co je právním základem situace tj. zda je pozemek v prohlášení vlastníka. Bez toho se skutečně lze pouze domnívat, jak už Vám několik přispěvatelů napsalo.

Hezký den!

Pavel

Vložil Jarda_, 16. Červenec 2020 - 14:23

Pozemek je v PV, kdyz na tom pozemku stoji mmj. i dum i dvorek :-)

Ale v PV neni reseny dvorek jako dvorek ani jako parkoviste.

Vložil radka2222 (bez ověření), 16. Červenec 2020 - 15:24

po sté. dvorek má svoje parcelní číslo? jak víte, že je v PV, když PV jste neviděl? nebo viděl? co je o dvorku v PV tedy psáno?

Vložil Jarda_, 16. Červenec 2020 - 18:20

Dovolte otázku: víte, co je to zastavěná plocha a nádvoří?

Jde o pozemek dle katastrálního zákona, na kterém je budova včetně nádvoří a je evidován jako stavební parcela.

Samotný fakt, že tento pozemek je zmíněn v pv, neznamená, že je v pv dále řešen, neboť primárně slouží jako pozemek pro dům!!!

Pro samé Vaše dotazy se stala diskuse nepřehlednou a budu ji muset smazat a začít nanovo.

Vložil radka2222 (bez ověření), 16. Červenec 2020 - 18:58

má ten dvorek samostatné parcelní číslo???? co PŘESNĚ je o tomto dvorku v PV? to furt nemůžete pochopit, že tohle jsou ty nejdůležitější fakta pro to, aby vám někdo mohl relevantně poradit?

Pro samé Vaše dotazy se stala diskuse nepřehlednou a budu ji muset smazat a začít nanovo…

ono by stačilo, kdybyste na mé dotazy a dotazy ostatních odpověděl. ale to nemá fakt cenu. jste dutej jak sud, nejste schopen dát zásadní informace. tak si poraďte sám. howg.

Vložil Jarda_, 17. Červenec 2020 - 19:29

Kdo tady zase maže?

Odpověď najdeš tu

http://www.portalsvj.cz/…-prispevky-0#…

Vložil Člen SVJ (bez ověření), 16. Červenec 2020 - 15:03

Jednou píšete,že:

„Je zbytečné, abych kupoval PV, nic to opravdu nevyřeší.“

a podruhé:

„Ale v PV neni reseny dvorek jako dvorek ani jako parkoviste.“

To si z nás děláte kozy?Nebo jste se zrovna probudil?Podíval jste se už do zrcadla jestli se vůbec poznáváte?

Vložil JaVa, 15. Červenec 2020 - 14:04

Co bylo „historicky“ dáno,ještě neznamená,že je to správně a v mezích zákona!Pokud sem nedáte všechno,co se o tom plácku,který používáte jako „parkoviště“, uvádí ve vašem Prohlášení, tak je zcela zbytečné na Váš dotaz reagovat.Možná by stačilo IČO vašeho SVJ,nebo aspoň jeho adresa a hned by bylo vše jasnější a Vy, by jste se možná už konečně dočkal, nějaké fundované rady.Zatím je to pouhé vaření z vody.

Přeji hezký den.JaVa

Vložil Jarda_, 16. Červenec 2020 - 14:22

Java neane pochopit, ze je pozemek X, na nemz je dum i dvorek?

Vložil Justitianus, 15. Červenec 2020 - 6:08

Popíšu standardní řešení takových situací. Toto řešení je spravedlivé. Je i právně čisté (je v souladu se zákony – zejména se zákonem o daních z příjmů (ZoDP)). A hlavně nevyžaduje dohodu všech vlastníků jednotek.

Obecně platí:

O společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou, počítanou podle podílů.
Spoluvlastníci mohou jednotlivého spoluvlastníka vyloučit z užívání společné věci.
Vyloučenému spoluvlastníku náleží náhrada v penězích.
Výše náhrady se určí jako nájemné v místě obvyklé za obdobný předmět pronájmu.

Pro vaši situaci to znamená:

Spoluvlastníci parkoviště se rozhodnou (většinově), že žádný z nich nebude užívat parkovací místo právem spoluvlastníka. Celé parkoviště svěří správci (kterým může být SVJ či jiná osoba). Správce parkoviště pak bude parkovací stání pronajímat za „komerční“ nájemné v místě obvyklé (napsal jste 2000 Kč ročně). Výtěžek bude vyplácet všem spoluvlastníkům podle jejich spoluvlastnických podílů.

Příjemci finančních částek z parkovného jsou povinni tento příjem zdanit. Půjde o příjmy z pronájmu, snížené podle ZoDP buď o skutečné výdaje, nebo o paušál. Správce parkoviště jim k tomu vydá potvrzení pro účely správce daně.

Poznámky

Při tomto režimu využití se nerozlišuje zda stání užívá vlastník jednotky, nebo nájemce jednotky, nebo jiná „cizí“ osoba. Platit budou všichni parkující. (Může být stanoveno, že uvolněná parkovací místa bude správce přednostně nabízet vlastníkům jednotek v domě.)

Spoluvlastníci parkoviště mohou podle své volby buď parkoviště nevyužívat (a jen inkasovat svůj podíl na příjmech z pronájmu) nebo si mohou zároveň pronajmout parkovací stání za těch jednotných 2000 Kč. Rozhodnutí je pouze na nich.

SVJ – právnická osoba ze zákona nesmí podnikat. Bude-li správcem parkoviště SVJ, nesmí při správě cizího majetku vytvářet zisk.

Justitianus

Vložil Jarda_, 15. Červenec 2020 - 10:55

Děkuji za obsáhlou odpověď.

Tak už asi chápu, proč je snaha vždy zatáhnout výdaje z FO, ačkoliv užitek čerpá cca 40% vlastníků.

 1. je to výhodné pro ně (všichni z výboru parkují)
 2. je to nejjednodužší (nemusí se o nic starat, vybírat, nabízet volná místa a řešit daně)

A co řešení podle http://www.portalsvj.cz/…-prispevky-0#… – je možné nebo není? Musela by být dohoda většiny nebo 100% pro dobrovolný příspěvek?

Vložil Justitianus, 15. Červenec 2020 - 11:37

Pane Jardo, opakovaně zmiňujete neexistující „FO“. Bavíme se ale o přispívání na správu domu. Ze záloh či příspěvků na správu nemůže SVJ tvořit žádný fond! Zeptejte se na to některé/ho účetní/ho.

Je-li správcem společného parkoviště SVJ, pak výdaje/náklady na správu a provoz parkoviště půjdou VŽDY z příspěvků na správu domu. To se rozumí samo sebou.

Kdo čerpá užitek a kolik za to komu zaplatí – to je úplně jiná otázka.

Vámi zmíněná možnost „bydlícím vlastníkům za 1000 a pro nájemníky za 2000“ je reálná jedině se souhlasem všech. To už jsem Vám přece napsal. Vlastník vyloučený z užívání uzavřeného parkoviště není hloupý. Může za své vyloučení požadovat podíl na tržní ceně parkování, což je

(počet parkovacích míst) × 2000 Kč × (jeho spoluvlastnic­ký podíl)

Justitianus

Vložil Jarda_, 15. Červenec 2020 - 12:15

Je-li správcem společného parkoviště SVJ, pak výdaje/náklady na správu a provoz parkoviště půjdou VŽDY z příspěvků na správu domu. To se rozumí samo sebou, otázkou je, jaké výdaje / náklady budou odsouhlaseny a realizovány jako nezbytné.

Proč by příkladně mělo 60% podílníků odsouhlasit luxusní závoru za 100 tisíc Korun pro pouhých 40% příjemců užitku z této závory, proto zde diskutujeme, jak spravedlivě příjemce užitku může se podílet na nákladech.

Posledním odstavcem jste mě opět trochu zmátl. Takže jak to uzavřít? Návrh:

 1. Stanoví se a odsouhlasí většinou (>50% přítomných podílů) na shromáždění dobrovolný příspěvek do ”FO” 1500 Kč (Jako podmínka parkování na rok)…
 2. Současně se (>50% přítomných podílů) odsouhlasí vzdání se využití svého spoluvlastnického podílu na pozemku, čímž bude platit pravidlo 1) – parkuje, kdo přispěl
 3. Co jsi vlastník se svým “zaplaceným” parkovacím místem udělá, jestli ho někomu přenechá (Nájemci, kamarádovi od vedle), to už je nepodstatné.

  Moje otázka zní, zda ta menšina, která nehlasovala souhlasně dle bodu 2., tedy nepřítomná nebo byla proti či se zdržela, nemůže výše nastíněný stav narušit? Parkovat bez placení atp? Domáhat se podílu na tržní ceně asi nemůže, když dle 1. jde o dobrovolný příspěvek do “FO” pardon na správu.

Vložil Justitianus, 15. Červenec 2020 - 16:44
 • Pane Jardo, napsal jste: „… zda ta menšina, která nehlasovala souhlasně (…) tedy nepřítomná nebo byla proti či se zdržela, nemůže výše nastíněný stav narušit? Domáhat se podílu na tržní ceně asi nemůže, když dle 1. jde o dobrovolný příspěvek do “FO” pardon na správu.“

Nemáte pravdu. Toto už jsem Vám dvakrát vysvětlil. Takže znovu, potřetí:
Jestliže spoluvlastníka vyloučíte z užívání společné věci, má právo na náhradu v penězích, a to ve výši nájemného v místě obvyklého za obdobný předmět pronájmu.

Čemu na tom nerozumíte?

Napsal jste, že nájemné v místě obvyklé je 2000 Kč ročně za parkovací místo. Takže vyloučený vlastník si může spočítat svůj podíl v Kč měsíčně:

x = (počet parkovacích míst) × 2000 Kč × (jeho spoluvlastnický podíl) / 12

Tuto částku si pak jednostranně započte vůči svým platebním povinnostem (úhrady předepsaných záloh na správu domu). Začne tedy na účet SVJ platit o to méně. Nic s tím nenaděláte.

Justitianus

Poznámka na závěr: Když chcete „ojebávat“ finanční úřad, zajistěte si k tomu souhlas všech, člověče! Jinak jste v p****i dřív, než si to stačíte uvědomit.

Vložil páčko (bez ověření), 15. Červenec 2020 - 10:03

Byl by nějaký problém stanovit vlastníkům i nevlastníkům dlouhodobou zálohu na provoz, opravy a údržbu parkovací plochy a tak to taky účtovat (odděleně na analytickém účtě) v účetnictví SVJ? A klasicky vyúčtovávat ale nevypořádávat proti nákladům?

Případně plus elektřina na závoru nebo vrata jako služba např. paušální částkou podle kvalifikovaného odhadu nebo měření, pokud jde ele ze SVJ?

Vložil Justitianus, 14. Červenec 2020 - 20:01

Jestliže jde o společný pozemek uvedený v prohlášení, pak jeho správu bude nejspíše vykonávat SVJ – právnická osoba. Takže náklady na závoru, opravy, náklady spojené s užíváním příjezdové cesty ponese SVJ (náklad na správu domu a pozemku).

Platby cizích osob

Z daňového hlediska je to jednoduché: Příjmy z provozování parkoviště pro cizí osoby nejsou příjmem SVJ. Jde o příjem všech vlastníků jednotek, který jim SVJ přeúčtuje podle spoluvlastnických podílů. Tyto částky podléhají u vlastníků jednotek dani z příjmů, a to i kdyby je SVJ rovnou převádělo (s jejich souhlasem) na zálohy na správu domu. Vlastníci jednotek mohou uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně částky, které prokazatelně uhradili SVJ jako příspěvky na správu parkoviště.

Platby vlastníků jednotek

U parkujících vlastníků jednotek je situace jiná: užívají parkovací místa na základě spoluvlastnického práva, nikoliv na základě práva nájmu. Proto nebudou hradit SVJ žádné nájemné. Platby od vlastníků za použití parkoviště mohou být společenstvím přijímány a zaúčtovány dvěma způsoby:

 1. úhrada za službu „parkování“, kterou SVJ poskytuje podle zákona č. 67/2013 Sb., nebo
 2. dohodnutý individuální příspěvek parkujících vlastníků na správu domu a pozemku.

Pokdu by se jednalo o službu podle zákona č. 67/2013 Sb., bude nutné ve stanovách přidat do seznamu služeb „službu zajištění parkování“. SVJ pak bude na příjemce služby rozúčtovat vynaložené náklady. Půjde o stejný postup jako při rozúčtování nákladů na kteroukoliv jinou službu spojenou s užíváním bytů.

Druhá možnost předpokládá dohodu vlastníků jednotek o tom, že uživatelé parkovacích míst z řad vlastníků budou dobrovolně přispívat na správu domu nějakou zvýšenou částkou (uvedl jste 1000 Kč). Z daňového hlediska to je neutrální řešení: zvýšený příspěvek vlastníka jednotky na správu domu nepodléhá zdanění.

Justitianus

Vložil Jarda_, 14. Červenec 2020 - 20:16

Takže dle bodu 2. zvýšený příspěvek do FO je cestou. Lze ho vybrat 1× ročně v prosinci na celý příští rok v oné výši 1000 Kč? Je na to paragraf, podle kterého to lze navrhnout?

Ale co ti cizí, nebydlící, kteří budou chtít hradit? Pokud by to “nešlo” bez daňové zátěže, umím si představit, že si to vlastník vezme na sebe (Do FO hradí on) a dohodne se s tím, komu “své” místo poskytne… Když tedy vlastník prostředník se dohodne s nevlastníkem a do FO dobrovolně přispěje 2000 za nevlastníka, mělo by to být OK?

Také by se to mohlo zvrtnout v to, že bydlícím vlastníkům se to nechá za 1000,– a nebydlícím (pronajímajícím) pro jejich nájemníky za 2000,– :-(

Díky za podrobnou analýzu problematiky.

Vložil Justitianus, 14. Červenec 2020 - 21:11

Pane Jardo, ptáte se „zda je na to paragraf“.

Podle § 4a zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů platí, že „[o]d daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem (…) vlastníka jednotky v podobě úhrady nákladů na správu domu a pozemku vlastníkem jiné jednotky v tomtéž domě (…).“

Takže uhradí-li někteří vlastníci jednotek více než by odpovídalo jejich spoluvlastnickému podílu, pak tato částka je osvobozena od daně z příjmů u ostatních vlastníků jednotek.

Justitianus

Vložil radka2222 (bez ověření), 14. Červenec 2020 - 20:29

„příspěvek“ můžete chtít jen po vlastnících. stejně jako zálohy na údržbu či rekonstrukci společných částí domu. a jeho výše by měla být podle podílů (pokud teda nebudou všichni souhlasit s příspěvkem stejným za jednotku). pokud vlastník umožní nevlastníkovi užívat společný pozemek/parkoviště za úplatu, měl by odpovídající část úplaty odevzdat ostatním vlastníkům. pokud ale chce umožnit někomu parkovat, a přitom mu nepřenechal byt k užívání, musí mít souhlas všech spolumajitelů pozemku. ovšem základní otázkou je, zda je vůbec svj oprávněno spravovat ono parkování, zda je pozemek součástí ......

Vložil Jarda_, 14. Červenec 2020 - 20:40

Co prosím? Píšu, že hrozí gigantické náklady na komfort pár těch, užívají a proč to mají platit ti, kdož neužívají a užitky nepřijímají, jen proto, že je to defaultní a obvyklý postup?

O výši příspěvku také píši jako ve výši odpovídající 1 vozidlu a ne podle podílu!

Jaké máte lepší řešení? Než minusovat, raději něco vymyslete.

O příspěvku nevlastníka se tu nic nepíše. Naznačil jsem, že to vyinkasuje kdokoliv z vlastníků a vloží do FO – problém?

OT: Pokud nepřekročí 6000/rok jako zaměstnanec, ani DP podávat nemusí :-))

Vložil radka2222 (bez ověření), 15. Červenec 2020 - 14:16

vám napsal i java a jan. to nejdůležitější nesdělujete – co je o plácku v PV, zda je tedy vůbec oprávněno svj plácek „spravovat“ atd atd.. to vám pak „fundovaně“ odpoví jen právní nedouk samouk justi :-)

já nic vymýšlet nemusím. my máme parkovací plochu před domem, kterou nemůže spravovat svj. tak o ní rozhodují spoluvlastníci podle svých podílů samostatně, mimo svj. a „gigantické“ náklady hradí samozřejmě taky podle podílů. parkovat smí pouze vlastníci nebo pokud ti přenechali jednotku s příslušenstvím k užívání, tak jejich nájemníci. pokud za parkování vlastník chce od nájemníka extra peníze, patří podle podílů ostatním vlastníkům. pokud neparkující chce pronajmout místo úplně cizímu, musí ostatní souhlasit a také příjem rozdělí dle podílů ostatním. že některý vlastník neparkuje, jeho problém, pozemek patří i jemu, tudíž na jeho úpravy (odhlasované většinou) a údržbu musí přispívat stejně.

Vložil Jarda_, 15. Červenec 2020 - 16:38

Děkuji za názor.

Jak prosím poznám, zda rozhoduje svj nebo vlastníci? SVJ jsou vlastníci. SVJ(2000).

Pochopil jsem, že na vašem parkingu jde o plácek, kde parkuje kdo první přijede, nejsou označena místa.

“pokud za parkování vlastník chce od nájemníka extra peníze, patří podle podílů ostatním vlastníkům.” – tak to mi řekněte, jak si je vymohou?

“ pokud neparkující chce pronajmout místo úplně cizímu, musí ostatní souhlasit a také příjem rozdělí dle podílů ostatním. ” – to řeší stanovy? Protože jak chcete zamezit vlastníku, aby delegoval plnou mocí své právo na další osobu, třeba sestru, která mu jezdí pro obědy?

Děkuji.

Vložil Jan77 (bez ověření), 15. Červenec 2020 - 13:09

Z dotazu není patrné, zda to parkoviště opravdu jako parkoviště formálně existuje Má kolaudaci, je v prohlášení vlastníka? Bylo o tom pozemku u vás nějak jasně dříve rozhodováno? Ta závora tam už je a je tam legálně?. Nejsem odborník na stavební právo, ale mohlo by být nutné stavební povolení. Spíše se zdá, že jen existující volný pozemek používáte k parkování.

Rozumím vaší situaci, ale je třeba říci jasně jednu věc: vy ten pozemek vlastníte podílově a to znamená se také v rozsahu podílu podílet se jak na právech, tak povinnostech. Tak je koncipováno bytové i podílové spoluvlastnictví.

Tedy z pohledu toho, že na pozemku můžete parkovat (nejste vyloučen) a také z případného pronájmu cizím osobám budete i vy těžit pronájem, je to spravedlivé.

Pokud chcete zohlednit užívání, tak bych viděl následnující řešení „na půl cesty“).

Na vybudování parkoviště se budou podílet všichni dle spoluvl podílu. Parkoviště bude náležitě zaneseno do Prohlášení vlastníka. K této operaci potřebujete souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech spoluvlastníků.

Provoz (průběžné náklady) bude hrazen jen těmi , kteří budou stání užívat. Tato skupina se může v čase i měnit. V terminologii bytového spoluvlastnictví to zavedete jako službu spojenou s užíváním bytu.

PS, bylo by vhodné ozřejmit ty gigantické náklady, když chcete vybírat pouhých 1200 Kč za rok, tedy 100 Kč měsíčně ?

Vložil Jarda_, 15. Červenec 2020 - 16:53

Nemá kolaudaci a patrně ani není v PV. Jde klasicky o zastavěnou plochu a nádvoří, st.p. je stejná jak pod domem. Takže klasicky: “dvorek” – na něm jsou podíly členů SVJ.

V podstatě navrhujete totéž, co já. Zkuste se na to (i zdejší minusovači) podívat pohledem někoho, kdo nemá auto, neboť ty náklady budou dobře milion v průběhu příštích 10 let. Z toho nejvíce činí výměna povrchu (defakto změna ze dvorka na parking).

Tedy, jak zajistit nějakou participaci těch, kdo ty užitky čerpají, auto parkují, pokud lze. Pokud nelze, tak jak zamezit změně na parking.

Kde najdu kvorum k cemu staci 1/2 a k cemu je nutno 100% hlasu?

Vložil JaVa, 15. Červenec 2020 - 17:15

No konečně.Leze to z Vás „jako z chlupaté deky“.Teď zde ještě citujte to ,co je v PV.Jelikož píšete, že "patrně není ani v PV,tak jste ho zřejmě vůbec nečetl a nemáte ho ani k dispozici! Bez toho se dál nepohnete!Raději sem dejte to IČO vašeho SVJ.Děkuji.JaVa

Vložil Jarda_, 15. Červenec 2020 - 17:16

PV nemám, ve stanovach to neni a kolaudovano to urcite jako P nebylo. Jde o dvorek – a co jako?

Problem byl, ze na nem parkuje kdekdo, poskozuje povrch, zdrazuje najem prijezdove cesty, vybor, ktery tam parkuje, tak samozrejme chce z penez FO koupit zavoru za 100 litru, pak novy povrch za 700.00 a tak dale.

Vložil JaVa, 15. Červenec 2020 - 17:22

Prosím netvrďte něco,co nemůžete doložit.Nejprve si sežeňte si kopii PV a pak se můžete na tento portál vrátit.

Přeji hezký den.JaVa

Vložil Jarda_, 15. Červenec 2020 - 17:28

Prosím věřte mi, poznám stavební povrch určeny pro chůzi (tráva a dlažba pro chůzi), a pro pojezd vozidel. Je zbytečné, abych kupoval PV, nic to opravdu nevyřeší.

Vložil radka2222 (bez ověření), 15. Červenec 2020 - 17:47

vyřeší podstatu. a to, kdo má užívat a jak ten „dvorek“, a zda ho spravuje svj.

Vložil Jarda_, 16. Červenec 2020 - 14:08

Chapete, ze je pozemek X a na pozemku X je dum a take dvorek? Nejedna se o dva pozemky :-)

Vložil radka2222 (bez ověření), 15. Červenec 2020 - 17:20

komu platí vlastníci pozemku/dvorku za nájem příjezdové cesty? na základě čeho? jak tam může parkovat kdekdo, když to není parkoviště? když vám někdo bude parkovat na vaší zahradě, co uděláte?

Vložil Jarda_, 15. Červenec 2020 - 17:25

Majiteli sousedniho pozemku platí z FO. O tohle nejde, jde o to, že neustále zdražuje na základě toho, že na dvorek jezdí kdekdo z okolí.

Skutečnost, že výbor byl laxní, nic neřešil, nevykázal cizáky, a nyní to chce z pohodlnosti řešit jak naznačeno, tedy závorou a zbytečnou komplikací a výdajem a generátorem provozních výloh (Ta závora spotřebuje servis, údržbu, poplatek mobilnímu bratrovi, elektřinu) asi nic nemění na tom, že spoluvlastníci mají právo užívat pozemek. Takže udivy nad tím, kdo tam parkuje (ať již oprávněně, nebo neoprávněně) si můžete nechat stranou…

Vložil radka2222 (bez ověření), 15. Červenec 2020 - 18:02

běžte to řešit na lampárnu. bude to mít stejný výsledek. absolutně nechápete, co je podstatné. vůbec nevíte, jestli pozemek patří do správy svj, nevíte, jestli se na něm podle právních předpisů vůbec může parkovat, nevíte na základě čeho máte komusi platit koliksi peněz za příjezd k domu (samo o sobě je to nesmysl), prostě jste strejda, který nic neví, a řeší.

Vložil radka2222 (bez ověření), 15. Červenec 2020 - 17:01

teď jsou gigantické náklady… – jaké prosím? máte tam hlídače? dělali jste tam stavební úpravy? lze opět vybírat řekněme 1200/rok na náklady spojené s provozem – jaké jsou konkrétní náklady s „provozem“ dvorku? tedy se samotnou existencí dvorku?

Vložil radka2222 (bez ověření), 15. Červenec 2020 - 16:58

pokud není ani v PV, proč do toho pletete svj??? z jakého titulu by pod správou domu mělo být spravování jakéhosi dvorku? má tedy i extra parcelní číslo předpokládám. jsou vůbec podíly na pozemku stejné jako podíly na společných částech domu? jak může svj účtovat o jakémsi dvorku, pokud nesouvisí se správou domu?

pokud pozemek vlastní někdo, kdo o něj nemá zájem, protože ho nechce využívat, a ani nechce přispívat na jeho opravy a údržbu, případně jeho změnu na parkoviště, tak mu navrhněte, ať svůj podíl prodá těm, co o to zájem mají.

takže prostě prostudujte nikoliv bytové spoluvlastnictví, ale spoluvlastnictví jako takové. ne v rámci shromáždění svj (klidně po jeho skončení, pokud jsou stejní vlastníci), ale extra ohledně pozemku hlasují spoluvlastníci pozemku ne o nákladech na správu dvorku, ale o nákladech na opravy, údržbu, apod. dvorku.

mimochodem, kde to je, že tržní cena za parkovací místo je jen 2000 za rok??

Vložil Jarda_, 15. Červenec 2020 - 17:17

Vy nečtete? Píšu že je na parcele spolu s domem, takže ano, podíly JSOU stejné! Předpokládám že ve stanovách je zakázáno převádět podíl na společných částech bez převodu celé jednotky, hledat to fakt nebudu, a je to nesmysl, abych něco někomu prodával, neznám kupce.

Vložil Justitianus, 15. Červenec 2020 - 18:05

Jardo, je bezvýznamné zda parkoviště je na parcele spolu s domem. Nemusíte to opakovat. Odmítáte podat tu informaci, o kterou Vás diskutující žádají.

Co jsem zde napsal o vašem problému s parkovištěm a úloze SVJ – to platí pouze za předpokladu, že jde o společný pozemek uvedený v prohlášení. Jasně jsem to vymezil hned v prvním příspěvku této diskuse: Vložil Justitianus, 14. Červenec 2020 – 20:01.

Pokud je to snad s pozemkem jinak (tedy dům není součástí pozemku, nebo pozemek není v prohlášení vlastníka budovy uveden jako věcné příslušenství domu), pak role SVJ je nulová! (Poměry mezi spoluvlastníky pozemku však jsou přesně takové, jaké jsem už popsal ve více příspěvcích této diskuse.)

Citujete tedy laskavě co je v prohlášení uvedeno o pozemku, případně jak je pozemek veden v katastru. Pokud nejste schopen či ochoten nám tu informaci poskytnout, pak nám postačí adresa domu, nebo název katastrálního území + parcelní číslo. My už si to najdeme sami. Já v této diskusi končím, dokud ty informace neposkytnete.

Mimochodem, stanovy SVJ jsou v této věci bezvýznamné, ty neřeší spoluvlastnické vztahy!

Justitianus

Vložil Jarda_, 16. Červenec 2020 - 14:06

To slovo se zde vyskytuje 7 krát, jedná se o dvorek: http://www.portalsvj.cz/…-prispevky-0#…

Vložil Dvořák (bez ověření), 17. Červenec 2020 - 3:58

Jardo, vím o domě, kde je na dvorku parkoviště, ale tento dvorek je na samostatném pozemku a s domem vůbec nijak nesouvisí. A to je dokonce vstup na tento dvorek průjezdem skrz dům. Dům je SVJ, dvorek je ve spoluvlastnictví několika konkrétních osob. Je tedy jedno, kolikrát se tu píše, že se jedná o dvorek. Důležité je, zda vůbec patří dvorek k SVJ a jak je uveden v PV. Nejrychlejší bude, když dáte adresu a zdejší diskutéři Vám rychle zjistí, jak to s tím dvorkem opravdu je. Nebo sem ocitujete pasáže z PV týkající se dvorku. A teprve potom můžete získat konkrétní nápady, co s tím. Existuje několik variant, jak to všechno může být uspořádáno a je opravdu důležité přesně vědět, jak to s tím dvorkem je. A to je uvedeno v katastru a prohlášení vlastníka.

Vložil radka2222 (bez ověření), 15. Červenec 2020 - 17:22

informace jsou zmatené. opravdu je jedno parcelní číslo v katastru na pozemek pod domem i dvorek? nemá dvorek své číslo?? pak by byl v Pv. já čtu, ale s váma je to jak s dementem. nevíte základní důležitá fakta, a ještě prskáte, že vám nikdo na ty vaše fantasmagorické nápady neodpoví.

Vložil Jarda_, 15. Červenec 2020 - 17:38

OPRAVDU! dvorek nemá své p.číslo! A proto na 99% ani nebude řešen v prohlášení vlastníka! Natož aby byla nějaká šance, že je to zkolaudované Parkoviště, ne určitě to není kolaudované parkoviště!

Dokonce jsem uvedl druh: zastavěná plocha a nádvoří, tak z toho to můžete dovodit, že jde o jeden pozemek.

Bohužel jsem tam, kde jsem byl na začátku, stále nevím, jak přenést náklady na toho, kdo chce užívat, bez zbytečných komplikací.

On by zase rád vytáhnul peníze společné kasy, aby mu to zaplatili všichni, i když většina to nepotřebuje…

Vložil JaVa, 15. Červenec 2020 - 17:39

Nejprve si doplňte znalosti o právnické osobě SVJ.Četl jste vůbec co musí PV obsahovat?Zřejmě ne a proto se můžete zlobit jen sám na sebe!

Prohlášení § 1166

(1) Při rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám se uvedou alespoň

 1. údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území,
 2. údaje o jednotce, zejména
 1. pojmenování a označení jednotlivých bytů alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání,
 2. určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky,
 3. velikost podílů na společných částech,
 1. jaká věcná a jiná práva a jaké závady přecházejí se vznikem vlastnického práva k jednotce na všechny vlastníky jednotek nebo na některé z nich.

(2) K prohlášení se přiloží půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu bytů a společných částí domu, spolu s údaji o podlahových plochách bytů.

Konec citace

Hezký večer při čtení zákonů.JaVa

Vložil Jarda_, 17. Červenec 2020 - 19:31

pozemek je jen jeden, o kterém se celou dobu bavíme :-)

Tak a co tam máš dál?

Vložil JaVa, 18. Červenec 2020 - 9:59

Jelikož zřejmě nejste schopen porozumět psanému textu:

„určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze“

A je Vám líto peněz za kopii PV, aby jste si doplnil své znalosti o vašem SVJ.

Je celá další diskuze s Vámi, pouhým „mlácením prázdné slámy“.

I přesto Vám přeji hezký víkend.JaVa

Vložil Člen SVJ (bez ověření), 18. Červenec 2020 - 15:48

Vložil Jarda_, 15. Červenec 2020 – 17:16 PV nemám, ve stanovach to neni a kolaudovano to urcite jako P nebylo. Jde o dvorek – a co jako?

Vložil radka2222 (bez ověření), 18. Červenec 2020 - 16:16

si představuji jako takového toho vzteklého skřeta, který sice nic neví, ale je nejchytřejší. pv neviděl, ale ví, že v něm o dvorku není nic psáno. je to dvorek, ale trvá na tom, že je to parkoviště. všichni mu píší, co musí sdělit aby se dalo poradit, ale on jen uráží a prská. a potřebné informace nedá, protože je neví. on nelže, on jen věří tomu, že to co říká tak je :-)

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".