Nahlížení do dokumentů SVJ když si SVJ stojí za svým

Vložil Lubomír (bez ověření), 11. Září 2019 - 15:39 ::

Dobrý den,

přícházím s prosbou o malou (spíše asi velkou ) pomoc.

Abych nastínil situaci, má příbuzná je vlastníkem bytu v domě s SVJ. Při reklamaci vyúčtování (které by bylo na samostatnou kapitolu), se dohodla s předsedkyní výboru SVJ na tom, že jí umožní nahlédnout do podkladů pro vyúčtování. Podotýkám, že bohužel ve stanovách je zakotveno to, že vlastník má právo nahlížet do dokumentů, ale ne již právo si pořizovat kopie.

Ano, snažil jsem se, než požádám o radu projít zdejší forum abych si zjistil podstatné věci. Ale situace se vyvinula následovně.

Vlastník přichází nahlédnout do dokumentů s tím, že si je pomocí mobilu ofotí. Vybaven tím, že usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 3704/2009, ze dne 22. 2. 2011 hovoří o tom, že na kopie má právo (byť se samozřejmě jednalo o případ, který nesouvisí přímo s SVJ) žádá o možnost si podklady ofotit. Toto je mu odepřeno s tím, že případné povolení kopií musí schválit schůze vlastníků jednotek, neboť stanovy jsou údajně nad usnesením NS. Není třeba si dělat iluze, jak schůze bude hlasovat.

Dále se vlastník jednotky domáhá práva nahlídnout do kompletního účetnictví včetně toho, jak přispívají ostatní členové. Opět vychází jednak ze svého práva seznámit se s hospodařením společenství, což opravdu bez seznámení se s tím, jak přispívají ostatní členové nejde. Opět je to odmítnuto s poukázáním na ochranu osobních údajů, když vlastník jednotky argumentuje, že v tomto případě se nemůže o ničem takovém jednat, neboť jak praví UOOU https://www.uoou.cz/…udaju/d-1734 se v tomto případě nejedná o porušení zákona je nad tímto mávnuto rukou a prostě neumožněno.

Když vlastník žádá, aby mu bylo potvrzeno, že nemohl nahlížet do dokumentů, klidně s poznámkou, že vlastník si chtěl dokumenty kopírovat, je rada právníka předsedovi SVJ, ať si nikdo nic nepodepisuje.

Ano, nejlepší by se bylo asi odstěhovat, ovšem na druhou stranu, kdokoliv rozumný by byt kde SVJ přistupuje takto k informacím nekoupil.

Takže má prosba je, jak v takovémto případě postupovat dále. Změna výboru SVJ rozhodně neprojde, neboť nikdo nemá zájem se v ničem šťourat, případně jsou předsedovi vděčni za to, že kupříkladu garáže jsou napojeny na společnou elektřinu a uživatelé garáží platí na elektřinu 100,– Kč za rok.

Žádat o zpřístupnění dokumentů soudně? Popravdě, i když jsem se snažil najít co nejvíce na tomto foru abych příbuzné pomohl, přiznám se, že hlavu už mám jak škopek a jsem v koncích.

Jeden by čekal, že pokud bude vlastník argumentovat jurisdikcí soudů, že SVJ pochopí omyl, ale to jsem byl vedle.

Nekomentuji to, že ve stanovách je zakotveno právo nahlížet jedenkrát ročně, pokud víckrát, je to zpoplatněno. Odkaz na to, že jde o právo průběžné a trvalé, které lze vykonávat k novým skutečnostem, ale i opakovaně, jak konstatoval Ústavní soud ČR, který ve svém nálezu č. II. ÚS 3137/09, je opět jako bezdůvodné smeteno ze stolu, protože stanovy.

Takže prosím o radu, jak dál?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Nahlížející (bez ověření), 14. Září 2019 - 19:23

  Taky chci nahlížet. Jak mám přesně specifikovat, do čeho chci nahlížet, když nevím, jaké přesně dokumenty SVJ drží?

  Na úřadu mi vyhoví, když chci nahlédnout DO VŠEHO týkajícho se dané věci. Nemusím dokumenty jmenovat.

  Vložil Pozorovatel, 14. Září 2019 - 18:38

  Nevím proč Vám to nechtějí ukázat,ale není tam nic tajného. Já každému ukážu co chce vidět a mám klid. Pravda je, že ze zákona máte právo jen nahlížet a tečka. O kopiích tam nic není. ALE vlastníci schvalují na shromáždění účetní závěrku a hospodaření SVJ. Výbor to musí předložit shromáždění a nechat si to schválit. A každý vlastník má právo na podklady co má schválit, tedy vyžádat si přesně ty dokumenty, které požadujete. A nikdo je vlastníkovi nemůže odmítnout, je to povinnost výboru. Je potřeba znát právní předpisy a jejich sílu. Využívají vašich neznalostí.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 13. Září 2019 - 3:32

  Podívej, Lubomíre dám ti teď radu pro tvou příbuznou. Velkou. Pokud má nervy, jak špagáty a nebojí se soudit. A nebojí se ukázat psovi, kde je jeho bouda a donutit ho respektovat pokyn, jak nahlas bude štěkat a na koho bude štěkat.

  SVJ je dobrý sluha, ale zlý pán. To nechť uvědomí si, každý sám.


  Budu psát o zák. 67/2013… a budu to směrovat na tebe.

  OK, takže nejprve je dobré podat žádost o podklady (§8/1) a preventivně předběžnou reklamaci (§8/2) – nevím jak vyúčtování tvé příbuzné vypadá, ale vždy se něco drobného k reklamaci, NAJDE.

  A pak budeš čekat … na ty podklady samozřejmě. Až je dostaneš. A dokud je nedostaneš, budeš čekat. Čekat podle lhůt dle §8/2. A čekat. Čekání je dobré, protože míč je na straně SVJ. Je jen na něm, na SVJ, kdy se mu bude chtít povinnost splnit. Ale dle §8/1, pokud to neudělá do 31.5 v daném roce … má problém. Problém dle §13/1. Je fakt, že někteří chytráci to přelstili, a stanovili sankci ve výši 0 Kč. To ale nebude mít fatální vliv. Alespoň případné porušení zákona dle §12 bude i na straně vlastníka ve stejné výši.

  A čekáš. Už proběhl termín pro zaplacení nedoplatku? Nevadí. Ty čekáš. Čekáš na splnění požadavku dle §8/1.

  Protože dokud není splněn, nelze podat námitky dle §8/2, že?

  A čekáš.

  Pokud se dočkáš, podklady převezmi. Protokolárně. Tak jak jsou. Tak jak ti je dají. Nediskutuj, prostě převezmi to, co ti dají nebo zpřístupní. I kdyby to byl lampion. Nebo umatlanej kapesník. Cokoli. Cokoli co prohlásí za podklady, převezmi. Ale neber nic, co nebude v protokolu. Z protokolu musí být zcela určité, co ti bylo dáno a vazba k dokumentu, který máš v moci. To je důležité. Fakt!

  Veškerou verbální komunikaci, si nahrávej. Nic nepřebírej „bez svých svědků“ nebo „jen per-huba mezi dveřmi“. Radím komunikovat pouze písemně (doručenky jsou nutné!).

  Takže toto je cesta. Je trnitá a bude dlouhá. Zaseje nenávist. Budeš ostouzen. Budeš souzen (je ale velká naděje, že nikoli odsouzen). Prošlapeš však boty, než seženeš právníka, kterého nebudeš mít jen „na ozdobu“, nebo ti dokonce nebude podrážet nohy (já zatím našel, jen ty palmární zmetky – nic neřeknou, jen se šklebí a první co ti dají k podpisu je smlouva o jejich odměně). Budeš se muset vše naučit. Sám.
  Jinak kontrolu, nezískáš. A ani vítězství.


  Možná není jasné k čemu jsem psal o zákonu o službách: tedy ty podklady dle §8/1 lze získat v TAKOVÉM ROZSAHU, o kterém se poskytovatelům ani nezdá. Správnou interpretací zákona o službách, LZE ZÍSKAT VEŠKEROU dokumentaci ze které ti plynou nějaké závazky. A z VEŠKERÉ dokumentace si budeš moci pořídit kopie. Slovo „VEŠKERÉ“ zahrnuje vše, faktury, smlouvy, bankovní výpisy, rozúčtovací mixér, vyúčtování kohokoliv, na koho si ve svém SVJ ukážeš (ono to ale není podstatné, nemusíš ukazovat, vše plyne z §8/1. Jen je ho třeba interpretovat správně, Do krve.)

  Čmuchal

  Vložil Radek Veselý (bez ověření), 13. Září 2019 - 9:25

  Pane Čmuchale,

  nevyčmuchal jste soudní rozhodnutí, kterým by soud přiznal vlastníkovi jednotky seznámit se s veškerými dokumenty SVJ? Vámi uváděné § to nezaručují, toto právo by musel buď dovodit soud, a nebo příslušná ustanovení změnit zákonodárce.

  § 1179 občanského zákoníku
  § 8 zákona o službách

  Znáte ještě jiné použitelné ustanovení? Třeba o spolcích?

  Vložil Radek Veselý (bez ověření), 13. Září 2019 - 8:39

  „Správnou interpretací zákona o službách, LZE ZÍSKAT VEŠKEROU dokumentaci ze které ti plynou nějaké závazky.“

  Podle zákona o službách lze získat veškerou dokumentaci týkající se (pouze) služeb. Nic víc. Bohužel. Jak získat ostatní dokumentaci nepíšete a zákon nástroj neposkytuje.

  Vložil Realista (bez ověření), 13. Září 2019 - 8:23

  Podle zákona č. 67/2013 Sb. se lze dostat k podkladům k vyúčtování služeb, které jsou uvedeny v § 1181 občana. Tento zákon se však nevztahuje na vyúčtování příspěvků na správu domu a pozemku, které jsou uvedeny v § 1180 občana. Soud bude postupovat podle občanského zákoníku a na základě zákona o službách nedovolí získávat podklady k vyúčtování příspěvků. K tomu slouží, byť nedokonale, § 1179 občana. Čmuchalova „správná interpretace zákona o službách“ je tedy nesmysl.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 14. Září 2019 - 11:01

  §1/3 zák. 67/2013

  Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele slu­žeb

  Pokud ti Realisto toto nestačí jako návod, poraď si lépe. A nejlépe, uvedeš li svůj FUNGUJÍCÍ postup, postup použitelný v praxi. Mně to funguje. A komu ne, buď to aplikuje chybně, nebo tu jen akademicky kecá.

  Čmuchal

  Vložil Omar (bez ověření), 14. Září 2019 - 15:11

  Čmuchale,

  jak z ustanovení, které říká, že se zákon nevztahuje na služby, které neposkytuje SVJ (typicky plyn, elektřina, telefon, internet ad.), dovodíte, že se vztahuje na správu domu?

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 15. Září 2019 - 2:25

  Požitky mohou být úplatné (správa domu) nebo bezúplatné (láska malého dítěte). Smyslem existence SVJ (poskytovatele) není poskytovat pouze požitky bezúplatné (třeba pochvaly za vydařené buřto-sezení). SVJ může a musí zajistit i úplatné požitky (související zjevně se správou domu). Budou ve prospěch konzumentů (né nutně všech, členů společenství např. ZTP-plošina). Požitky jsou tedy „služby“ které si příjemce služeb zajišťuje s účasti poskytovatele služeb.

  §1/3 zák. 67/2013
  Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele slu­žeb
  Správně, takže zákon se nevztahuje na služby dodávané né nutně, ale typicky ke konzumaci přímo v bytě „…(plyn, elektřina, telefon, internet ad.)…“.

  Služby, které SVJ (poskytovatel) nakupuje za účelem pokrytí nákladů (na správu domu nebo jiných požitků), jsou tedy službami, které si příjemci služeb (konzumenti) zajišťují s účasti poskytovatele služeb. Na tyto služby se zákon vztahuje (§1/3) a tedy je lze žádat vyúčtovat a k nim žádat a vymoci VEŠKEROU DOKUMENTACI (aplikováním všech palečnic poskytnutých v §7 i §8 zákona). Typicky mimo byt „…(plyn pro vytápěcí kotel, elektřina ve spol. prostorech aj., telefon LTE ve výtahu pro zavolání servisu při zaseknutí výtahu, internet pro přenos dat z kamerového systému ad.)…“.


  Znáte li, tedy mi napište nějaké úplatné požitky, které SVJ pořizuje ve prospěch svých členů a za účelem správy domu, a pro jejich pořízení předepisuje zálohy nebo příspěvky takové, že tyto požitky nelze označit za SLUŽBY dle ZoSL (tzn. že na ně nebude možné aplikovat povinnosti dle ZoSL). Půjde li to, pokusím se dovodit správnou interpretací.

  Mám za to (ale nejsem Všeználek ani brouk Pytlík), že by takto šlo vymyslet i argumentaci pro páčení „dokumentace k soudním sporům vedeným SVJ (za vlákno „26 Cdo 13/2019 k § 1179 NOZ“ poskytnutého nickem „Pavel“, děkuji výslovně. Čmuchal)“

  Čmuchal

  Vložil Omar (bez ověření), 15. Září 2019 - 6:32

  Lituji, Čmuchale. Snaha se cení, ale tentokrát jste vedle.

  Službami podle zákona o službách se míní výhradně plnění spojená s užíváním bytu podle zákona o plněních spojených s užíváním bytu.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 15. Září 2019 - 15:49

  Lítost nepotřebuji já, ani čtenáři zde.

  V §5/2/d jsou jmenovány výtah, spolčené osvětlení, …apod. To nejsou služby užívané výhradně v bytě, že. Tím jest vyvrácen Váš bezobsažný, jedno větný, blábol.

  Vy jste jen litovač, který žádný lepší návod neposkytl. Já se, se svou pravdou nebojím jít soudu. Mohl bych nyní Vám a Vašim fanouškům předkládat cokoli, a Vy to zase zpochybníte, rozdupete, očerníte – bez odůvodnění. To nemám zapotřebí.

  Nikomu své návody, které mně fungují, nenutím. Klidně se může kdokoli řidit, těmi Vašimi postupy.

  Čmuchal

  Vložil Omar (bez ověření), 15. Září 2019 - 16:23

  „To nejsou služby užívané výhradně v bytě“

  Zda jsou či nejsou služby užívané výhradně v bytě není podstatné. Ostatně nikdo nic o tomto ani netvrdil.

  (Kde je podle Vás užívána služba odvoz odpadu?)

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 16. Září 2019 - 1:42

  Jsem ochoten reagovat pouze na dotazy smysluplné, na dotazy ohledně nejasností v přístupu ke strategii a rétorice. Bláboly, pitomé mimoběžné otázky i trollovské manipulace, zůstanou bez odezvy.

  Omar, je zřejmě troll.

  Čmuchal

  Vložil ... (bez ověření), 12. Září 2019 - 10:52

  Paní bych doporučil najmout si právníka a s ním „navštívit“ sousedku (předsedkyni výboru) v její kanceláři.

  Vložil Igor Ančovský (bez ověření), 12. Září 2019 - 12:23

  „Něktará SVJ jsou jako sekta“

  Něktará SVJ jsou horší než sekta. Ze sekty můžete vystoupit a přestat platit příspěvky.

  Vložil novakm, 11. Září 2019 - 20:57

  V novele NOZ (https://apps.odok.cz/veklep-detail…) je

  „Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie.“

  bohužel je asi potřeba vyčkat až novela vstoupí v platnost (2020 ??). Někteří lidé nedokáží pochopit že nahlížení znamená i možnost vytvářet si kopie, jak je vždy běžné, pokud tomu nebrání speciální okolnosti. Např. nahlížení do soudních spisů, zdravotní dokumentace, stavebního řízeni, … pokud máte právo nahlížet, máte právo si dělat i kopie.

  Vložil Anonymousjr (bez ověření), 12. Září 2019 - 8:57

  Ano, Já bych chtěl například vidět zápisy ze schůzí výboru aby bylo jasné Na čem se během roku výborů snáší A jaké má plány. Předseda mi řekne že by nebyl rád aby se šířilo to co se na schůzi řešilo. Jiný předseda mi řekne že není jeho povinnost zveřejňovat zápis ze schůze výboru na webu domu který byl zřízen právě za účelem seznamování vlastníků s činností SVJ. Jinak z novely se radovat nebudeme nikdo protože opět zásadním způsobem omezuje práva vlastníka a posiluje pravomoci SVJ. Viz například Podání návrhu na přijetí usnesení na shromáždění!

  Vložil LT (bez ověření), 11. Září 2019 - 23:40

  Novelu jsem zaznamenal a popravdě zrovna tohoto bodu se nemohu dočkat. Bohužel je pravdou, že to pro vlastníka bytu bude v tomto případě znamenat minimálně rok čekání. Schůze SVJ se pořádá jednou za rok v listopadu a můžete mi věřit, že i kdyby se nakrásně stalo, že by novela nabyla účinnosti od 1.1.2020, tak budou stále tvrdit, že stanovy toto zakazují.

  Popravdě, ona bude celkem „humorná“ i změna stanov, neboť jak výbor, tak ostatní členové vycházejí (nevím tedy kde na to přišli) z přesvědčení, že stanovy stojí nad zákonem. Protože a tady budu citovat: „Na co bychom jinak ty stanovy měli?“

  Je to boj na hodně dlouhou trať a popravdě se moc příbuzné nedivím, že občas bývá z toho apatická. Měl jsem možnost být se souhlasem shromáždění na jedné schůzi a nestačil jsem se divit. Většina členů důchodců svěří svůj hlas v podobě plné moci předsedovi výboru SVJ, zbytek členů zastává názor, že schůze by byla ideální pětiminutová maximálně desetiminutová. No a tři členové nepokrytě litují toho, že nemají více jak 50% hlasů, neboť pak by dle jejich názoru nebylo nutné schůze vůbec svolávat.

  Vložil Igor Ančovský (bez ověření), 12. Září 2019 - 8:24

  „tohoto bodu se nemohu dočkat“

  Ještě lepší by bylo rozšířit právo vlastníka jednotky na nahlížení do veškerých písemností SVJ, nejenom některých vyjmenovaných v uvedeném ustanovení, jejichž výčet se proti nynější úpravě nemění.

  Je možné to někomu napsat, nebo už jde o hotovou věc?

  Vložil Igor Ančovský (bez ověření), 11. Září 2019 - 17:40

  Pokud předseda odmítá potvrdit, že Vám odmítá umožnit nahlížení, pak je na místě ihned volat policii, aby dosvědčila protiprávní jednání. Je třeba to nahlásit tak, že dochází ke škodě v daném místě a čase, které je třeba zabránit (nemusíte ovšem mít vzdělání na to, abyste situaci správně právně zhodnotil). Svědectví policie použijete později, to už Vám poradí jiní, to už vymyšlené nemám, neboť jsem sám v podobné věci neuspěl.

  Obdobné to je v našem SVJ.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 12. Září 2019 - 12:11

  Policii můžete požádat o pomoc pouze v případě kdy došlo k násilné trestné činnosti např. vloupání a poškození zabezpečení prostor kam bylo neoprávněně vniknuto. Pokud ovšem necháte klíče v zapalování a zloděj ujede máte smůlu a policie to nebude vyšetřovat, stejně jako vniknutí do otevřeného domu bez překonání nějakých překážek. To, že by asistovala u neoprávněného jednání je naprostá iluze.

  Vložil Igor Ančovský (bez ověření), 12. Září 2019 - 12:21

  „Pokud ovšem necháte klíče v zapalování a zloděj ujede máte smůlu a policie to nebude vyšetřovat, stejně jako vniknutí do otevřeného domu bez překonání nějakých překážek.“

  Krádež vozu i neoprávněné vniknutí do domu policie vyšetří bez ohledu na to, zda byly či nebyly překonány překážky.

  „To, že by asistovala u neoprávněného jednání je naprostá iluze.“

  Když nahlásíte, že vzniká škoda, policie přijede a věc zadokumentuje.

  Vložil 258 (bez ověření), 11. Září 2019 - 18:43

  Z které jste planety? Nebo je to pokus o vtip? Sám jste v podobné věci neuspěl a tak to radíte jiným????

  Vložil Igor Ančovský (bez ověření), 11. Září 2019 - 19:58

  Ano, radím zdokumentovat neumožnění nahlížení, tento krok byl správný.

  Zaseklo se to na něčem jiném.

  Vložil Petr, 13. Září 2019 - 11:49

  „Nahlížení do dokumentů SVJ když si SVJ stojí za svým“

  Zkuste se obrátit aspoň na www.portalobydleni.cz (info@portalo­bydleni.cz). Tam odpovídají právníci. Možná že tam již někdo stejnou kausu řešil, viz seznam thémat.

  Dále zkuste nejbližší bezplatnou právní poradnu České advokátní komory

  www.cak.cz/…s/detail.php?…

  Zkuste hledat stejné théma také zde v diskusi nebo na netu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".