Nadstavba na domě

Vložil Emtu, 18. Březen 2014 - 22:12 ::

Dobrý den,

dle smlouvy o výstavě jsme na malém bytovém domě (4 byty) vystavěli nadstavbu, ale ještě nemáme dokončeno, zkolaudováno.

Nyní zvažujeme, že bychom ostatním vlastníkům navrhli vyjmutí nově postavených konstrukcí ze společných částí budovy, v podstatě vše co je nad původním stropem posledního podlaží (hlavní nosné konstrukce, obvodový plášť, střešní konstrukci). Samozřejmě výlez na střechu, antény, satelit apod. budou dále ve společných částech budovy.

Máme u výstavby trochu problém, neboť právník připravil smlouvu dosti obecně a tak vzniklo v domě, kde jsme dobře vycházeli, podivné napětí.

Nedovedeme si představit, že po vypršení záruční lhůty stavební firmy, budeme požadovat úhradu případných poruch či oprav nově postavených konstrukcí se společného fondu.

Je vůbec taková úvaha podle nového OZ reálná?

Děkuji KM

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 19. Březen 2014 - 8:29

  Byla uzavřena smlouva o výstavbě. V ní je vše uvedeno. Z ní od počátku všichni vycházíte.

  Nástavba může zahrnovat jak nové společné části domu, tak i novou jednotku (jednotky). Nic jiného nepřichází v úvahu. Přečtěte si tedy smlouvu o výstavbě – je v ní napsáno co se ve vašem domě děje a co vzniká výstavbou, pokud Vy sám to nevíte.

  • Vznikne-li výstavbou společná část domu, pak samozřejmě na její provoz, údržbu a opravy budete přispívat všichni. Jak jinak byste si to představovali?
  • Vznikne-li výstavbou jednotka, stane se majetkem stavebníka, v souladu se zněním smlouvy o výstavbě. Veškeré náklady na jednotku ponese její vlastník.
  • Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno kdo bude vlastníkem nově vytvořené jednotky, zapíše ji katastrální úřad automaticky do spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek, poměrně podle jejich spoluvlastnického podílu na společných částech domu.

  V tomto posledním případě samozřejmě veškeré náklady spojené s jednotkou budou hradit spoluvlastníci jednotky, avšak nikoliv ze „společného fondu“ určeného na provoz, opravy a údržbu společných částí domu.

  lake

  Vložil Emtu, 19. Březen 2014 - 9:00

  Nevyjádřila jsem se dobře, ptám se za stavebníka (mne s manželem), kdy se výstavbou se rozšiřuje jedna stávající jednotka v našem SJM o prostor půdy (nevznikla další nová jednotka). Vše od stávajícího stropu nad posledním podlažím bylo v naší režii (v režii stavebníka), a provedli jsme rozšíření jako novostavbu, protože krov byl havarijní. Na každém podlaží domu je jen jeden byt. Podle Smlouvy o výstavbě jsou všechny společné části budovy po výstavbě stejné jako před výstavbou vyjma půdy. Můj dotaz směřoval k tomu, zda je vůbec možné navrhnout změnu smlouvy o výstavbě ostatním vlastníkům, s tím, že na opravách nově postavené části se bude i do budoucna podílet jen stavebník (čili vlastník jednotky v posledním podlaží), a adekvátně pak upravit jeho příspěvek do fondu oprav (např. že bude dále platit příspěvek s původní výměry bytu a z poloviny nově postavené plochy). Výlez na střechu z prostoru schodiště na kterém je umístěn satelit by zůstal společný, žádné jiné společné rozvody zde nevedou. Snad jen povinnost zpřístupnit střechu pro údržbu komínů.

  Je mi jasné, že se má obrátit na právníka, spíš mne zajímá, jestli taková dohoda není vyloučena.

  Děkuji

  Vložil lake, 19. Březen 2014 - 10:49

  Píšete: „… na opravách nově postavené části se bude i do budoucna podílet jen stavebník (čili vlastník jednotky v posledním podlaží)“.

  Váš spoluvlastnický podíl je pevně dán poměrem podlahové plochy vaší jednotky(1994) k součtu podlahových ploch všech jednotek v domě. Neexistuje možnost odchýlit se od tohoto pravidla, pokud nechcete zrušit SVJ a zrušit stávající rozdělení domu na jednotky(1994) podle ZoVB.

  Smluvní volnost je pouze ve hrazení nákladů na správu společných částí. Způsob přispívání může být dohodnut i jinak, nežli podle spoluvlastnických podílů. Úhrady je pak třeba rozdělit na dvě „hromádky“:

  • Na úhradu správy společných částí domu, kromě nově postavených společných částí, se podílejí vlastníci podle spoluvlastnických podílů.
  • Na úhradu správy nově postavených společných částí se podílejí vlastníci podle dohody.

  K tomu musíte uzavřít dohodu všech vlastníků o jiném způsobu přispívání na správu nových společných částí domu. Bude-li tato dohoda součástí smlouvy o výstavbě (nebo bude uvedena v prohlášení vlastníka), stane se tím závazná i pro budoucí nabyvatele jednotek v domě.

  Otázka jaké dva druhy záloh se budou hradit na tyto dva účely je podružná. Záloha není příspěvek.

  lake

  Vložil správce předseda (bez ověření), 19. Březen 2014 - 9:25

  Dohodnout můžete cokoli. Musíte mít 100% ní souhlas. Při změně vlastníka, je nutné dohodu obnovit.

  Vložil správce předseda (bez ověření), 19. Březen 2014 - 7:07

  Reálná není. Co třeba rozvody všech médií?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".