Vložil lake, 19. Březen 2014 - 8:29

Byla uzavřena smlouva o výstavbě. V ní je vše uvedeno. Z ní od počátku všichni vycházíte.

Nástavba může zahrnovat jak nové společné části domu, tak i novou jednotku (jednotky). Nic jiného nepřichází v úvahu. Přečtěte si tedy smlouvu o výstavbě – je v ní napsáno co se ve vašem domě děje a co vzniká výstavbou, pokud Vy sám to nevíte.

  • Vznikne-li výstavbou společná část domu, pak samozřejmě na její provoz, údržbu a opravy budete přispívat všichni. Jak jinak byste si to představovali?
  • Vznikne-li výstavbou jednotka, stane se majetkem stavebníka, v souladu se zněním smlouvy o výstavbě. Veškeré náklady na jednotku ponese její vlastník.
  • Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno kdo bude vlastníkem nově vytvořené jednotky, zapíše ji katastrální úřad automaticky do spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek, poměrně podle jejich spoluvlastnického podílu na společných částech domu.

V tomto posledním případě samozřejmě veškeré náklady spojené s jednotkou budou hradit spoluvlastníci jednotky, avšak nikoliv ze „společného fondu“ určeného na provoz, opravy a údržbu společných částí domu.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.