Může/musí SVJ předložit na požádání vlastníka vyúčtování ostatních vlastníků?

Vložil sky78, 5. Červen 2023 - 11:52 ::

Může/musí SVJ předložit na požádání vlastníka vyúčtování ostatních vlastníků? – Námi předem dotázaná právnička se vyjádřila takto (cituji):

„Mám za to, že v případě požadavku vlastníka, aby SVJ předložilo doklady týkajících se hospodaření a nákladů konkrétních vlastníků (typicky vyúčtování), je možné tyto poskytnout pouze se souhlasem dotčených vlastníků, případně je anonymizovat tak, aby možnost kontroly hospodaření byla vlastníkovi zachována. Vlastník si tak skrze hodnoty spotřeb může ověřit, jestli k rozúčtování spotřeb došlo správně, či nikoliv. K ověření této informace pak osobní údaje týkající se konkrétních bytových jednotek a vlastníků nepotřebuje.“

Ale shromáždění (po dlouhé diskusi) uložilo výboru, aby k tomu zjistil „případnou judikaturu a relevantní výkladová stanoviska“.

Prosím vážené diskutéry o tipy, názory, zkušenosti… Děkuji. sky78

  • vyúčtování služeb

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil soudem otrkaný (bez ověření), 9. Červen 2023 - 18:57

„..předložit na požádání vlastníka vyúčtování ostatních vlastníků…“

To je přeci hloupost. Chytrý příjemce služeb, bude důsledně trvat na podkladech podle §8/1 zák. 67/2013 získá veškeré podklady. A tím míním i smlouvy na cokoli, i účetní knihy. Cokoli.

Jen musí být důsledný. nesmí se bát jít přes spáleniště, přes krvavé řeky, … jak pomsty hrozný val.

Moje rada zní, dejte žadateli všechno a raději i víc. Ušetříte si spoustu strachu a bolesti, jak soud dopadne. Z rozsudků 26Cdo se pak dozvíte velmi podrobně, že kontrola zda rozúčtovnání je správné či nikoli je mnohem výše nad zcela pofidérní představou „osobních dat“ spolu-participantů.

Takže Vy musíte prokázat, že podklady dokládané dle §8/1 zák.67/2013 jsou natolik dostatečné, aby příjemci umožnily kontrolu správnosti rozúčtování v takovém rozsahu, že bude moci postupy rozúčtování zopakovat a musí dojít ke stejným výsledkům, jako rozúčtovatel SVJ. Pokud k nim příjemce nedojde, je povinností dle §8/2 vyřídit námitky – a to v podstatě znamená, že budete muset vysvětlit rozúčtovací postupy tak, aby jim rozuměl i žák 7.dmé třídy základní školy.

Vložil Hubert (bez ověření), 8. Červen 2023 - 23:17

Neni problem toho clovek poslat do uctarny, misto jmena budou cisla bytu. Prevod si udela u vchodu u zvonku.

Musi codit jednotlive a ne ve skupinach.

a predseda je v klidu.

Vložil ... (bez ověření), 6. Červen 2023 - 18:46

Shromáždění (po dlouhé diskusi) uložilo výboru, aby k tomu zjistil „případnou judikaturu a relevantní výkladová stanoviska“. Každý vlastník si uvedené může zajistit sám, pokud má zájem. Výbor není zajišťovatelem výkladových stanovisk ani judiktarury.

Vložil Zdenek 22, 5. Červen 2023 - 14:49

Pane sky78, nevymýšlejte hlouposti a nenechte se hloupostmi úkolovat. Vlastník má právo jen a pouze na informace, které obsahují celkové náklady na jednotlivé služby za celý dům a pravidla, podle kterých si může ověřit/spočítat, že on má vyúčtování správné. Ostatně, nic jiného nepotřebuje vědět.

Vložil Lusq (bez ověření), 5. Červen 2023 - 17:23

A jak chcete zkontrolovat rozdělení nákladů, pokud neznáte údaje za ostatní jednotky? Doporučuji v anonymizované (nepojmenované) variantě údaje předat. Třeba vás vlastník podezírá, že členové výboru neplatí za svoji spotřebu a chce se přesvědčit. Za podobnými požadavky netřeba hledat projevy prudičství, často může jít o užitečnou zpětnou vazbu.

Může se stát, že v některém bytě je spotřeba 0,00. Obvykle je důvodem neprovedení dálkového odečtu. Pokud si toho nikdo nevšimne (což je riziko u velkých správcovských firem, které data přijímají exportními soubory bez zásahu člověka), pak nejspíš budou špatně všechna vyúčtování, protože „nespotřeba“ jednoho se promítne všem.

Vložil Zdenek 22, 5. Červen 2023 - 17:54

A jak chcete zkontrolovat podklady (náměry) ostatních vlastníků, když by vám výbor předal k určité službě anonymizovaný soubor n náměrů, o kterém bude pochopitelně tvrdit, že je správný?

Vložil Misme, 7. Červen 2023 - 9:05

Anonymizovaný neznamená bez logických vazeb.

Sama tuto záležitost řeším se svým „poskytovatelem“ už nějaký pátek a mám důvodné podezření, že jde o problém uměle „poskytovateli“ vytvořený, a to jen proto, aby se mohli ohánět ochranou osobních údajů a proto pro rozúčtování stěžejní údaje o odečtech neposkytnout. Vedlo mě to k zamyšlení, jak může jít v případě alfabetického řetězce, u nás bez diakritiky a zkráceného na nevím kolik znaků (delší příjmení se nezobrazují celá) o osobní údaje, když já ani nevím, kdo v tom baráku bydlí, na koho je byt napsán (nemusí být totožný s tím, kdo spotřebovává služby, tj. ve skutečnosti v bytě bydlí), při více bydlících pak už snad vůbec nemůže jít o osobní údaj, když těch osob pod jedním odečtem je víc, většinu sousedů neznám ani „podle ksichtu“, neb část členů družstva vůbec nechodí ani na členské schůze, na shromáždění vlastníků zase nejsme zváni my – členové družstva… Osobně jsem dospěla k přesvědčení, že je za tím zase jen lenost, nezájem, neochota, nevstřícnost, opojení mocí a s tím úzce spojený potenciál buzerace… Takže pro mne osobně, kdyby poskytovatel namísto NOVAK, PRECECHT, NOVAK, SAMSULA, NOVAK… příslušné odečty označil čísly bytů (a v nich místností) z dokumentace, by se tím nic z pohledu informační hodnoty nezměnilo, naopak, bylo by to „systémovější“.

Vložil * (bez ověření), 7. Červen 2023 - 9:50

To je váš problém, že máte v domě kocourkov zvaný družstvospole­čenství. V takovém kocourkově se lidi dobře ovládají. Většina lidí tento systém miluje, tak jej musíte chránit jako poklad zlatý.

Vložil Pan NOVAK (bez ověření), 7. Červen 2023 - 9:34

„NOVAK, PRECECHT, NOVAK, SAMSULA, NOVAK…“ (Vložil Misme, 7. Červen 2023 – 9:05)

V čem je problém? Pan NOVAK vlastní tři jednotky.

Vložil Lusq (bez ověření), 5. Červen 2023 - 20:12

Tak buď součty do sebe zapadnou, nebo ne.

Podle zákona máte obdržet skutečné podklady, které sloužily k vypracování vyúčtování.

Půjde tedy mj. o podkladová data od odečítací agentury (Ista, Therm, Techem apod.).

Bez těchto podkladů z logiky věci vyúčtování zkontrolovat nejde.

Vložil P_V (bez ověření), 5. Červen 2023 - 14:39

Když shromáždění výklad jednoho právníka nestačí, dopadnete jako v tom vtipu: Zeptejte se dvou právníků a budete mít tři protichůdné, věcně správné výklady.

Nejjistější a vzhledem k ceně právních konzultací i nejlevnější bude, když jim to vyúčtování anonymizujete. Nejlépe pokud by tuto funkci poskytoval sám účetní software. Můžou se pak do nekonečna vrtat v číslech.

Ale nevím co si od toho slibují. V rozúčtování služeb se moc šidit nedá, rozdělovací klíč je jasný. Šidit se dá spíš v tom, co se do toho zahrne, ale to se z rozúčtování nevyčte.

Vložil Aneta. (bez ověření), 5. Červen 2023 - 18:09

„V rozúčtování služeb se moc šidit nedá, rozdělovací klíč je jasný.“ (Vložil P_V (bez ověření), 5. Červen 2023 – 14:39)

To byste se divil. Naše rozúčtování je léta vadné, je to zřejmé člověku s průměrným rozumem, jenom předsedovi ne, tomu to vysvětlil soud (bohužel na náklady všech) a potom odstoupil. Je nějaký způsob, jak mu přeúčtovat náklady soudu, které přesáhly předmět sporu?

Vložil Hubert (bez ověření), 8. Červen 2023 - 23:10

soucasti funkce je vetsinou i pojistka zodpovednosti.

Vložil MartinII, 7. Červen 2023 - 6:02

Zřejmě jste mu nezaslali předžalobní upomínku (výzvu), viz Občanský soudní řád 99/1963 Sb.

Vložil MartinII, 7. Červen 2023 - 7:46

Můj příspěvek se týkal připomínky Anety o žalobě na předsedu, kdy náklady soudu přesáhly předmět sporu o rozúčtování služeb, a proto se ani netýkal základního dotazu sky78, zda SVJ musí vlastníky seznámit vlastníky s vyúčtováním ostatních vlastníků (myšleno zřejmě s počtem MJ, např. počet osob). Čímž chci polemizovat s P_V, že se ve službách moc šidit nedá.

Vložil Mmn (bez ověření), 7. Červen 2023 - 0:16

Podat žalobu na náhradu škody z nedbalosti?

Vložil Petr, 7. Červen 2023 - 8:40

Zde je možný judikát

www.portalsvj.cz/…-udaju-v-svj

Jak je to s ochranou osobních údajů v SVJ?

K ochraně osobních údajů v SVJ Vložil lake, 1. Květen 2011 – 9:15

Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) zastával od r. 2002 oficiální stanovisko, že SVJ

  • nesmí zpřístupnit vlastníkům jednotek údaje o platbách jiných vlastníků jednotek, ani údaje o jejich náměrech vody a tepla, bez jejich výslovného souhlasu.

Tímto výkladem by se prakticky znemožnila jakákoliv kontrola hospodaření v SVJ.

Soudy (včetné ústavního) takový výklad zákona odmítly: umožnil by dlužníkovi zatajovat dluhy … s poukazem na „osobní údaje“. Zastávají naopak dlouhodobě stanovisko, že právo na ochranu osobních údajů není nikterak nadřazeno ústavně zaručenému právu na informace.

V roce 2009 – aniž došlo mezitím k jakékoliv změně zákona – ÚOOÚ změnil názor pod tlakem soudních rozhodnutí. Dnes tedy ÚOOÚ tvrdí opak než v r. 2002: že že vlastník jednotky má právo na údaje o hospodaření v SVJ, včetně údajů týkajících se ostatních vlastníků jednotek, i bez jejich výslovného souhlasu. Viz např. vyjádření ÚOOÚ ze dne 5.10.2010, zn. VER-6309/10–2/SEM www.portalsvj.cz/…9B%C4%8F.doc

Vložil Žadatel o údaje o hospodaření SVJ (bez ověření), 7. Červen 2023 - 8:45

Prosím funkční odkaz na VER-6309/10–2/SEM . Děkuji.

Vložil Petr, 7. Červen 2023 - 12:24

Problém je že odkaz nefunguje ani v odkazovaném vláknu zdejší diskuse. Stanovisko pod uvedeným čís. jedn. již (pravděpodobně) na UOOU.CZ není.

A/ Já jsem se k němu dostal přes

www.portalsvj.cz/…men-dluzniku

TAKTO

www.praha-9.eu/…tnici-pravo/

SVJ Místecká 450, Praha-9

Stanovisko ÚOOÚ: na údaje o dlužnících mají vlastníci právo

KLIKNOUT NA červený text:

Stanovisko úřadu vydané na dotaz SVJ v Milovicích (Topolová 909) ke stažení.

www.praha-9.eu/…dlužníci.pdf

B/ nebo se obrátit na ÚOOÚ

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".