Mostecká výzva

Vložil mostecak, 10. Březen 2015 - 8:29 ::

V našem domě visí na nástěnce tato výzva-petice, pod kterou je možné se podepsat, fotku přikládám dole v příloze. Mnoho informací s vysvětlením jde najít na webu SBD Krušnohor, například zde a zde (str. 5–10).

Zaujaly mě tyto body:

- možnost vlastníka vyjadřovat se k uchazečům o bydlení v konkrétním domě s právem nesouhlasu ostatních spolubydlících v domě
V nově připravovaných stanovách má být ustanovení, podle kterého budou nájemníci schvalováni SVJ. Podle mého názoru toto není možné, protože do vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem třetím osobám obvykle nic není (jen v případě cizinců je nutné, aby pronajímatel na cizineckou oznámil cizince, jde však o ohlašovací, nikoli povolovací úkon). Nedokážu si představit, jak bude SVJ tuto povinnost vymáhat. Chtějí ji ale zajistit možností udělit pokutu, což je také zajímavé – jak chtějí prokazovat nájemní vztah, svědectvím anonymního svědka-souseda (viz níže)? Konkrétní znění stanov ještě není, možná bude směřovat k povinnosti schválit každého nového bydlícího, tedy bez ohledu, zda jde o nájemníka, nebo osoby s ním bydlící (přenechal-li vlastník byt), nebo osobu bydlící přímo s vlastníkem.

- zajištění větší anonymity svědků, kteří se bojí svědčit proti sousedům porušujícím dobré mravy v domě
- zkrácená řízení u nepřizpůsobivých s povinností ukončení sporu do 3 měsíců
- zavedení institutu přechodného pobytu
To už jsou jen takové perličky, není divu, že se tento nápad nesetkal s úspěchem na úrovni ministerstev, kde prý autoři oné výzvy usilovali o úpravu legislativy v tomto smyslu.

Abych uvedl příspěvek do kontextu mostecké situace, výzva vznikla tuším před 7 lety uvnitř SBD Krušnohor, jako reakce na přibývající počet Romů v Mostě a Litvínově, kde SBD Krušnohor spravuje domy (je pověřeným vlastníkem).

PřílohaVelikost
mostecka-vyzva.jpg236.62 KB

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Josef adb711 Černý (bez ověření), 28. Říjen 2019 - 4:16

  Nejvíce společenství je v Praze dle seznamu SVJ. Ale co my ostatní?

  Vložil Ondřej Husák, 11. Březen 2015 - 14:13

  Mohu se zeptat v jakém domě se tyto kádrovací praktiky chystají? Jsem také z Mostu.

  Vložil Misme, 10. Březen 2015 - 13:41

  Nedivím se, že taková iniciativa vznikla. Autoři možná nečerpali jen ze svých špatných zkušeností, ale i ze zahraničí. V zemi svobody (USA) např. bytová družstva celkem drsně lustrují nové členy (nájemce), i takový rozvod v minulosti je velkou kaňkou na profilu uchazeče o bydlení v družstvu. Lustrují nemilosrdně proto, že chtějí žít v klidu a pohodě. Vy v příspěvku směšujete SVJ a SBD, ale obojí jsou právnické osoby, takže nevidím důvod (netuším ale, jak je tomuto řešení nakloněna momentální legislativa), proč by zde lustrace nemohly probíhat. Ve výsledku by zájem celku (SVJ, BD) převážil nad zájmem jednotlivce (vlastníka, člena družstva).

  Vložil lake, 10. Březen 2015 - 14:29

  Totéž od počátku platí v Austrálii, v Kanadě i jinde: vlastník je oprávněn užívat svůj byt sám pro sebe a osoby, které bydlí s ním. Pronajmout jinému jej smí pouze se souhlasem výboru HOA (Homeowners' Association).

  V praxi je to tak, že vlastníci byty někdy pronajímají bez povolení, ale jakmile se objeví stížnost na chování nájemce, vzpomene si výbor okamžitě na to, že vlastník porušil svou povinnost. Padají pokuty a vlastník ve vlastním zájmu okamžitě ukončuje nájemci nepovolené užívání bytu. Mohl by totiž o byt rychle přijít v nedobrovolné dražbě.

  Kdysi jsem zde napsal, že k sestavení použitelného zákona o vlastnictví bytů by zcela stačilo, kdyby ministerští ouředníci nic nevymýšleli a jen slovo od slova opsali například The Statutes of Florida (část o vlastnictví bytů), případně kanadský Ontario Condominium Act. Namísto těchto přesných a podrobných právních úprav máme už druhý paskvil v pořadí.
  ------------------------------------------------------------------

  Ohledně placení je to také v civilizovaném světě zcela jinak: Povinné je sestavování a aktualizace Reserve study na 30 let dopředu, takže každý ví přesně kolik zaplatí letos i v dalších letech, a ví přesně na co platí a co se a domě bude kdy opravovat. Výběr částek na neplánované opravy a havárie musí být řádně zdůvodněn a nesmí přesáhnout 10% plánované roční částky.

  Kdo neuhradí, má ve schránce do 21 dnů výzvu na zkrácené jednání před soudem (small claims court) a nesplní-li soudem uloženou povinnost ani pak, může se začít chystat na nucený prodej bytu dlužníka. Po dobu kdy dluží je pozastaveno jeho právo rozhodovat na shromáždění.

  lake

  Vložil mostecak, 10. Březen 2015 - 15:57

  Matně pamatuji na článek popisující, že zdejší obdoba SVJ snad v New Yorku odmítlo na základě přijímacího pohovoru pustit do domu jakousi slavnou zpěvačku, snad Madonnu, už nevím. Na každé straně Atlantiku existuje jiná právní kultura, můžeme k nám zkusit přenést, co funguje v severní Americe, ale bude úprava kompatabilní? Chceme podmiňovat nabytí jednotky souhlasem společenství?

  Vložil P_V (bez ověření), 10. Březen 2015 - 15:50

  Ohledně souhlasu s pronájmem: Jak asi mohou vlastníci kádrovat nájemce, o kterém nevědí vůbec nic?

  Ohledně reserve study: To si také nějak nedovedu představit. Vy víte naprosto přesně, kdy v následujících 30 letech se vám něco dražšího než 10% roční částky porouchá? Nebo že během těch 30 let nenastane nějaká zásadní změna poměrů, která si bude žádat investici? (např. během několika let extrémně zdraží energie a investice do změny topného systému se začne jevit výrazně návratná)

  Vložil Misme, 10. Březen 2015 - 17:17

  Odpovím na první otázku. Zájemce je povinen nejdříve vyplnit dotazník, ten družstvo vyhodnotí (tzn. i prověří, zda je vyplněn pravdivě), pokud se zdá, že může jít o ucházejícího adepta, je pozván k osobnímu pohovoru, tzn. hodnotí se i první dojem, sympatie a antipatie atp.

  Vložil mostecak, 10. Březen 2015 - 17:40

  Moment, zde se nevede diskuse o udělení souhlasu družstvem, ale ze strany SVJ.

  Vložil Misme, 10. Březen 2015 - 18:42

  Uvedla jsem jen příklad, berte to jako příspěvek diskusi, třeba to někomu pomůže posunout myšlenku dál.

  Vložil lake, 10. Březen 2015 - 16:41

  Pane P+V, nedělejte se nechápavějším než jste.

  O Reserve study jsem napsal jasně: aktualizuje se, a to povinně, zpravidla každé 3 roky. A životnost jednotlivých částí domu dovede docela dobře odhadnout odborník, kterým ovšem Vy nejste.

  Také se mýlíte ohledně poruch. Nejde vůbec o to, zda porucha vyžaduje náklad nižší či vyšší než je 10% roční částky. Zřejmě Vám nedochází, že při dlouhodobém spoření jsou k dispozici mnohem větší peníze, než je pouhá desetina ročního příspěvku.

  Zase jeden, který si neumí nic plánovat …

  Se změnou topného systému jste také mimo: to nespadá ani pod nutné opravy, ani pod údržbu společných částí. Pokud to nebylo plánováno v Reserve study s tříletým předstihem, tak se to prostě neuskuteční. Opravdu neumíte pochopit že lze mít pořádek ve financích a v plánování?

  lake

  Vložil jjjjs (bez ověření), 11. Březen 2015 - 14:45

  Musím polemizovat s myšlenkou:

  • „A životnost jednotlivých částí domu dovede docela dobře odhadnout odborník “

  jen pokus odhadnout náklady na výtah na 10 let dopředu skončil (u 5 odborných firem) s rozdílem v řádech !!! Skutečně v čechách nejsme schopni zjistit, kdy bude třeba výtah vyměnit a kolik nás do té doby bude stát údržba. i když s myšlenkou na Reserved study se vnitřně ztotožňuji, realizace je nedostižná.

  Vložil Mrzout, 11. Březen 2015 - 15:48

  Zdravím,

  s myšlenkou „Reserved study“ se rovněž vnitřně ztotožňuji ale obávám se, že způsob výše uvedeného tak jak jej tady na fóru prezentuje přispěvatel Lake je nerealizovatelný.

  Mrzout

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".