Katastr nemovitostí odmítá sdělit, zda SVJ vzniklo podle §9 odst. 3 z.č.72/1994 Sb.

Vložil Zdeněk888, 18. Červenec 2016 - 18:37 ::

Jsme SVJ, které bylo založeno v roce 2015 podle § 24 z.č.311/2013 Sb. a vzniklo v roce 2016 zápisem do KN. Jsem si ale téměř na 100% jist, že naše SVJ vzniklo podle §9 odst. 3 z.č.72/1994 Sb., ale nevím, kdy přesně.
- zde výtah §9 odst. 3 z.č.72/1994 Sb.:
Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny.

Požádal jsem KN, aby mi tyto informace sdělil (2x):
1) Na mojí první žádost odpověděl informací, kterou znám (to, že vzniklo SVJ přece vím) viz dokument (v příloze odkazy_na_dokumenty.txt):
a) První_žádost_a_odpověď_z_KN_ze_dne_19.5.2016.pdf

2) Na mojí druhou žádost odpověděl (zkusil jsem se zeptat jinak), že "nelze vyhovět", ale umožní nahlédnout do spisu ..., pokud prokáži právní zájem ... viz dokumenty (v příloze odkazy_na_dokumenty.txt):
a) Druhá_žádost_a_odpověď_z_KN_ze_dne_2.6.2016.pdf
b) Emailová_zpráva_ze_dne_9.6.2016.pdf

Jak prosím z KN "vydolovat" datumy doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí jednotlivých vlastníků? Např.
A) Jinak položenou otázkou (možná se špatně ptám)?
B) Uvést nějaký "právní zájem"? Co např. § 4 odst. 1 z.č. 563/1991?
C) Nějakou "fintou" na KN?

V případě rady prosím o uvedení i celé větné formulace, kterou bych mohl využít pro žádost na KN, protože jsem v koncích (proto se tady ptám) a evidentně na ně nejsem dost chytrý. Děkuji.

PřílohaVelikost
odkazy_na_dokumenty.txt362 bytů

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zdeněk888, 26. Červenec 2016 - 20:24

  Na základě níže uvedených příspěvků bych zkusil poslat na KN jeden z uvedených textů abych zjistil, jestli naše SVJ vzniklo podle §9 odst. 3 z.č.72/1994 Sb. Myslíte si, že na takto formulovanou žádost sdělí datumy, kdy byla převedena první a druhá jednotka v bytovém domě? Které variantě byste dali přednost 1) nebo 2) (rozdíl je prakticky pouze v tučně vyznačeném textu? Nebo doporučíte drobnou úpravu? Děkuji

  -------- Varianta 1) --------
  Vážení
  dle zákona č. 106/1999 žádám o sdělení:
  - data vymezení jednotek vložením prohlášení vlastníka včetně spisové značky a v bytovém domě XXXXXX, list vlastnictví č. XXXXX pro obec XXXXX a katastrální území XXXXX (dále jen "bytový dům")
  - data doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí u první jednotky, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce v bytovém domě
  - data doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí u druhé jednotky, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce v bytovém domě

  -------- Varianta 2) --------
  Vážení
  Jako vlastník bytové jednotky v bytovém domě XXXXXX, list vlastnictví č. XXXXX pro obec XXXXX a katastrální území XXXXX (dále jen "bytový dům") žádám o sdělení:
  - data vymezení jednotek vložením prohlášení vlastníka včetně spisové značky v bytovém domě
  - data doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí u první jednotky, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce v bytovém domě
  - data doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí u druhé jednotky, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce v bytovém domě

  Vložil Zdařil (bez ověření), 27. Červenec 2016 - 8:02

  Jste-li vlastník bytu, obracíte se na úřad zajisté jako vlastník bytu. Vlastnictví bytu v žádosti upřesníte a doložíte.

  Napište, jak jste uspěl.

  Vložil Zdeněk888, 25. Září 2016 - 14:00

  Takže díky všem, protože jsem uspěl a obddržel jsem co jsem potřeboval. Zde je pro zájemce kopie sdělení z KN a takto jsem formuloval žádost:

  Vážení,

  Jako vlastník bytové jednotky v domě č.p. ......., list vlastnictví č. .... pro obec ........ a katastrální území ....... (dále jen "bytový dům"), které dokládám kupní smlouvou (viz příloha, Smlouva.pdf) žádám o sdělení:
  a) data vymezení jednotek vložením prohlášení vlastníka včetně spisové značky ve výše uvedeném bytovém domě.
  b) data doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí včetně spisové značky u první jednotky, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce ve výše uvedeném bytovém domě.
  c) data doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí včetně spisové značky u druhé jednotky, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce ve výše uvedeném bytovém domě.

  Děkuji
  S pozdravem
  XXXXXXXXXXX

  Přílohy (kopie):
  - Smlouva.pdf

  Vložil Super (bez ověření), 21. Červenec 2016 - 11:49

  Ptejte se mě na co chcete, na co chci odpovím.

  To je základní pravidlo práce Úředníka. S tím neuděláte nic. Leda byste byl Superúředník. K tomu přistupují některá další podpravidla, která je možné navzájem libovolně kombinovat:

  Měl jste se ptát ve lhůtě (která již uplynula).

  Měl jste se ptát písemně (ptáte-li se ústně).

  Měl jste se ptát při ústním jednání (ptáte-li se písemně).

  Měl jste se ptát přes podatelnu (zašlete-li e-mail).

  Všechny lhůty už uplynuly.

  Vaše podání jsem postoupil Úředníkovi Ú. Já už přístup ke spisu nemám, odpovědět Vám nemohu. (Úředník Ú. o ničem neví a neodpoví, Vy čekáte a čekáte.)

  To vyřizoval Úředník Ř., který zde již nepracuje.

  Věc je založena v archivu.

  Mě se neptejte, když jste se na nás obrátil, ještě jsem studoval základní inkluzivní školu.

  To si vážně myslíte, že za 25 000 Kč hrubého Vám zde bude někdo odpovídat?

  Vložil Pavel II (bez ověření), 20. Červenec 2016 - 15:22

  kde budete žádat sdělení, kdy byl vyznačen vklad do katastru o převodu (prodeji) druhé jednotky (tedy vznik tří různých vlastníků). Toto datum je pak datem vzniku SVJ podle dnes zrušeného zákonu 72/1994 Sb. Rady na téma osobní jednání jsou mimo mísu. Nikdo se s Vámi nebude bavit. Je to má osobní zkušenost.

  Vložil Formalizovaný formulář (bez ověření), 20. Červenec 2016 - 15:48

  Co je formalizovaný formulář? Za mírnou odměnu Vám takový plně v soulasu s ČSN EN i nařízeními Evropské komise ráda vyhotovím.

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 19. Červenec 2016 - 17:12

  Zdenku888, až jednou (možná) zjistíte, kdy SVJ skutečně vzniklo ex lege, co si s touto informací počnete? Děkuji za odpověď.

  Vložil Zdeněk888, 19. Červenec 2016 - 19:13

  Domnívám se, že nám původní vlastník tj. SBD zatajil, že jsme vznikly podle §9 odst. 3 z.č.72/1994 Sb.
  Chci to vědět, jsem zvědavý, je na tom něco špatného?
  Také mi jde o to, proč mi KN tyto informace odmítá vydat. S prominutím, ale KN je tady pro nás, ne my pro něj. Nechci se tak rychle vzdát, chtěl bych svou "malou" válku s KN vyhrát. Pokud vyhraji, podělím se s návodem zde na portalsvj.

  Vložil Evžen (bez ověření), 19. Červenec 2016 - 9:51

  Zdeňku napsal jste:

  „Jsme SVJ, které bylo založeno v roce 2015 podle § 24 z.č.311/2013 Sb. a vzniklo v roce 2016 zápisem do KN. Jsem si ale téměř na 100% jist, že naše SVJ vzniklo podle §9 odst. 3 z.č.72/1994 Sb., ale nevím, kdy přesně.“

  Můžete se mýlit. Vaše SVJ nemohlo vzniknout podle § 9 odst.3 ZoVB, pokud se jednalo o tzv. „odložený vznik SVJ“ dle § 9 odst. 4 (po 1.1.2014 dle § 24 z.č.311/2013 Sb.). O odložený vznik by se jednalo, pokud byly splněny tyto 3 podmínky:

  1.Jednalo se o budovu ve spoluvlastnictví družstva podle § 24 odst. 1 a 2 ZoVB, na jejíž výstavbu byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle zvláštních předpisů, nebo o budovu ve spoluvlastnictví družstva vzniklého vyčleněním (§ 29 ZoVB) z původního družstva, které takovou pomoc obdrželo.

  2.Prohlášení vlastníka budovy bylo vloženo do katastru před dnem 1.7.2000.

  3.Vlastníkem jednotky v domě byla před dnem 1.7.2000 alespoň jedna další osoba kromě původního vlastníka – družstva.

  Pokud u Vás byly splněny všechny tři uvedené podmínky, §9 odst. 3 z.č.72/1994 Sb. se Vás netýká, jak už uvedl diskutující „osma“, a SVJ skutečně vzniklo až podle § 24 z.č.311/2013 Sb. Jen doplním „osmu“ v tom, že ke vzniku dle zákona č. 311/2013 by došlo při snížení spoluvlastnického podílu družstva na méně než jednu polovinu, pokud k poklesu na méně než polovinu došlo po 1.1.2014.

  Případ vzniku jak uvádí „osma“ tj. při snížení spoluvlastnického podílu družstva na méně než jednu čtvrtinu by připadal v úvahu, pokud by spoluvlastnický podíl družstva byl větší než polovina už před 1.1.2014 (ale větší než jena čtvrtina k 1.1.2014). V tom případě by SVJ vzniklo až při poklesu podílu družstva na méně než jednu čtvrtinu.

  Vložil Zdeněk888, 19. Červenec 2016 - 19:00

  Co mám již zjištěno:
  1. Ano - jedná se o budovu ve spoluvlastnictví družstva podle § 24 ....
  2. Ano - Prohlášení vlastníka budovy bylo vloženo do katastru před dnem 1.7.2000.
  3. Nevím (na 99,9% NE) - Vlastníkem jednotky v domě byla před dnem 1.7.2000 alespoň jedna další osoba kromě původního vlastníka – družstva.

  Proto potřebuji vědět datumy doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí první a druhé jednotky.

  Vložil Evžen (bez ověření), 20. Červenec 2016 - 9:03

  Většinou když družstvo vložilo prohlášení do katastru, tak to dělalo proto, aby mohlo začít s převody jednotek do vlastnictví. Takže je pravděpodobné, že pokud bylo prohlášení vloženo do katastru před l.7.2000, tak první převod proběhl také před 1.7.2000. Ale je možné to co tvrdíte, že první převod proběhl až po 1.7.2000.

  Informaci, kdy proběhl první převod do vlastnictví na žádost nájemníka ve Vašem domě, byste mohl zjistit přímo u družstva. Pokud nejste členem družstva, tak můžete požádat některého nájemníka družstva ve Vašem domě, aby se na družstvu dotázal. Družstvo ná podle svých stanov jistě informační povinnost k členům družstva.

  Také se můžete zkusit poptat u starších obyvatelů domu, zda v domě ještě bydlí některý z prvních vlastníků a případně se dotázat jich.

  Vložil Evžen (bez ověření), 19. Červenec 2016 - 10:07

  Opravuji v posledním odstavci, v první větě má být místo slova větší správně slovo menší.

  Raději uvádím správné znění posledního odstavce ještě jednou:

  Případ vzniku jak uvádí „osma“ tj. při snížení spoluvlastnického podílu družstva na méně než jednu čtvrtinu by připadal v úvahu, pokud by spoluvlastnický podíl družstva byl menší než polovina už před 1.1.2014 (ale větší než jena čtvrtina k 1.1.2014). V tom případě by SVJ vzniklo až při poklesu podílu družstva na méně než jednu čtvrtinu.

  Vložil Davidd (bez ověření), 19. Červenec 2016 - 8:10

  Katastrální úřad neeviduje vznik SVJ, takže Vám asi neodpoví. On neví, zda nedošlo k odložení vzniku SVJ například v případě Družstev. Každopádně ví, kdy byla převedena z vlastnictví Družstva druhá jednotka a nastal stav, že existovaly tři jednotky ve vlastnictví tří různých vlastníků.

  Napsal jsem takto koncipovanou žádost o sdělení informace, kdy byla převedena druhá jednotka, respektive kdy byla doručena listina s doložkou o vkladu kupujícím. KÚ mi odpověděl a soud to akceptoval jako okamžik vzniku SVJ ex-lege.

  Předtím jsem zašel na katastr nahlédnout do Prohlášení vlastníka, kterým vymezil v domě jednotky a protože to bylo zavkladováno po 1.7.2000, neuplatnil se odložený vznik a žádný pokles podílu Družstva.

  No a protože SVJ existuje, nelze založit další a pokud je založeno, není správce a pak je otázka, kdo ručí za úvěr bance (zda nový vlastník jednotky nebo starý) a kdo je či není jeho členem atd. Docela marast.

  Vložil Zdeněk888, 19. Červenec 2016 - 19:04

  Můžete tady uvést přesný text této žádosti (nebo někam na internet, email)? Děkuji

  Vložil Ludmila, 19. Červenec 2016 - 7:39

  Katastr nemá se vznikem SVJ nic společného. Ptejte se po „Prohlášení vlastníka“. SVJ se zapisuje u Rejstříkové­ho soudu.

  Vložil Plašil (bez ověření), 19. Červenec 2016 - 7:45

  Rejstříkový soud nemá se vznikem SVJ podle 72/1994 nic společného.

  Vložil osma, 19. Červenec 2016 - 7:30

  Zdeňku888,

  v úvodním dotazu uvádíte zákon 311/2013 Sb., takže dovozuji, že se jedná o dům, který byl původně v družstevním vlastnictví. Dle mého názoru se Vás tedy netýká §9 odst. 3 z.č.72/1994 Sb., ale právě odst. 4 zmíněného paragrafu. Vaším úkolem není tedy zjistit, kdy došlo k převodu vlastnictví u třetí jednotky, ale kdy došlo ke snížení spoluvlastnického podílu družstva na méně než jednu čtvrtinu. Bytové jednotky máte každopádně vymezeny dle zákona 72/1994 Sb.

  Vložil Zdeněk888, 19. Červenec 2016 - 19:55

  Domnívám se, že nám původní vlastník tj. SBD zatajil, že jsme vznikly podle §9 odst. 3 z.č.72/1994 Sb.
  Spoluvlastnický podíl družstva je u nás cca 40%.

  Vložil Hynek K. (bez ověření), 18. Červenec 2016 - 19:55

  „nelze vyhovět, ale umožní nahlédnout do spisu“

  Úředník má v zásobě mnoho možností, jak nevyhovět. Je na to speciálně cvičen a normální člověk proti němu nemá šanci. To, co uvádíte, je jedna z nich. Na to Vám napíšu jediné: Nahlédnutí do spisu nebrat. Žádejte informaci, na niž máte nárok. Resp. do spisu nahlédnout můžete, to nikdy neškodí, ale nesmíte sdělit, že nahlédnutím do spisu byl Váš požadavek vyřízen (čímž by úředník vyhrál).

  Úředník předpokládá, že sám přestanete, nebo umřete. Sám takto vedu komunikaci s úřadem 10 let, úředníci se již několikrát obměnili, ti nynější již o věci vůbec nic neví, a šance na řádné vyřízení je v nedohlednu.

  Trochu pomohlo (v tom smyslu, že úředník aspoň začal předstírat činnost, ne že by se věc vyřídila) zjistit, kdo je bezprostředně nadřízený úředníka, a kdo je bezprostředně nadřízený bezprostředně nadřízeného. Nemá smysl oslovovat ředitele úřadu, ten odpoví pouze formálně, že je vše v pořádku a nikdo nepochybil (což je druhá z mnoha možných strategií, jak Vás vyřídit).

  K tématu doporučuji i diskuse

  http://www.portalsvj.cz/…ni-a-nadlide

  http://www.portalsvj.cz/…-samozhojeni

  Vložil Zdeněk888, 18. Červenec 2016 - 20:38

  A jak tedy reagovat na jejich druhý dopis:
  - něco jako odvolání?
  - něco ve smyslu sdělení, že na informaci trvám, pokud ne obrátím se na koho? Ombudsman? NKÚ? Policii ČR, že mě uvedly v omyl dle § 209 odst. 1 a 2 trestního zákona 40/2009 Sb?

  Nevím. Poznávám realitu v tomhle "prima" státečku. Co může zabrat, nebo by mohlo u úředníka alespoň vyvolat "špatné spaní" a strach, že by také mohl přijít o prima "teplé místečko"?

  Vložil Simona K. (bez ověření), 18. Červenec 2016 - 19:33

  Dobrý den, poradím nejjednodušší variantu a to osobní návštěvu na KN. Písemně je to na dlouho.

  Vložil OOSD (bez ověření), 19. Červenec 2016 - 11:33

  „poradím nejjednodušší variantu a to osobní návštěvu na KN“

  Patrně jste právní oddělení KÚ zatím mnohokrát nenavštívila. Pokud ano, napište zde, prosím, jak se Vám to podařilo. Mají totiž vybudován důmyslný systém, který jim brání v kontaktu se „stranami“.

  Vložil Zdeněk888, 18. Červenec 2016 - 19:39

  Osobně jsem tam byl, ale byl jsem odmítnut s tím, že tohle zpracovává právní oddělení KN a je nutno zažádat písemně.

  Vložil HJ (bez ověření), 18. Červenec 2016 - 23:58

  Datum vzniku SVJ katastr nechce sdělit, asi kryjí nečinná družstva či z jiných důvodů nechtějí – není to prý předmětem zápisu do KN (to nám napsali). Zeptejte se písemně na datum vymezení jednotek vložením prohlášení vlastníka vč. sp.zn. a dále chtějte údaje o tom, kdy byly převedeny jiným vlastníkům první a druhá jednotka včetně dat doručení a sp.zn. – použijte v dotazu příslušné formulace jako jsou v ZoVB. Nám odpověděli a všechny údaje uvedli. Už si nevzpomenu, zda jsme se tázali dle zákona 106/1999 Sb. či obyčejně jako vlastníci.

  Vložil Petr, 19. Červenec 2016 - 13:19

  Ptám, se, k čemu je potřeba znát přesně datum vzniku SVJ a nestačí datum z obchodního (nyní veřejný) rejstříku.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".