Jaká je maximální doba, po kterou můžou dva členové výboru fungovat bez třetího nezvoleného člena výboru

Vložil Petro (bez ověření), 3. Říjen 2023 - 21:08 ::

Loni v říjnu jsem odstoupil z funkce člena výboru SVJ. Ještě 30 dní jsem byl dle stanov členem, potom měl výbor 60 dní na zvolení třetího člena. Svolaná členská schůze navrženého kandidáta nezvolila. Stanovy SVJ však neřeší tuto situaci, kdy ze tří členů výboru zůstali pouze předseda a místopředsedkyně. Takto ve dvou dále pracují jako výbor a nebýt toho, že teď v říjnu končí mandát i místopředsedkyně, pracovali by ve dvojici zřejmě dál. Problém je, že nikdo z vlastníků nemá zájem, ba přímo nechce ve výboru pracovat. Myslím si, že hned po nezvolení třetího člena výboru mělo být zahájeno hledání profesionálního správce a současně statutárního orgánu, který by naše SVJ zastupoval. Je tedy stávající situace protiprávní, nebo to má někde v zákoně oporu? Jak dlouho vlastně může výbor pracovat pouze ve dvojici? A ještě podotázka: pokud je to stav protiprávní a de facto výbor neexistuje, co se má teď udělat ze strany členů SVJ? Děkuji za informace.

  • statutární orgán

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pavel, 4. Říjen 2023 - 10:39

Petro,

pokud je ve stanovách výbor o 3 členech a v současné době je o dvou členech, tak se určitě nejedná o protiprávní stav, výbor stále existuje. Nebo znáte § nějakého předpisu, který by protiprávnost tvrdil?

Že stanovy ukládají svolat do 60 dnů shromáždění ke zvolení 3. člena je v pořádku. Ale stanovy nemohou uložit, že 3. člen musí být zvolen. To by bylo nesmyslné a nevymahatelné ustanovení.

Máte výhrady k práci současného, platně zvoleného a stále existujícího výboru o 2 členech, nebo Vám jde pouze o to, že výbor nemá 3. člena? Tak se nechte zvolit nebo kooptovat a je po problému.

Z čeho dovozujete, že ihned po nezvolení 3. člena by se měl hledat profesionální správce? Já takový předpis neznám, tento názor není ani v literatuře ani v judikatuře.

Pokud se rozhodnete pro „profesionálního správce“, tak doporučuji, aby byl jen členem statutárního orgánu, např. o 3 členech, a nikoliv samotným statutárním orgánem. Ostatně i pan Milan Fišer je většinou ve vícečlenném orgánu. Koukněte na justici, z 8 členství je pouze u 3 SVJ jako jednočlenný orgán, pokud se nepletu.

Hezký den!

Pavel

Vložil Nechápavý (bez ověření), 4. Říjen 2023 - 11:40

„… pokud je ve stanovách výbor o 3 členech a v současné době je o dvou členech, tak se určitě nejedná o protiprávní stav, výbor stále existuje.“

Nechápu, stanovy (vnitřní zákon domu) ukládají číslo 3. Jiné číslo dle některých najednou není problém. Dle mě to problém je. Pokud se třetí nezvolil, musí se najmout externí člen, aby byl vnitřní zákon dodržen.

To by se potom stejně dala vyložit např. pozdní platba do FO a na služby. Platba přece existuje – „… výbor stále existuje.“

Vložil Pavel, 4. Říjen 2023 - 11:58

Nechápavý,

respektuji Váš názor. Můžete ho podložit nějakým §?

Tazatel Petro výslovně uvádí, že stanovy pokles členů výboru neřeší, takže se nelze ohánět stanovami.

Já vycházím z toho, že co není zákázáno zákonem, tak to je povoleno.

Výbor má 3 místa, ale k dispozici jsou dvě osoby. Takže se výbor může usnášet nadpoloviční většinou ze 3. Jiná situace by byla, kdyby výbor měl 5 míst, ale k dispozici by byli přítomni jen 2 členové.

Stejný názor jako já má i pan Milan Fišer. Podle veřejného rejstříku je zapojen v 8 statutárních orgánech. Souhlasím s jeho odpovědí na

http://www.portalsvj.cz/…clena-vyboru#…

„Dobrý den, výbor existuje a tvoří ho dva zvolení členové výboru. Jako zvolení členové výboru mohou jednat a usnesení výboru přijmou nadpoloviční většinou (tedy je potřebný souhlas obou členů). Nedomnívám se, že by se jakkoliv jednalo o protiprávní stav. Zvláště když byla volba třetího do výboru navržena a není chybou členů výboru, že nikdo nekandidoval anebo nebyl zvolen. Stávající členové výboru mohou ve dvou pracovat dokud jim nevyprší mandát. Pokud budou znovu zvoleni jen dva tak budou zvoleni dva. Co se dá dělat když nemáte třetího…?“

Váš příměr s opožděnou platbou do neexistujícího FO je nepřípadný.

Hezký den!

Pavel

Vložil Nechápavý (bez ověření), 4. Říjen 2023 - 20:31

Kdyby měla být ve stanovách rozepsána každá eventualita, trvalo by jejich kopírování měsíc.

Váš názor a názor p.Fišera se diametrálně odlišují od názoru právníků, a můj příměr s opožděnou platbou do FO a na služby je trefou do černého.

Notoricky známý § 165 NOZ řeší přesně tuto situaci. Proč jej neuvádíte?

A nakonec slovo toho, jenž zákony vykládá: https://www.justice.cz/…91a1c2ecb915

Vložil . (bez ověření), 4. Říjen 2023 - 22:37

Ano, v případě jakéhokoliv soudního sporu se soudce nejdříve ptá, jak je to něco řešeno ve stanovách. Z pohledu vlastníka to může být ptákovina, z pohledu soudce je to důležitá věc. Mít ve stanovách co nejvíce eventualit je v zájmu vlastníků.

Vložil Pavel, 4. Říjen 2023 - 22:08

Nechápavý,

odpovím Vám do Vašeho textu.

N: Kdyby měla být ve stanovách rozepsána každá eventualita, trvalo by jejich kopírování měsíc.

P: Kdyby bylo ve stanovách např., že po skončení mandátu se musí kooptovat „profesionální“ člen, tak by byl jasný postup. Protože to tam není, tak se postupuje podle obecně závazných předpisů, zejména NOZ Část první, Hlava II, Díl 3.

N: Váš názor a názor p.Fišera se diametrálně odlišují od názoru právníků, a můj příměr s opožděnou platbou do FO a na služby je trefou do černého.

P: Můžete citovat ty „právníky“? Já jsem to ještě nikdy neslyšel a nečetl.

Samozřejně nemohu vyloučit, že někdo, kdo se označí za právníka, něco takového napíše, ale důležitá je argumentace pisatele.

Jen opakuji, že FO se u SVJ prakticky nevyskytuje, zeptejte se účetní, nebo si o účetnictví něco přečtěte:

http://www.portalsvj.cz/…h-v-svj-a-bd

N: Notoricky známý § 165 NOZ řeší přesně tuto situaci. Proč jej neuvádíte?

P: NOZ trochu znám a proto vím, že § 165 NOZ se diskutované záležitosti netýká.

Jak už tu uvedl Justitiánus situaci řeší § 156 NOZ:

"§ 156

(1) Je-li orgán kolektivní, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru. Je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.

Z uvedeného plyne, že tříčlenný výbor je schopen fungovat a přijímat rozhodnutí za přítomnosti nebo jiné účasti dvou členů. Bez jakéhokoliv časového ohraničení.

Justitianus"

N: A nakonec slovo toho, jenž zákony vykládá: https://www.justice.cz/…91a1c2ecb915

P: Uvedený judikát řeší pouze procesní stránku věci nikoliv hmotněprávní.

Judikát navíc ani neuvádí, kolik je členů výboru spolku podle stanov. Pokud má spolek výbor o 3 nebo 4 nebo 5 nebo 6 členech a 3 členové odstoupili, tak výbor není schopen rozhodovat nadpoloviční většinou a uplatní se § 165 NOZ.

Hezký den!

Pavel

Vložil Petro (bez ověření), 4. Říjen 2023 - 11:23

Dobrý den, pane Pavle, děkuji za smysluplnou odpověď. Jenom… neodstoupil jsem z funkce člena výboru proto, abych se ani ne po roce do výboru vracel a to ani kooptováním. To prostě po všech možných i nemožných peripetiích (které nemůžete znát) už nepřichází v úvahu. S pozdravem a v dokonalé úctě… Petro

Vložil maxi (bez ověření), 4. Říjen 2023 - 8:27

Klidně do své smrti, odpovídáte si „Problém je, že nikdo z vlastníků nemá zájem“, takže tak dlouho, pokud to vlastníci budou trpět. Jak postupovat máte v OZ, proč píšete, aniž si do přečtete? Můžete to změniti Vy, zorganizovat! Můžete si změnit Stanovy a volit i nevlastníka, sjednat firmu.

Vložil Petro (bez ověření), 4. Říjen 2023 - 11:17

Děkuji za odpověď, ano, všechny ty možnosti jsou mi známy: změnit stanovy, volit i nevlastníka, pokud to změněné stanovy budou obsahovat, tak i jediného předsedu, sjednat firmu. Informace „pokud to vlastníci budou trpět, klidně i do smrti“, je k ničemu – tohle asi v zákoně není, samozřejmě, že by pracovali klidně i do smrti, jenže na to jsem se neptal. Jestli víte, kde v OZ se řeší doba, po kterou může výbor pracovat ve dvojici aniž by byl zvolen třetí člen, tak to napište, vysvětlete, samostudium zákonů je fajn, jenže tento portál by ztratil smysl. Potřebuji mít v tom jasno, abych mohl fundovaně oponovat, abych – jak píšete – mohl toto změnit, zorganizovat.

Vložil Justitianus, 4. Říjen 2023 - 16:46
  • Petro: „Jestli víte, kde v OZ se řeší doba, po kterou může výbor pracovat ve dvojici aniž by byl zvolen třetí člen, tak to napište, vysvětlete …“

§ 156

(1) Je-li orgán kolektivní, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru. Je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných čle­nů.

Z uvedeného plyne, že tříčlenný výbor je schopen fungovat a přijímat rozhodnutí za přítomnosti nebo jiné účasti dvou členů. Bez jakéhokoliv časového ohraničení.

Justitianus

Vložil Justitianus, 4. Říjen 2023 - 5:04
  • „Myslím si, že … mělo být zahájeno hledání profesionálního správce a současně statutárního orgánu …“

Pedro, Pedro !!! Navrhujete tady tu nejstrašnější pitomost.

Chcete, aby zloděj byl pokladníkem, aby pachatel byl zároveň svým vlastním soudcem, aby pedofil byl učitelem v mateřské škole, aby správce byl zároveň předsedou SVJ.

Justitianus

Vložil Petro (bez ověření), 4. Říjen 2023 - 7:50

Pane Justicicánusi, píšete nesmysly. Nic nenavrhuji, jen si to myslím. Zvýraznění textu „a současně“ je opravdu na místě, protože správce části agendy máme a k profesionální správě zcela jistě nakonec dojde a ten bude nejen spravovat ostatní agendy, ale bude také vystupovat jako statutární orgán. Ovšem nemusí, správcovská firma může samozřejmě dál pracovat, jen k ní přibyde statutární orgán, to se však prodražuje. Ta Vaše přirovnání až k pedofilům jsou úplně mimo mísu. Takto označit firmy, které se správou a zastupováním SVJ navenek zabývají, to je úplně zcestné a zástupcům těchto firem byste asi toto do očí neřekl. Ale Vy možná nakonec i jo.

Vložil Fišer Milan (bez ověření), 4. Říjen 2023 - 10:21

Jsem profesionálním předsedou a zároveň správcem u několika bytových domů. Nekradu a funguje to. S pozdravem, Fišer Milan

Vložil Milan Fišer (bez ověření), 3. Říjen 2023 - 22:54

Dobrý den, výbor existuje a tvoří ho dva zvolení členové výboru. Jako zvolení členové výboru mohou jednat a usnesení výboru přijmou nadpoloviční většinou (tedy je potřebný souhlas obou členů). Nedomnívám se, že by se jakkoliv jednalo o protiprávní stav. Zvláště když byla volba třetího do výboru navržena a není chybou členů výboru, že nikdo nekandidoval anebo nebyl zvolen. Stávající členové výboru mohou ve dvou pracovat dokud jim nevyprší mandát. Pokud budou znovu zvoleni jen dva tak budou zvoleni dva. Co se dá dělat když nemáte třetího…?

Vložil Petro (bez ověření), 4. Říjen 2023 - 7:56

Toto je spíše už otázka právního posouzení, protože dle mého názoru je to v rozporu se stanovami SVJ, které určují mít tři členy výboru a je tam uvedena ta lhůta 60 dní na zvolení třetího člena. Stanovy nic neuvádí, že v případě neúspěchu volby může být výbor dvoučlenný. Nedovedu si představit situaci, že by těmto dvěma členům končil mandát v roce 2027 a ve dvojici by tvořili výbor ještě čtyři roky. To pak můžeme změnit stanovy, že stačí výbor dvoučlenný… Ale děkuji za Váš čas a příspěvek.

Vložil Petr, 4. Říjen 2023 - 17:42

Vážený tazateli, málokterá otázka zde nebyla probírána (nekomentuji to, zda se mezitím měnil zákon ať již ZoVB na NOZ nebo novely NOZ).

Stačí hledat, např.

www.portalsvj.cz/…clenny-vybor

Dvoučlenný výbor

Vložil Pavel, 4. Leden 2010 – 23:41 :: Ostatní

Opět se tu vede diskuse nad situací, kdy počet členů výboru klesne pod 3.

ZoVB situaci co nastane, když klesne počet členů výboru, neřeší. V dostupné judikatuře jsem nic nenašel. A tak nezbývá, než použít literaturu, výběr ze seznamu literatury je uveden na …

  • – – – – – – – –

www.portalsvj.cz/…enny-vybor-0

dvoučlenný výbor

Vložil Makahari (bez ověření), 31. Březen 2016 – 13:03 :: Ostatní

Ve stanovách je psáno, že výbor je tříčlenný. Po rezignaci všech tří členů výboru byli na schůzi shromáždění zvoleni pouze dva členové, protože nikdo o práci ve výboru nemá zájem.

  • – – – – – – – – – – – – –

Stačí hledat dále.

Na internetu např.

www.bezplatnapravniporadna.cz/…y-vybor.html

Nedostatečný počet zvolených členů výboru SVJ – je usnášeníschopný takový výbor?

  • – – – – – – – – –

Na dotaz

co se má teď udělat ze strany členů SVJ

Odpověď:

Mít zájem o svůj majetek (zde vlastní byty a společnou střechu, fasádu, okapy, okna).

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".