Jak na posunutí termínu výměny patního vodoměru u vodáren - PVAK

Vložil Petr N. (bez ověření), 15. Duben 2019 - 15:46 ::

Vodárny (PVAK – Veolia) vyzvali po cca. 6 letech k výměně hlavního vodoměru v domě. Když jsme porovnali náměry mezi hlavním vodoměrem a sečtenými podružnými vodoměry došli jsme k rozdílu kolem 19 % v neprospěch SVJ. Hlavní vodoměr naměřil více než celkem bytové (podružné) vodoměry.

Lhůty na kontrolu od nezávislé kontrolní instituce ČMI (přezkoušení patních vodoměrů) jsou přes měsíc a vodárny mají patní vodoměr měnit za cca. za dva týdny.

Jak nejlépe oddálit termín výměny hlavního vodoměru a přistupují vodárny na posunutí termínu výměny?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil anon1234_ (bez ověření), 18. Duben 2019 - 7:54

  postupoval bych dle zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích a oznámil PVAKu, že dle § 16 odst. 4 chci provést zkoušku měření. dále je možnost podat žádost o přezkoušení vodoměru dle § 17 odst. 3.

  § 16 odst. 4 (4) Odběratel má právo zajistit si na vlastní náklady metrologickou zkoušku vodoměru na místě instalace, a to nezávislým měřidlem, připojeným na odbočení s uzávěrem za osazeným vodoměrem na potrubí vnitřního vodovodu před jeho prvním rozdělením. Tuto zkoušku provede za přítomnosti provozovatele vodovodu na základě smlouvy s odběratelem Český metrologický institut, pokud to vnitřní vodovod umožňuje. Zjistí-li se odchylka větší, než připouští zvláštní právní předpis, vodoměr se považuje za nefunkční a při stanovení množství dodané vody pro vypořádání případné reklamace se postupuje podle § 17 odst. 4 písm. a).

  § 17 odst. 3 Vodoměr podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Provozovatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, přičemž odběratel je povinen poskytnout provozovateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí provozovatel neprodleně písemně odběrateli.

  Vložil Jan Ptáček, 17. Duben 2019 - 10:27

  Mohu doporučit sledování poměru (patní vodoměr)/(součet bytových vodoměrů) a pokud je vyšší než 1,10 doporučuji zvážit reklamaci a požádat o kontrolu patního vodoměru. Cena je 5000 Kč, pokud je patní vodoměr v toleranci, pokud ne, tak vám PVK vrátí přeplatky. Samozřejmě toto nelze dělat každý rok, ale doporučuji před plánovanou výměnou. Takto jsme reklamovali jeden rok vodoměr na SV pro TUV a za 2 roky SV pro SV a vždy jsme uspěli v řádech desetitisíců Kč.

  Vložil anonymouk (bez ověření), 16. Duben 2019 - 20:55

  Hlavní vodoměr naměřil více než celkem bytové (podružné) vodoměry. Vaše bytové neměří odkapávání, které jde do litrů denně. Použijte přesnější, opravit kohoutky, splachovače. A stáří bytových?

  Vložil a (bez ověření), 16. Duben 2019 - 6:11

  Rozdíl 19% je v normálu. Soud bere za normál rozdíl 20%. Děláte zbytečný rozruch. My jsme měli méně daleko a soudce se náramně divil, že máme tak málo, když 20% je běžné.

  Vložil petr 16.4. (bez ověření), 16. Duben 2019 - 14:29

  Nejvyšší povolená odchylka v průtoku u patního vodoměru jsou 4% (Q1), 4% (Q2) a 10 % (Q3). Tzn. 19 % je výrazně více, tzn. má smysl si nejdříve nezávislé měření provést. Vodárny většinou dělají drahoty, ale nakonec případný rozdíl zaplatí. Dokonce myslím stačí, když nevyhovuje jen jedna i nižší z hodnot (např. když je odchylka přes 4%).

  V ekonomické rovině záleží na tom kolik je 19 % rozdíl v penězích za daných podmínek, jestli má cenu investovat vlastní čas, úsilí a peníze na nezávislé měření oproti výši navrácených peněz. Rozdíl 19 % může být pár stovek ,–Kč ale také pár set tisíc korun, záleží na okolnostech.

  Prosím Vás uveďte odkaz na rozsudek, kde jak píšete „soudce se náramně divil, že máme tak málo, když 20% je běžné“.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 18. Duben 2019 - 15:12

  Bylo zjištěno rozdílem mezi bytovými a fakturačním měřidlem a rozhodně nereprezentuje jen chybu toho fakturačního. Zatím co bytové vodoměry jsou poměrně levné a proto nepřesné, je fakturační vždy mokroběžný a tedy přesnější. Techniok firmy Enbra vyrábějící ty bytové suchoběžné mě sdělil, že i 25% rozdíl je možný.

  Vložil tep (bez ověření), 16. Duben 2019 - 6:49

  v bytech nejsou tak přesné jako patní vodoměr, takže nezachytí mírné průtoky vody u WC. Na patním vodoměru se tyto mírné průtoky vody u jednotlivých WC nakumulují a patní vodoměr je posčítá.

  Vložil petr 16.4. (bez ověření), 16. Duben 2019 - 14:57

  Díky reakci. Také další důvody můžou hrát svoji roli.

  Např:

  • Za hlavním vodoměrem uniká voda ve stoupačkách vody.
  • Nějaký podružný vodoměr nebo více vodoměrů nezměřilo průtok vody do bytu správně tzn. měří chybně.
  • Některý byt nebo byty odebírají vodu před bytovým vodoměrem „černou přípojkou“.

  Přeměřením kontrolním vodoměrem za patním vodárenským vodoměrem se ale při hledání řešení většinou začíná.

  Vložil P_V (bez ověření), 15. Duben 2019 - 23:46

  Máte to napsané na tom papíru: pokud se vám navržený termín nehodí, zavolejte na uvedené číslo. Jistě Vás napadne nějaký vhodný důvod.

  Přezkoušet to můžete i sami, na chvíli zavřít stoupačky a za vodoměrem natočit do kýblu s ryskami známé množství vody. Také bacha na přicpaný filtr, i ten to může někdy ovlivnit.

  Při případné reklamaci u PVK buďte pak připraveni na to, že budou zkoumat, zda vodoměrná sestava odpovídá technickým požadavkům https://www.pvk.cz/…atna-sluzba/ . Pokud ne, budou po Vás chtít to předělat, že jste si sami ovlivnili přesnost měření.

  Vložil AsiTak, 15. Duben 2019 - 23:59

  Na vyúčtování vody má pouze vliv „náměry instalovaných vodoměrů u příjemců služeb.“ Patní vodoměr domu měří fakturační objem odběru vody. Plus/minus pár kubíku vody pokud zaplatíte v tomto ZO nebo v příštím ZO ten rozdíl nikomu žádnou významnou škodu nezpůsobí.

  Vložil P_V (bez ověření), 16. Duben 2019 - 20:16

  Rozdíl může naznačovat, že fakturační vodoměr měří špatně. Nebo ne, a rozdíl je dán kumulací nepřesností vodoměrů bytových. Každopádně by bylo vhodné to aspoň kýblovou metodou prověřit.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".