Jak má vypadat správné vyúčtování správy domu

Vložil Nový předseda (bez ověření), 1. Červenec 2019 - 21:13 ::

Dobrý den, převzal jsem předsednictví dvou SVJ a hledám příklady dobré praxe. Zajímalo by mě, jak má vypadat vyúčtování správy domu na vlastníky, vím, že některá SVJ je posílají spolu s vyúčtováním služeb, ať už v jednom společném dokumentu, nebo samostatně ve dvou dokumentech. Viděl jsem výsledek, jaký vytváří software Domy online, ale přímo mi nevyhovuje. Jednou jsem zahlédl vyúčtování, které provádí firma Ista, ale nedaří se mi ho naprodruhé nalézt. Asi mohu každý náklad rozpočítat na vlastníky, a vytisknout seznam položek např. z účetního deníku, pak ale u nákladu za stokoruny (např. nákup posypové soli) vyjde na vlastníka třeba 0,71 Kč, nevím, zda je to účelné, vygeneruje se pak mnohostránkový dokument třeba o 20 stranách. Jestli není lepší náklady sdružovat do oblastí a vyúčtovat jen každou kategorii jako celek (např. „právní služby“, „deratizace“, „drobné opravy“, „odměny výboru“, „úvěr SVJ“, atd.) – pak zase hrozí, že se vlastníci budou ptát, jaké položky jsou zahrnuty do kategorie, takže se vracím zpět a uvažuji vypsat všechny položky nákladů. U některých nákladů mi není jasné, jak je pak vlastníkům vracet formou přeplatku (např. za advokáta SVJ vydá 15.000 Kč, ale po vymožení dluhu se peníze vrátí, ale třeba až po 4 letech). Pokud byste měli příklady, budu rád. Chceme si i vést svoje účetnictví, máme společně 700 bytů a účetní uživíme.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil P_V (bez ověření), 2. Červenec 2019 - 15:32

  Podle mého názoru je rozúčtování jednotlivých položek správy na byty nesmysl. Je to správa domu jako celku, na rozdíl od služeb, které jsou tak nějak poskytovány každému zvlášť. Rozúčtují se náklady na správu jako celek. Jinak si přiděláte práci.

  Jednotlivé výdaje nad nějakou mez (např. 5000), a také všechny plánované akce, splátky úvěru, vypište jen jako seznam, a zbytek bude Ostatní.

  To co jste uvedl jako odměny výboru, právní služby, se jako jediná věc rozúčtuje samostatně, jelikož se to nedělí podle podílu ale podle jednotek.

  A když budete mít účetní, ta Vám to jistě vysvětlí lépe.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 2. Červenec 2019 - 17:09

  „Čo také si predstavujete pod pojmom „ostatní“?“

  Chlebíčky a víno? Nebo láhev sektu pro pana předsedu?

  Položku „ostatní“ má ve svém vyúčtování většina SBD a pohodlní „páni výboři SVJ“, si tento zlepšovák okamžitě oblíbili a převzali ho i do vyúčtování právnické osoby SVJ.

  Někteří tito „nadlidé“, položku „ostatní“ účtují např. jako „službu“ a předepisují ji do měsíčního předpisu plateb mezi zálohy na služby a to i přes to,že na správu domu a opravy s tím spojené, již jedny příspěvky, dle velikosti spoluvlastnického podílu, vlastník jednotky hradí.

  Víte vůbec ,co je to řádné a hlavně srozumitelné vyúčtování?

  Vložil P_V (bez ověření), 3. Červenec 2019 - 17:31

  Co je „ostatní“, může vidět každý, kdo požádá nahlédnout do účetnictví. Všechen ten drobný materiál na údržbu a servisní úkony v rozsahu hodinového manžela, které by vyúčtování nafoukly o několik stránek. Záleží jen na shromáždění, jakou mez si odhlasuje, do jakých detailů to dát do vyúčtování. Jestli tam chcete mít vypsaný každý koupený šroubek i s rozpisem kam byl zašroubován, i tak může být. A jestli chcete ten šroubek rozúčtovat na každý byt ve výši tří desetin haléře, i tak může být. Pak se s takovým vyúčtováním můžete hrdě přihlásit do soutěže o největšího… řekněme hnidopicha.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 3. Červenec 2019 - 18:01

  Ostatní, dle vás je:

  „Všechen ten drobný materiál na údržbu a servisní úkony v rozsahu hodinového manžela, které by vyúčtování nafoukly o několik stránek.“

  Jsou to tedy náklady na údržbu společných částí domu a pozemku a všechny tyto náklady musí být řádně a srozumitelně vyúčtovány!

  Ještě by jste se mohl vyjádřit k tomu,jak je možné ,že to „ostatní“ některá SVJ, účtují jako službu a předepisují na tyto drobné opravy povinné měsíční zálohy?

  Vložil Viktorie (bez ověření), 2. Červenec 2019 - 20:32

  „Víte vůbec, co je to řádné a hlavně srozumitelné vyúčtování?“

  Náš předseda to potřebuje vysvětlit. Na kolik si tuhle znalost ceníte?

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 2. Červenec 2019 - 16:03

  V některých domech se vlastníci pídí po každé utracené koruně, v jiných lítají miliony a o hospodaření se nezajímá vůbec nikdo. Takže tady dostanete sice různé názory, ale nebudou Vám nic platné.

  Já bych třeba pro začátek vybrala náklady podle účtových skupin a bokem měla připraveny informace v takové podrobnosti, která by stačila uspokojit i ty nejzvědavější.

  Účetnictví nabízí největší podrobnost nákladů v deníku. Ta se postupně snižuje v předvaze podle toho, jak podrobně je navedena analytika nákladů. Ve výkazu zisku a ztráty už jsou kumulované náklady, ze kterých se někdy nedozví nic ani účetní znalci (jsou-li výkazy sestaveny ve zkráceném rozsahu, ale o tom jsem tu psala x-krát.

  Vložil Viktorie (bez ověření), 2. Červenec 2019 - 7:30

  Z občanského zákoníku vyplývá členění předpisu záloh i vyúčtování záloh podle způsobu jejich rozvržení do dvou položek:

  (1) ve výši odpovídající spoluvlastnickému podílu s případnou úpravou podle věty druhé (§ 1180 odst. 1) a
  (2) na každou jednotku stejně (§ 1180 odst. 2), jinak formulováno, podle počtu vlastněných jednotek.

  Odst. 2 bohužel neguje hlavní princip (bytového) spoluvlastnictví, podle něhož se spoluvlastník podílí na rozhodování, nákladech i užitcích ve výši svého spoluvlastnického podílu. Zákonodárci patrně uniklo, že velikost jednotek (zejména nebytových) bývá značně rozdílná (řekněme od několika málo m2 až do několika stovek m2 na jednu jednotku). Není akteptovatelné, aby spoluvlastníci jinými poměry rozhodovali a jinými nesli náklady.

  Dalším důvodem pro zrušení § 1180 odst. 2 je ten, že způsobí neřešitelné spory, které náklady sem patří a které nikoliv, když malé jednotky budou mít zájem, aby se rozúčtovávalo (pokud možno všechno) podle odst. 1 a velké jednotky budou prosazovat rozúčtování podle odst. 2.

  Toto ustanovení by proto mělo být urychleně zrušeno a do té doby by se nemělo používat.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 2. Červenec 2019 - 7:21

  Inspirovat se můžete i tady: https://www.klaiex.cz/index.php…

  V souborech Sestavovaní přehledů Návod a Výpočty máte ukázky různých stupňů podrobnosti. Rozhodnutí ale bude vždy na Vás.

  Výpočty si samozřejmě můžete vylepšit např. kontingenčními tabulkami, ve kterých stačí přepnout přepínač a vyhovíte i těm zvědavějším vlastníkům jednotek.

  Vložil Viktorie (bez ověření), 2. Červenec 2019 - 7:56

  „Inspirovat se můžete i tady: https://www.klaiex.cz/index.php…“

  Lituji, ale Vámi uvedený odkaz vyúčtování záloh na správu neobsahuje:

  kod403 * Smlouva o vedení účetnictví 50 Kč
  kod404 * Americký deník 20 Kč
  kod411 * Uznání dluhu 30 Kč
  kod422 * Dohoda o úvěru spláceném jen některými vlastníky 100 Kč
  kod428 * Předávací protokol při změně výboru SVJ 50 Kč
  kod435 * Úvod k ukázce stanov 0 Kč
  kod436 * Ukázka první části stanov – Čl. I až X 300 Kč
  kod437 * Ukázka druhé části stanov – Čl. XI až XVIII 400 Kč
  kod442 * Příloha v účetní závěrce od roku 2016 200 Kč
  kod443 * Zpráva o hospodaření 250 Kč
  kod448 * Sestavování přehledů – Návod 100 Kč
  kod449 * Sestavování přehledů – Výpočty v Excelu 100 Kč

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 2. Červenec 2019 - 8:07

  Vyúčtování správy existuje v podobě přehledu o stavu a čerpání záloh na správu viz kódy 448 a 449.

  Vložil Viktorie (bez ověření), 2. Červenec 2019 - 7:09

  „mnohostránkový dokument třeba o 20 stranách“

  Dokument nemusíte tisknout. Vlastníci mají právo na informace.

  Vložil Dovřák (bez ověření), 2. Červenec 2019 - 5:50

  Určitě maximálně zjednodušujte a mějte minimum položek (klidně i pouze 1 na správu). V účetnictví je zároveň vidět, z jakých konkrétních věcí se tato položka skládá (nebo si to můžete paralelně dávat do excelové tabulky). A buď to můžete dávat jako přílohu k vyúčtování, nebo si to můžete vyvěsit na interní webové stránky nebo to nechat k nahlédnutí.

  Čím více položek budete mít, tím hůře budete určovat, co do které patří a bude více názorů, že toto má patřit sem a tamhleto zase tam. Vím, že se na začátků může zdát, že to přece bude jasné, ale zkušenost říká, že se objeví výdaje, u kterých to vůbec jasné nebude.

  Ideálně se pro takto velké SVJ zkuste vejít celkem do 10 položek včetně služeb.

  Vložil http://www.spravexa.cz/sqlcache/cerpani-zaloh-na-objekt.pdf (bez ověření), 1. Červenec 2019 - 21:32

  http://www.spravexa.cz/…a-objekt.pdf

  Jistě se najdou i mnohá jiná vyúčtování správy.

  Vložil Nový předseda (bez ověření), 2. Červenec 2019 - 15:24

  Je právě veliká otázka, zda vlastníci ocení rozepisování každé položky na jejich podíly. Má význam do vyúčtování vypisovat každý jednotlivý náklad, např. v tomto přehledu máte ředidlo za 60 Kč, v našem případě by podíl vlastníka na ředidle činil např. 0,08 Kč. Chtějí vlastníci vědět, že za ředidlo zaplatili 0,08 Kč? Takto právě vznikají vyúčtování o 20 stranách. Aby mi zase někdo nevynadal, že plýtvám papírem a že je ty informace nezajímají a já porušuji péči řádného hospodáře, protože vyhazuji peníze za papír, tiskárnu a poštovné.

  Vložil Vyúčtování (bez ověření), 3. Červenec 2019 - 7:02

  Vyúčtování záloh na příspěvky se obvykle dělá na jednu A4. Pokud by někdo chtěl vyúčtování na 20 str. o každé položce o velikosti 0,08 Kč/vlastníka, tak nesplňuje §4 občana.

  Vložil Nečlen II (bez ověření), 3. Červenec 2019 - 23:36

  Jak často se provádí výměna bytového vodoměru, výměna cylindrické vložky + klíče, nátěr zábradlí, oprava vstupního schodiště, výmalba chodeb, nátěr plotu, zhotovení zámkové dlažby,  ?

  Někde (u nás) častěji než je potřeba. Zřejmě z tohoto důvodu vlastníci nedostávají vyúčtování podobné tomuto.

  Pokud někdo „nesplňuje §4 občana“, protože je nad průměrným člověkem tím, že rozepisuje každou položku, je jenom dobře.

  Vložil Zvědavý (bez ověření), 3. Červenec 2019 - 18:24

  Tak nám ho ukažte, vaše vyúčtování na A4

  Vložil Vyúčtování (bez ověření), 3. Červenec 2019 - 9:02

  Za 2 hodiny jsem získal 3 minusy a žádný protiargument. Asi proto, že protiargument neexistuje. To zamrzí, co?

  Vložil anonim (bez ověření), 14. Červenec 2019 - 6:30

  Není se čemu divit a to z důvodu, že co mínusují jsou přiznivci jednání VÝBORŮ SPOLEČENSTVÍ, které je v rozporu s dobrými mravy a řádného hospodáře dle zÁkonů ČR.

  Na základě mínusování je pro vás pravdou skutečný stav v hospodaření výborem společenství.

  Korupci se nepodařilo vymýtit .......

  anonim

  Vložil Amelia (bez ověření), 14. Červenec 2019 - 12:15

  „Přílišná detailnost unavuje a obtěžuje“

  To je jako byste napsala, že hudební skladba má příliš mnoho not nebo kniha příliš mnoho písmen.

  Vložil Viktorie (bez ověření), 2. Červenec 2019 - 20:35

  „Chtějí vlastníci vědět, že za ředidlo zaplatili 0,08 Kč?“

  Samozřejmě. To je přesně to, co vlastníka zajímá. Vlastníka zajímají jeho náklady.

  Vložil P_V (bez ověření), 4. Červenec 2019 - 0:52

  Jenže to nejsou JEHO náklady. Jednak vybrané, ale nespotřebované peníze na správu se nevracejí v přeplatcích, ale převádějí. Takže se ani nedá s určitostí říct, jak se ten výdaj na ředidlo rozdělil, z čích peněz šel. A druhak to není služba, která je nějakým způsobem konzumována jednotkami, ale výdaj na společné části. Můžete to rozpočítat podle podílů, ale to číslo nemá žádný smysl, jen možná někoho uspokojí.

  Vložil http://www.spravexa.cz/cz/download/1404041781/ (bez ověření), 1. Červenec 2019 - 22:08

  http://www.spravexa.cz/…/1404041781/

  Mají ten link nějak zašifrovaný či co.

  Vložil Veronica (bez ověření), 1. Červenec 2019 - 21:29

  „převzal jsem předsednictví dvou SVJ a hledám příklady dobré praxe“

  Hledáme předsedu SVJ, který hledá příklady dobré praxe.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".