jak donutit vlatníka BJ k založení BJ

Vložil Ivana Frimlová (bez ověření), 21. Květen 2020 - 21:48 ::

Dobrý den, jsem majitelkou 2 BJ, v domě je celkem 5 BJ, čtyři vlastníci. Jak donutit vlastníky jedné BJ k založení SVJ? Tito vlastníci si přejí, abych z domu odešla, to se jim podařilo na jejich i fyzický nátlak, ale nemohu své byty prodat, protože KN jiného vlastníka nezapíše místo mě. Takže senkce dopadla na mne, bydlím v nájemním bytě, mé byty jsou nevyužívané a zlí lidé se mi smějí..... Poradíte mně co mám udělat? Předem děkuji, Ivana Frimlová tel. 732 303 683 Pokud je možné vám zavolat, podejte mi zprávu, děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Ludmila, 22. Květen 2020 - 6:59

  Jste na katastru skutečně zapsaná jako vlastník určité vymezené jednotky, nebo se jedná jenom o vlastnický podíl na nemovitosti? Tak, jak to popisujete, mám dojem, že jste dům koupili do podílového vlastnictví, velikosti vl.podílu se odvíjely od velikosti bytu (vám podle 2 bytů) – v takovém případě neprodáváte byt ale vlastnický podíl a ostatní vlastníci mají předkupní právo.

  Vložil Justitianus, 22. Květen 2020 - 9:05

  Paní Frimlová, prosím napište kdy došlo k rozdělení domu na jednotky. Zda se tak stalo prohlášením vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., nebo prohlášením podle zákona č. 89/2012 Sb. Název tohoto dokumentu může být i „smlouva o výstavbě“, či „dohoda o rozdělení spoluvlastnictví“ či „dohoda o rozdělení společného jmění manželů“.

  Jde-li o prohlášení/smlou­vu podle zákona 72/1994 Sb., vložené do katastru před dnem 1. 1. 2014, pak SVJ v domě už vzniklo ze zákona a katastrální úřad zná datum kdy k tomu došlo.

  Jde-li o prohlášení/smlou­vu podle zákona č. 89/2012 Sb., pak prosím zjistěte zda tento dokument obsahuje či neobsahuje náležitosti stanov SVJ. Pak můžeme začít rozmýšlet jaké jsou Vaše možnosti.

  Justitianus


  Poznámka
  Jen na okraj se ptám: proč jsou Vaše dva byty nevyužívané? Nechcete nebo nemůžete je pronajímat? Práva nájemce jsou zákonem mnohem lépe chráněna než práva pouhého vlastníka jednotky. Vlastník jednotky je pro stát a pro soudy jen obtížný hmyz. Vůči Vašemu nájemci by si obyvatelé domu nemohli dovolit to, co vůči Vám. Na to pamatuje i trestní zákoník.
   
  Vložil Ivana Frimlová, 22. Květen 2020 - 12:22

  Dobrý den pane Justitianus, mockrát děkuji za váš zájem o mé problémy. Napíši vám chronologicky dění v našem domě"

  • v roce 1997 manželé XY (SJM) a já jsme koupili dům každý ideální polovinu,
  • v voce 1999, 30.6. jsme podepsali Prohlíšení vlastníka a ten den toto prohlášení bylo vloženo na KN. manž.XY mají do dnešního dne ve vlastnictví BJ č.13 (podíl 19 070), Já jsem získala 4 BJ č. 11,12,21 a 31 (podíl 25136/44 206). V prohlášení jsem uvedena jako určený správce společných prostor, údržby atd.
  • v černu 2018 jsem prodala BJ č. 11 (podíl 4613/44 206)
  • dne 27.9.2018 bylo u notářky domluveno, že se všichni vlastníci setkáme a založíme SVJ. Ovšem paní XY. zavolala notářce, že si nikdo společenství nepřeje. Paní notářka nám ostatním nic nesdělila a založení SVJ se nekonalo, nebyla v kanceláři a později se hájila údajným telefonátem p.XY, že by společenství stejně nebylo založeno,
  • v červenci 2019 jsem prodala BJ č. 21 (podíl 6730/44 206),

  na základě domluvy vlastníky BJ č. 11 a 21 jsme oslovili manž.XY a žádali je o termín založení SVJ. Manž.XY nekomunikují, vše odmítají. Nehradí povinné poplatky ani za ůdržbu, opravy ani investice.

  Proč se vše děje? Manž.XY. mně již před lety sdělili, že mám byty v pronájmu a tak mám peněz dost, mohu tedy vše zaplatit. Toto neprokáži, bylo mi to sděleno ústně, ale skutečně se její slova potvrdila, příští týden má být další soudní jednání, jistě chápete, že nemohu popsat podrobnosti.

  Dne 6.9.2018 mě jeden útočník z domu zmlátil v souvislosti exekucí za nezapacení vodného a stočného. Od té doby při vstupu do domu se klepu jako ratlík, nikdy bych tam nedokázala přespat. Manž.XY. mě udali, že nemám zkolaudovaný byt č.31. Není to možné, protože m.XY. neprovedli nalepení spěňovací pásků na dveře vedoucí ze společné chodby do jejich půdního prostoru. Stavebí úřad mi poslal „papír“, ze v BJ nesmím bydlet, do uvední BJ do provozu pod pokutou 1.000.000 Kč. Hurá. Zloduši vítězí.

  Pro uvedé výše a spoustu dalších příkoří jsem se rozhodla, že dům opustím, prodám všechny BJ, ale není založené SVJ… Dokonce na mě útočník řval, abych z domu vypadla, říkal i že mě z okna vyhodí.

  Nyní mám domluvu s vážným zájemcem, že moje BJ č. 12 a 31 koupi. Je možné podepsat kupní smlouvu a SVJ založí stávající vlastníci a vlastník nový? Já bych vypadla ze hry.

  V případě, že se manž,XY, nedostaví k založení SVJ, jak dlouho trvá soudu aby potvrdil založení SVJ?

  Nebo mám postupovat jinak? V případě, že budete potřebovat ještě nějaké údaje, neprodleně je zašlu.

  Doufám, že jsem vše posala dostatečně a srozumitelně a předem děkuji za pomoc. Ivana Frimlová

  Vložil Pomáhat a chránit (bez ověření), 23. Květen 2020 - 8:09

  „Dne 6.9.2018 mě jeden útočník z domu zmlátil“ „útočník řval, abych z domu vypadla, říkal i že mě z okna vyhodí.“

  Znáte totožnost útočníka? Jedná se stále o tutéž osobu? Obrátila jste se na nás? Oznamte fyzické napadení a vyhrožování zabitím s co největším počtem podrobností. Nevadí, že nemáte svědky, s tím si poradíme. Potřebujeme od Vás ale podrobnosti a co nejpřesnější vylíčení.

  Vložil Justitianus, 22. Květen 2020 - 20:23

  Podle Vašeho upřesnění je zřejmé, že SVJ nevzniklo ze zákona, když do 31. 12. 2013 nebyl podán návrh na vklad vlastnického práva k jednotce pro třetího různého vlastníka.

  Je třeba vypracovat stanovy SVJ a schválit je. Jinak se Vašich dvou jednotek nezbavíte.

  Současné znění zákona č. 89/2012 Sb. vyžaduje ke schválení stanov souhlas všech vlastníků jednotek. To se však změní od července – podle novelizovaného § 1200 bude platit, že ke schválení stanov se vyžaduje jejich přijetí na ustavující schůzi většinou hlasů všech vlastníků jednotek, nebo shoda všech vlastníků jednotek na jejich obsahu (…). Rozhodnutí ustavující schůze o přijetí stanov se osvědčuje veřejnou listinou, která obsahuje schválený text stanov. (Viz zákon č. 89/2012 Sb., ve znění účinném ode dne 1. 7. 2020.)

  Manželé XY mají podíl 19070/44206 = 43.1%. Nemohou tedy od 1. 7. 2020 zablokovat schválení stanov.

  Dohodněte tedy s vlastníky jednotek v domě konečný obsah stanov a termín ustavující schůze SVJ. Veřejnou listinu vypracuje notář/ka, přítomný/á na ustavující schůzi. Zápis SVJ do rejstříku může notář/ka zařídit též.

  Justitianus

  Vložil Ivana Frimlová, 23. Květen 2020 - 8:51

  Dobrý den všem. Ani si neumíte představit jakou ste mi udělal radost vaší odpovědí a vlastně změnou zákona. D9Ky, díky, díky.

  Vložil JaVa, 22. Květen 2020 - 19:35

  Z vašich informací vyplývá:

  1. Dům byl rozdělen PV na pět jednotek v roce 1999, dle § 5 ž.č. 72/1994 Sb.,
  2. V roce 2018 byl zapsán třetí rozdílný vlastník a tudíž mělo být založeno SVJ, dle § 1200 odst.1 z­.č.89/2013 Sb., a to schválením stanov všemi vlastníky jednotek v domě.
  3. Někdo z těchto tří vlastníků odmítl založit SVJ(telefonát notářce,aby nechodila),us­tavující shromáždění za účasti notáře se nekonalo, stanovy jste neschválili, SVJ tedy není ještě založeno a zapsáno v RS.

  4. „Manželé „XY“ nekomunikují, vše odmítají. Nehradí povinné poplatky ani za ůdržbu, opravy ani investice.“

  Předpokládám,že způsob úhrady povinných poplatků je uveden ve vašem PV a tito „kalousci“,kteří byli u jeho vzniku (PV),pravidla v něm obsažena úmyslně nedodržují.

  5. Podal na ně již někdo ze zbývajících vlastníků jednotek v domě, trestní oznámení pro úmyslné obohacování se na úkor ostatních řádně platících?Máte k dispozici výši částky,kterou na svých povinných platbách dluží.?Je to více než pět tisíc korun?

  6. Zkuste svolat nové ustavující shromáždění za účasti notáře a schvalte stanovy.Nepůjde-li to k vůli nedostatečné účasti = 100% použijte § 1209 odst.2.

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Ivana Frimlová, 23. Květen 2020 - 9:05

  Dobrý den, i vám mockrát děkuji, už jsem si myslela, že zbytek života budu žít v područí manž.XY. Procesní úkony spojené se založením SVJ mám jednak nastudované, stanovy máme vypracované. Je tedy nutné počkat do července. Ohledně neplacení manž,XY jsem na ně podala žalobu, nemohu nic uvézt, snad jen to, že soudní jednání by se mělo konat pžíští týden, dlužná částka převyšuje hodně částku 5 tis.Kč. Všěřím, že noela NOZ od 1.7.2020 skutečně bude platit, jak uvádíte výše, pak bude dům v jibých rukách a já žádné trestné ozbámení nebudu řešit, Nemám na to sílu. Myslím si, že vlastníci BJ si s těmi zl… poradí lépe než já. Děkuji za to, že se mi tak podrobně a komplexně odpovídáte, Díky.

  Vložil Jarda_, 25. Květen 2020 - 21:42

  Tak ať vám to zítra vyjde…

  A to vodné a stočné už vám zaplatili?

  Btw to vážně neplatí s odůvodněním, že “vy máte peněz dost”? To přece nedává smysl…

  Když mají 2 byty, tak asi taky jeden pronajímají, ne? Napadlo mě, zda jim nevadí, když jste původně kupovali ideální 1/2, tak že jste nakonec dostala nadpoloviční podíl a oni jen 43,1% – tedy že jakoby prodělali…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".