Vložil Justitianus, 22. Květen 2020 - 20:23

Podle Vašeho upřesnění je zřejmé, že SVJ nevzniklo ze zákona, když do 31. 12. 2013 nebyl podán návrh na vklad vlastnického práva k jednotce pro třetího různého vlastníka.

Je třeba vypracovat stanovy SVJ a schválit je. Jinak se Vašich dvou jednotek nezbavíte.

Současné znění zákona č. 89/2012 Sb. vyžaduje ke schválení stanov souhlas všech vlastníků jednotek. To se však změní od července – podle novelizovaného § 1200 bude platit, že ke schválení stanov se vyžaduje jejich přijetí na ustavující schůzi většinou hlasů všech vlastníků jednotek, nebo shoda všech vlastníků jednotek na jejich obsahu (…). Rozhodnutí ustavující schůze o přijetí stanov se osvědčuje veřejnou listinou, která obsahuje schválený text stanov. (Viz zákon č. 89/2012 Sb., ve znění účinném ode dne 1. 7. 2020.)

Manželé XY mají podíl 19070/44206 = 43.1%. Nemohou tedy od 1. 7. 2020 zablokovat schválení stanov.

Dohodněte tedy s vlastníky jednotek v domě konečný obsah stanov a termín ustavující schůze SVJ. Veřejnou listinu vypracuje notář/ka, přítomný/á na ustavující schůzi. Zápis SVJ do rejstříku může notář/ka zařídit též.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.