Jak byste řešili následující ...

Vložil PQ (bez ověření), 17. Duben 2019 - 10:55 ::

Ve stanovách SVJ je uvedeno , že jakékoliv nákupy nad 1000 Kč/byt musí schválit shromáždění. Dostali jsme se do situace , že letos musíme vyměnit kalorimetry a shromáždění nebylo usnášeníschopné. Obávám se , že náhradní shromáždění také nebude usnášeníschopné a per rollam ve stanovách nemáme.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 18. Duben 2019 - 15:36

  rozhodně není pořízení nové věci a nespadá tedy do limitů Vámi přijatých. To platí i pro výměnný systém.

  Vložil kemiS, 17. Duben 2019 - 19:09

  Mít ve stanovách, že jakýkoliv nákup nad 1 000,– Kč musí být schválen shromážděním vlastníků, je jistě možné, ale nepraktické.

  Jestliže má výbor danou odpovědnost, pak mu musíte dát i rozumnou volnost. V našem SVJ, žádný takový limit stanoven nemáme a za posledních dvacet let nepamatuji, že bychom někdy řešili připomínku k tomu, že se chováme nehospodárně nebo že jsme danou volnost zneužili.

  Zopakuji, co jsem dnes napsal k jinému dotazu: Dlouhodobá záloha (FO) je tvořena z prostředků od vlastníků bytů v poměru majetkových podílů na společných prostorách. Využití těchto prostředků na údržbu a rekonstrukce + revize si SVJ stanovuje rozpočtem schváleným na shromáždění vlastníků a následující rok čerpání prostředků obhájí na shromáždění v rámci rozboru hospodaření. Nevyčerpané prostředky na dlouhodobé záloze s vlastníky bytů individuálně nevypořádáváme.

  Výměna vodoměrů a poměrových měřidel na teplo je stejně jako zajištění předepsané revize dána zákonem. S tím nic neuděláte i když se vám oprávněně může zdát, že je nehospodárné nahrazovat funkční vodoměr jenom proto, že zákon stanovuje jeho výměnu po pěti letech. Jistě, mělo to být zahrnuto v návrhu rozpočtu, ale větším problémem pro výbor by bylo výměnu vodoměru ve lhůtě stanovené zákonem neprovést. Jirka

  Vložil Jan77 (bez ověření), 17. Duben 2019 - 17:24

  Mít ověřené kalorimetry je zákonná povinnost. Z toho důvodu bych to ani nedával ke schválení shromážděním a rovnou je pořídil.

  PS: per rollam pro váš případ přece máte k dispozici- viz NOZ § 1210.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 18. Duben 2019 - 15:37

  Pokud nemáte konkrétní podmínky ve stanovách má se za to, že SVJ tento způsob hlasování nepřijalo i když jej zákon umožňuje.

  Vložil Lachim Nilz, 17. Duben 2019 - 13:08

  Ve stanovách máte mít uveden způsob rozúčtování za TV, SV, dodávku tepla atp

  • Předpokládám že máte osazeny vodoměry kterým prochází doba platnosti jako stanovené měřidlo, pak také platí Vyhláška č. 269/2015 Sb.
  • Součástí programu shromáždění je v našem SVJ i jednání a schválení očekávaných výdajů jako revize plyn, elektro, výtah, výměna RTN, vodoměrů, modernizace elektro a další krátkodobé a dlouhodobé plánované respektive očekávané výdaje.
  • tím je shromáždění informováno a pokud se nejedné o těžký finanční úlet je vše předem odsouhlaseno
  • rozhodně vás výdaj na vodoměry neměl překvapit, správce, nebo výbor by s tím měl počítat.

  Za pět let se výměna bude opakovat.

  Vložil . (bez ověření), 17. Duben 2019 - 12:36

  Výměny kalorimetrů a indikátorů řeší vyhláška. Výměna není nákup. Výměna je služba a za službu se platí. Co vlastně řešíte?

  Vložil zdeseny clen SVJ, 17. Duben 2019 - 12:32

  i když budete neusnášeníschopní

  Aby to pak nebylo platné usnesení, musel by to někdo soudně napadnout a uspět. Je málo pravděpodobné, že to někdo napadne, ale i kdyby, tak vám bude na 99% postačovat před soudem tvrdit, že se jedná pouze o formální stvrzení, že musíte dle zákona kalorimetry měnit a že usnesení nelze soudně napadnout pro absenci důležitého důvodu…

  Je to sice výsměch právnímu státu, ale je to pro Vás cesta, kterou vám výsměch právu a spravedlnosti, čeští šašci v talárech, na 99% nechají projít.

  A kdyby jste přeci jen narazili na nikoliv šaška, ale na soudce co bude řešit právo a bude chápat, že neusnášeníschopná schůze nemá co schvalovat a bude řešit neplatnost nikoliv pomýleně podle § 1209, ale správně podle § 258, tak se prostě dožadujte, aby postupoval podle

  § 260

  (1) Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k porušení zákona nebo stanov, aniž to mělo závažné právní následky, a je-li v zájmu spolku hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit.

  Protože jste prostě museli ty kalorimetry dle zákona měnit a je rozhodně lepší, když vám to schválí alespoň ti, co na schůzi chodí.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 23. Duben 2019 - 17:04

  Čím se také bavíte, je zjevné → SVJ. Čím a kde se živíte, by se mi docela hodilo vědět. :) Je dobré moci konzultovat s někým, kdo se nebojí si špinit ruce a/nebo rozdávat třeskuté rady.

  Jen doufám, že stejně šikovně radíte, také těm slabším (nikoli jen těm pitomým PQ-čkům)

  Čmuchal

  PS: jste koncipient nebo jste již dále …tzn. že jste se již smířil s tím, že právo není pro všechny (jen pro ty, kdo mají na palmáre pro právníky a soudní poplatky) a že „právní stát“ je pouze bájná chiméra (přelud)?

  Vložil Petr123 (bez ověření), 17. Duben 2019 - 12:15

  Někteří SVJ teoretici vám tu patrně poradí, že bez schválení máte smůlu, nemůžete měřiče vyměnit, následující rok musíte rozúčtovat teplo náhradním způsobem podle podlahové plochy, protože prošlé měřiče nelze použít.

  Anebo prostě nové měřiče pořiďte a nadále teplo rozdělujte spravedlivě podle naměřené spotřeby. SVJ je umění možného…

  Vložil JaVa, 17. Duben 2019 - 15:58

  „Anebo prostě nové měřiče pořiďte a nadále teplo rozdělujte spravedlivě podle naměřené spotřeby.“

  S tím nelze nesouhlasit.

  Jen bych doplnil,že pokud se jednou SVJ rozhodlo/odsou­hlasilo účtovat spotřebu tepla podle kalorimetrů,tak by mělo také dodržovat jejich pravidelnou/nez­bytnou výměnu,aby mohlo provádět řádné a srozumitelné vyúčtování dodávky tepla.Tato výměna je plně v kompetenci statutárního orgánu a pokud se nejedná o změnu způsobu rozúčtování tepla,tak žádný souhlas shromáždění nepotřebuje.Naopak, pokud by nechal účtovat podle neplatných měřičů tepla,nekonal by s péčí řádného hospodáře.

  Přeji Vám hezký den.JaVa

  Vložil P_V (bez ověření), 17. Duben 2019 - 12:06

  Per rollam můžete udělat i na základě občanského zákoníku § 1210 do měsíce po neúspěšném shromáždění.

  Vážně máte kverulanty, kteří by rozporovali to, že nechcete porušit povinnost ze zákona o metrologii, když na to nemáte výslovné schválení?

  Vložil jdoucikolem (bez ověření), 17. Duben 2019 - 12:01

  Co chcete řešit? Přečtete si zdejší příspěvky a judikaturu, protože dle dnešní judikatury neusnášeníschopné shromáždění může přijmout usnesení, které platí, protože není důležité, a o tom co je důležité ovšem rozhoduje soud.
  O tom, že se projednávaly záležitosti, která nebyly na pozvánce ani nebudu mluvit.

  Vložil martin11 (bez ověření), 17. Duben 2019 - 12:18

  Chcete Boeing 737 MAX? Teď jsou určitě za dobrou cenu, protože letadlo které nemůže létat má sníženou hodnotu. Svolejte s kamarádem "od vedle" shromáždění vlastníků, pozvánky pošlete jen vlastníkům, kteří na shromáždění nechodí. Přijměte usnesení, že "... shromáždění schvaluje nákup Boeingu 737 MAX a pověruje tím pana XYX ....". Pokud do 3 měsíců přehlasovaný vlastník nenapadne usnesení shromáždění můžete vyrazit za nákupem Boeing 737 MAX a fakturu předat SVJ.
  Enjoy SVJ

  Vložil martin11 (bez ověření), 17. Duben 2019 - 13:59

  Pokud by někoho inspirovalo výše uvedené tak to jistě lze. Vzhledem k nepředvídatelnosti soudů bych navrhoval o něco lepší variantu, protože by se mohl najít pomatený soudce, který by si troufl přemýšlet a rozhodl se zasahovat do pravidel soukromoprávní osoby SVJ a třeba, že kupovat samotný Boeing 737 MAX není v pořádku.
  Takže na neusnášeníschopném shromáždění přijměte usnesení, že "... shromáždění schvaluje nákup kalorimetrů včetně Boeingu 737 MAX a shromáždění pověruje tím pana XYX ....".
  Pokud do 3 měsíců přehlasovaný vlastník (rozuměj pouze vlastník který byl přítomen a hlasoval proti usnesení) nenapadne usnesení shromáždění můžete vyrazit za nákupem kalorimetrů a Boeingu 737 MAX a fakturu předat SVJ.

  Jistě se najde dodavatel, který Vám prodá Boeing 737 MAX za 1,- Kč (no nekupte to, když je to tak výhodné) včetně několika kalorimetrů za několik miliard (my SVJ to tak chceme a máme na to).
  Enjoy SVJ

  Vložil Olivia (bez ověření), 24. Duben 2019 - 9:08

  O který máte zájem? Ceny jsou zde:

  http://www.boeing.com/…y/about-bca/#…

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 23. Duben 2019 - 16:50

  A kde jste našel dodavatele Boeingu za 1 Kč? Zde (https://www.leteckeobleceni.cz/…-letadel-a15) je nějaký plastový Boeing 737, ale stojí 987.70 Kč!

  Čmuchal

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".