informace

Vložil Roman (bez ověření), 15. Prosinec 2019 - 21:02 ::

Dobrý den,

pronajímám v bytovém domě byty, je zde v tomto bytovém domě SVJ předseda a místopředseda.Tyto členové výboru po mě chtějí iniciály a kontakty na nájemce(veškeré platby jsou psané na mě) v jednotlivých bytech.Mohu tyto informace předat,nebo se jedná o ochranu dat?Nechci být proti nikomu,jen nechci udělat chybu.

Roman Lébl

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Dudekk (bez ověření), 17. Prosinec 2019 - 17:40

  Někteří zde dovozují, že pokud má SVJ sdělit i adresy nájemců, tak musí vést i seznam nájemců. Ale zákon takovou povinnost neukládá, na rozdíl od seznamu členů SVJ. Už to zde bylo i doloženo, jaké má vlastník povinnosti, hlásit adresy a kontakty na nájemce to však není.

  Soud k tomu jistě může dojít na základě požadavku sdělení adres nájemců, pokud o to člen SVJ požádá (§ 1178 o.z.). Takové závěry dovozují i někteří zde píšící.

  Taková povinnost musí být založena ve stanovách a musí k tomu být souhlas nájemce. K plnění zákonných povinností SVJ seznam nájemců nepotřebuje, nevidím tedy žádné zákonné oprávnění SVJ vést seznam nájemců SVJ a tím bez souhlasu nájemců.

  SVJ tedy sdělí adresy nájemců dle § 1178 o.z., ale jen v případě, že je má k dispozici (legálně).

  Vložil asi tak (bez ověření), 16. Prosinec 2019 - 7:46

  Osoba odpovědná za správu domu, ani váš předseda a místopředseda nemá ze zákona povinnost takové údaje zjišťovat a shromážďovať. Nenařizuje mu to žádný paragraf žádného zákona. Předseda, místopředseda ani osoba odpovědná za správu domu nejsou s vašimi nájemíky v žádném vztahu a je im prd do toho, jak se jmenují a jakou mají adresu a jaké mají číslo telefonu. Jsou ve vztahu pouze s vámi a jakýkoliv problém mají povinnost řešit s vámi ne s vašimi nájemníky. Je to opět sbírání informací o lidech, nic jiného to není.

  Vložil Petr123 (bez ověření), 16. Prosinec 2019 - 8:41

  § 1177/2 NOZ

  Vložil asi tak (bez ověření), 16. Prosinec 2019 - 10:33

  §1178

  Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a adresu kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě. Navíc nájemce jedná s vlastníkem ne s osobou odpovědnou za správu domu. Ta s nájemníkem nemá lautr nic společného.

  Vložil § 1178 (bez ověření), 16. Prosinec 2019 - 10:50

  Jak správně píšete, SVJ musí sdělit „jméno a adresu kteréhokoli nájemce v domě“. Nedovedu si představit, jak tuto povinnost může SVJ splnit, pokud si tyto údaje nebude evidovat.

  Vložil souhas (bez ověření), 16. Prosinec 2019 - 11:45

  Zcela jistě to splnit nemůže. Platí GDPR a jakýkoliv nájemník nemá žádné právo tyto údaje a informace dostat. Vlastník bytu si je může zjistit u jiného vlastníka bytu, pokud je potřebuje. SVJ není žádná zpravodajská služba, která by poskytovala informace dle zadání kohokoliv, jak si kdo přeje.

  Vložil GDPR (bez ověření), 16. Prosinec 2019 - 12:12

  Když se oháníte GDPR, tak si nejdříve GDPR přečtěte a pokuste pochopit. Podle § 1177 má SVJ povinnost podle zákona a tím naplňuje čl. 6 GDPR. Podle § 1178 má jiný člen SVJ právo a tím také naplňuje čl. 6 GDPR. Souhlas nájemce tedy není nutný. Ale pro pochopení musíte splňovat § 4 občana.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 16. Prosinec 2019 - 15:37

  Ať čtu jak čtu,tak v § 1177 žádnou povinnost SVJ, nevidím.Píše se tam jen o povinnosti vlastníka jednotky.Zřejmě je ten § 4 „občana“ nakažlivý.:-D

  Vložil GDPR (bez ověření), 16. Prosinec 2019 - 16:15

  Čl. 6 odst. 1 písm. c) zní: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. V tomto smyslu má SVJ právní titul „povinnost“ a nemusí se dožadovat právního titulu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) „souhlas“. Původní dotaz zněl, zda může tazatel shromažďovat údaje o nájemcích. Odpovídám ano, SVJ svědčí titul „povinnost“. Omlouvám se, píšu pro osoby, které četli GDPR a splňují § 4 občanského zákoníku.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 16. Prosinec 2019 - 16:56

  Ale já zřejmě ten § 4 občana nesplňuju,protože jsem v § 1177 nenašel žádnou povinnost SVJ.tak jak to píšeš v tom odkazu výše.

  „Podle § 1177 má SVJ povinnost podle zákona“

  V § 1177,který je mimochodem v pododdílu

  „Práva a povinnosti vlastnika jednotky“je uvedeno,že

  (1) Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení.

  (2) Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

  Já tam teda žádnou povinnost SVJ nevidím,ale je docela možné,že to tam je a vidí to jenom ti ,co splňují ten § 4 občana.

  Vložil Vlastnice Yvonna (bez ověření), 16. Prosinec 2019 - 20:25

  „já zřejmě ten § 4 občana nesplňuju“

  § 4 nesplňuje polovina populace, což plyne bezprostředně z vlastností průměru. Probírá se na obecné škole, kterou zákonodárci i právníci absolvovali.

  (§ 4 je navíc napsán tak nešikovně, že existují i jiné jeho výklady, podle nichž toto ustanovení nesplňuje ještě větší díl populace. Odůvodnění v tomto případě už ale vyžaduje hlubší znalosti, jimiž právníci nemusí disponovat.)

  Vložil Jan77 (bez ověření), 16. Prosinec 2019 - 17:46

  Ta povinnost pro SVJ plyne z § 1178.

  Vložil asi tak (bez ověření), 16. Prosinec 2019 - 10:19

  §1177 (2) Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby. CO je domácnost není nikde definované a počet osob je k ničemu. Nesplnitelná blbost.

  Vložil § 1178 (bez ověření), 16. Prosinec 2019 - 10:27

  § 1178

  Vložil radka2222 (bez ověření), 16. Prosinec 2019 - 10:25

  přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby – kde tam vidíte co o domácnosti?

  průměrně inteligentní člověk pochopí, že když je povinnost hlásit někomu něco, že ten někdo by o tom měl mít nějaký záznam.

  já osobně chci vědět, jak se jmenuje a kde oficiálně bydlí ten, kdo má přístup k mému majetku a toto ustanovení je velmi rozumné.

  už se stalo, že nájemníci vykradli kočárkárnu a vlastník nám sdělil, že neví, kde bydlí, jen že je to Jan Novák :-( právníci sdělili, že nelze vymáhat v tomto případě škody na vlastníkovi, pouze na zlodějích.

  Vložil nájemník (bez ověření), 16. Prosinec 2019 - 11:04

  Radko, kde by asi podle vás měl bydlet nájemník?

  Samozřejmě, jsou nájemníci, kteří mívají adresu trvalého pobytu jinde a nezmění ji. Znění § 1177 OZ ale není jednoznačné. My jsme do stanov pro jistotu dali, že chceme jméno a adresu trvalého pobytu (protože skutečné bydliště je v našem domě), přesně pro účely vandalismu, krádeží, vymáhání náhrady škody. Policie už bude schopna dotyčného dohledat. Není ale jisté, zda by nám ÚOOÚ neuložil pokutu, že požadujeme nadbytečný osobní údaj, protože podle našeho názoru účelem § 1177 je znát adresu, kde nájemník skutečně bydlí a kde je dosažitelný.

  Pokud nebytovou jednotku pronajme podnikající fyzická osoba, má adresu sídla.

  Může se ojediněle stát, že nebytovou jednotku pronajme nepodnikající fyzická osoba a v jejím případě je nutno znát adresu trvalého pobytu, jelikož v našem domě nebydlí.

  Pronajme-li jednotku právnická osoba, chceme znát její sídlo. Navíc právnická osoba není subjektem osobních údajů, můžeme tedy zpracovávat též IČO. Víc údajů vědět nepotřebujeme, vše najdeme v obchodním rejstříku.

  Vložil JaVa, 16. Prosinec 2019 - 12:23

  „My jsme do stanov pro jistotu dali, že chceme jméno a adresu trvalého pobytu nájemníka“ „protože podle našeho názoru účelem § 1177 je znát adresu, kde nájemník skutečně bydlí a kde je dosažitelný.“

  Tuto informaci by měl mít pouze pronajímatel a nikoliv Právnická osoba SVJ!Nájemník nemá nájemní smlouvu uzavřenou s právnickou osobou SVJ,ale pouze s majitelem pronajímané jednotky.

  "§ 1176/89/2012 Sb.,

  Vznikem vlastnického práva k jednotce vzniká vlastníku jednotky povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, jakož i „zajistit“ jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu."

  A vy,jako členové SVJ,kteří si tuto nezákonnou blbost dali do stanov, včetně vašich „fundovaných“ statutárů, kteří si hrají na „bohy“, jste vůči nájemníkovi v jakém právním vztahu,že vyžadujete jeho důvěrné nacionále a jakým zákonným způsobem si chcete ověřit,že ty údaje souhlasí?:-)

  Škodu,kterou způsobí nájemník na společných částech, přece musíte vymáhat po vlastníkovi (§ 1176/89/2012 Sb.,),který mu byt pronajal a nikoliv po nájemníkovi!

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil radka2222 (bez ověření), 16. Prosinec 2019 - 11:30

  ale v zákoně je „adresu“ a ne bydliště. koukněte do zákonných předpisů, co se myslí adresou. Ta, pod kterou je v evidenci obyvatel registrovaný.

  Já jako vlastník mám právo vědět, kdo užívá i můj majetek. A taky proto je to v zákoně. Howg

  Vložil Zdenek 22, 16. Prosinec 2019 - 8:34

  Podle § 1177/2 NOZ je vlastník jednotky povinen sdělit osobě odpovědné za správu domu, tj výboru SVJ, jméno a adresu osob, kterým přenechal jednotku k užívání. Na tyto údaje poskytované podle zákona se žádná ochrana osobních údajů (ve vztahu k vlastníkovi) nevztahuje.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".