Hasiči pokutují SVJ?

Vložil Anonymous, 13. Květen 2016 - 16:04 ::

Podle jakého ustanovení hasiči pokutují SVJ? Je-li podle platné právní úpravy SVJ správcem bytového domu, uniká mi zcela, proč by měl být pokutován správce za závadu na spravovaném majetku. (Jiná věc je, zda nelze smluvně odpovědnost přenést na jiného, ale na venek by se tento přenos nemohl projevit, ani kdyby k němu existoval podklad.)

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil § (bez ověření), 12. Červen 2018 - 21:44

  „Podle jakého ustanovení hasiči pokutují SVJ?“

  Tohle jsem s hasiči také řešil s tím výsledkem, že hasiči sami neví, odkud toto jejich oprávnění plyne, nejsou schopni doložit právní ustanovení (nejspíš proto, že neexistuje), ale jsou si jisti, že oprávnění pokutovat SVJ mají.

  Přesněji, položil jsem otázku, proč pokutují správce věci a nikoliv vlastníka věci. Nevěděli (ale pokutovali a vyhrožovali mnohonásobným navýšením pokuty v řádech statisíců Kč v případě další polemiky, takže jsme raději zaplatili, aniž bychom věděli, zda závada byla odstraněna – to už hasiče nezajímalo). Pro fyzické osoby je mnohonásobně jiný sazebník pokut než pro právnické osoby.

  Argumentoval jsem např., že by podle jejich logiky obdobně měl být pokutován správce autoparku a nikoli vlastník vozidla, nepomohlo, otázku zjevně nechápou.

  Obdobné pravomoci (stavební a požární bezpečnost staveb) má stavební úřad, ten věc chápe a jedná vždy s vlastníkem stavby (nějaké SVJ pro stavební úřad neexistuje).

  Spojte se se mnou, třeba společně něco dokážeme. Jedná se o protiprávní a škodlivý stav. Státní orgán si nemůže přisvojovat pravomoce, které nemá. Mám okolo toho nějakou korespondenci.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 12. Červen 2018 - 22:19

  Obrátil jsem se na kriminální policii, neboť hasiči uloupili našemu SVJ peníze bez právního důvodu (právní důvod mi odmítli sdělit, mám písemně), žádnou závadu v požární bezpečnosti mi nesdělili (odmítli sdělit, mám písemně), zda byla závada, pro kterou pokutovali, odstraněna, mi rovněž nesdělili (odmítli sdělit, mám písemně). Přestali komunikovat. Prokurátor za škůdce označil hasiče – to je úspěch, ale nic dále se neděje. (Jsem pro dodržování požární bezpečnosti, o to zde nejde.)

  Vložil Andreas (bez ověření), 13. Květen 2016 - 19:42

  Dobrý den, odpověď je trochu složitější. Povinnosti ohledně PO ukládá SVJ Zákon 133/1985, § 5 – Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob a to ve všech prostorách, kde SVJ provozuje činnost.

  Kdekdo namítne, že SVJ přece nepodniká, ale podstatné je, co Vám vypadne z ARESu(http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/) při zadání Vašeho IČ.

  Pravděpodobně to bude „Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí“ V případě zjištěných závad při kontrole SPD HZS ukládá opatření a to prakticky vždy SVJ(provozuje přeci činnost). V praxi bych se náhodné kontroly neobával – chodí zpravidla do velkých polyfunkčních budov a u těch běžných na vyžádání nebo udání…

  Vložil Požárník (bez ověření), 14. Květen 2016 - 10:46

  „Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí“ asi sotva bude činností SVJ. SVJ typicky žádnou nemovitost ani nevlastní, ani nemá pronajatou. Myslíte sál hospody pronajatý na schůzi? Tam SVJ za požární bezpečnost sotva ručí.

  Vložil Hubert (bez ověření), 14. Květen 2016 - 11:09

  V Praze v některých domech ( většinou se jedná o dobu výstavby z I. republiky ) jsou občas k vidění i velké sály, které můžou sloužit jako veřejná shromaždiště osob.

  Režim, počet osob, způsob požárního zabezpečení pak řeší PBŘ. Někdy je postačující v případě akce doplnit požární hlídky.

  V případě pronájmu stačí upravit smlouvu o pronájmu, v případě vlastních akcí pak dodržovat ustanovení PBŘ, kolaudační rozhodnutí.

  Odpovědný je provozovatel akce.

  Vložil Andreas (bez ověření), 14. Květen 2016 - 10:53

  Rozhodné není to co si kdo myslí ale co má SVJ zapsáno dle IČ, viz. příspěvek nahoře. Zkuste zadat IČ Vašeho SVJ, budete překvapen. Z nějakého důvodu to tak je zapsáno a překvapivě to tak i funguje.

  Vložil Požárník (bez ověření), 14. Květen 2016 - 10:58

  Ve veřejném rejstříku máme uvedeno:

  Předmět činnosti: správa domu

  To, co uvádíte Vy, je pouze pro potřeby statistické klasifikace činností. Je to tam jasně uvedeno.

  Vložil Andreas (bez ověření), 14. Květen 2016 - 12:04

  Požárníku řešíme spíše filozofickou, než-li právní otázku :-) Položte si otázku, na základě čeho má pak SVJ možnost vůbec zastupovat vlastníky, řešit opravy, pravidelné revize a vůbec celkový provoz domu(a tedy i společných prostor)? Když by žádnou činnost nevykonávalo, jeho existence by přeci pozbývala smysl? Na tohle by jste našel odpověď spíše v NOZ, případně můžete zaslat dotaz přímo na HZS. Pokud by jste měl zájem – mám tu před sebou zápis o kontrole z jednoho brněnského bytového domu – probíhala kontrola společných prostor a kontrolovanou osobou nebyli všichni vlastníci ale právě SVJ. A na základě čeho? Inu citace z hlavičky: Protokol o kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) a § 45 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

  Vložil § (bez ověření), 12. Červen 2018 - 21:47

  „§ 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, … a § 45 odst. 1 písm.

  1. vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a
  výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)“

  Andreasi,

  kde přesně tam čtete o oprávnění pokutovat správce (nemovité) věci? Ocitujte příslušné ustanovení.

  Vložil Andreas (bez ověření), 13. Červen 2018 - 7:30

  Zdravím Vás pane „§“ a „Vlastník bytu“, prosím nepište z více nicků zbytečně mnoho příspěvků, Váš sloh i obsah je natolik stejný, že to působí až komicky.

  Zkuste jiný nick a změnit více styl psaní, třeba to bude působit lépe.

  Nezapomeňte sem ihned vrazit pár dalších příspěvků z nových nicků :-)

  Ale co by Vám snad mohlo pomoct(krom doktora) a co určitě pomůže normálním lidem:

  http://www.hzscr.cz/…cinnost.aspx

  http://www.hzscr.cz/…-otazek.aspx otázka 8, 22, 23, 24, !25! – TA JE PRO VÁS :-)), 26

  http://www.hzscr.cz/…ch-domu.aspx tady to máte i s paragrafy, mimochodem je tam otázka „Jaká může být výše sankce pro společenství vlastníků bytových jednotek za porušování vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve společných prostorách bytového domu?“

  A mnoho, mnoho dalšího zde http://www.hzscr.cz/…-odkazu.aspx

  A nepiště, že jste nenašel odpověď… ;-)

  Vložil § (bez ověření), 14. Červen 2018 - 22:27

  „A nepiště, že jste nenašel odpověď… ;-)“

  Tvrzení hasičů, že mohou pokutovat SVJ, je známé. Příslušný §, který jim toto právo dává, ve Vámi uvedených odkazech uveden není. Znáte-li, uveďte §.

  Vložil § (bez ověření), 13. Červen 2018 - 21:41

  „http://www.hzscr­.cz/…ch-domu.aspx tady to máte i s paragrafy“

  neplatnými.

  Vložil Andreas (bez ověření), 14. Červen 2018 - 8:02

  Každý zrušený paragraf má svou náhradu, zpravidla je text přesouván pod jiné § či upravován tak, aby byl použitelnější v dnešních podmínkách.

  Co se týče kontrol právnických a podnik. fyzických osob, tak tyto se neměnily, naopak docházelo ke zpřísnění.

  Vše lze jednoduše dohledat, já si platím Codexis, nicméně nějakou dobu historii změn ukazují i https://zakonyprolidi.cz/

  Vložil Tříbarevný, 6. Červen 2018 - 7:21

  Nějak vám asi uniklo, že SVJ jsou vlastně všichni vlastníci dohromady.

  Vložil @ (bez ověření), 12. Červen 2018 - 20:54

  Ale kdepak mistře. SVJ je právnická osoba a vlastníci jsou vlastníci. Vlastníci jsou členové svj. SVJ nejsou všichni vlastníci dohromady, to se pletete.

  Vložil Pipín (bez ověření), 12. Červen 2018 - 19:59

  A co tím chtěl básník říci?

  Vložil Hubert (bez ověření), 14. Květen 2016 - 14:45

  Obcas ti hasici dokážou vyplodit ruzne věci, hlavne ti mladi.

  Dokazu si představit kontrolu SVJ … většinou se smrskne na spolecne prostory.

  Pokud by zapis mimo domluvy koncil finančním postihem, vždy bych vyuzil všechny dostupne opravne prostředky.

  Hodne vzniklých dokumentu potom by se do budoucna mohlo hodit.

  Vložil Andreas (bez ověření), 14. Květen 2016 - 19:20

  Ano v případě kontrol bytových domů probíhají kontroly výlučně ve společných prostorách, kam se rádi podívají dále – výměníková stanice popř. kotelna.

  Zvláště u mladých platí že nové koště dobře mete, někdy zcela zbytečně, oni ti staří kmeti měli cit pro práci a nebuzerovali lidi za kraviny…

  Vložil Požárník (bez ověření), 14. Květen 2016 - 12:10

  „mám tu před sebou zápis o kontrole z jednoho brněnského bytového domu – probíhala kontrola společných prostor a kontrolovanou osobou nebyli všichni vlastníci ale právě SVJ“

  Mám před sebou podobný zápis. Hasiči s právním zdůvodněním na této obecné úrovni problém nemají. Když si ale uvedená ustanovení přečtete, zjistíte, že dostatečnou oporu pro to, aby bylo kontrolováno SVJ, neposkytují.

  SVJ není vlastníkem věci.
  SVJ není provozovatelem věci.
  SVJ by mohlo být organizátorem zasedání orgánu, jak už tady bylo uvedeno. Pak by ale mělo odpovědnost pouze po dobu zasedání.

  Vložil JaVa, 13. Červen 2018 - 7:29

  Možná by Vám pomohlo pochopit jednání HZS,kdyby jste si nejprve nastudoval,co vlastně právnická osoba SVJ ve skutečnosti je a za co všechno je ze zákona odpovědná.

  Společenství vlastníků

  § 1194/89/2012 Sb.,

  (1) Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

  § 1190

  Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce.

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Andreas (bez ověření), 14. Květen 2016 - 12:26

  Ano je to posuzováno pouze v obecné rovině, samotný § 35, odst. a(133/1985 Sb.) nám říká že Hasičský záchranný sbor kraje vykonává státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. a) u právnických osob, podnikajících fyzických osob a u ministerstev a jiných státních orgánů (§ 3 odst. 2), u obcí (§ 29) a u fyzických osob; u fyzických osob v rozsahu plnění povinností podle § 2 odst. 2 a § 7. A dále to nekonkretizuje.

  Pohled HZS na věc je ten, že(cituji Vás: SVJ není provozovatelem věci) SVJ přeci provozuje(dle klasifikací činností) činnost(správu, údržbu společných prostor – sklepy, půdy, strojovna výtahu, TZB atd…) a v těchto musí dodržovat uvedené právní předpisy. Zda-li by byl postup HZS obhajitelný před ÚS nevím.

  Vložil § (bez ověření), 12. Červen 2018 - 21:50

  „musí dodržovat uvedené právní předpisy“

  Andreasi,

  napište jasně, kde čtete, KDO musí dodržovat uvedené právní předpisy. Citujte ustanovení, z něhož soudíte na SVJ.

  Vložil Spolek chovatelů (bez ověření), 14. Květen 2016 - 12:47

  SVJ je v NOZ na úrovni spolku. Může SPD kontrolovat Svaz chovatelů hus, zapsaný spolek? Pokud spolek vlastní nemovitost, jistě. Pokud spolek organizuje shromáždění osob, jistě.

  Pokud má spolek sídlo na adrese bytu předsedy, může SPD něco kontrolovat na adrese sídla?

  Vložil hasík (bez ověření), 13. Květen 2016 - 17:56

  Ptejte se tam, kde o tom pokutování rozhodují. Doporučuji proto se dostavit na nejbliží příslušnou stanici a využijte zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ohledně prevence. Též prostřednictvím technických prostředků. Vizte i zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Co provádí technik požární ochrany nebo OZO ohledně preventivní požární prohlídky. Co máte ve stanovách?

  Vložil § (bez ověření), 12. Červen 2018 - 21:54

  „Doporučuji proto se dostavit na nejbliží příslušnou stanici“

  Uveďte adresu stanice, kam jste se dostavil. Rovněž se tam dostavím.

  Vložil Kinkora (bez ověření), 14. Květen 2016 - 11:03

  „Ptejte se tam, kde o tom pokutování rozhodují. Doporučuji proto se dostavit na nejbliží příslušnou stanici a využijte zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ohledně prevence.“

  Vyzkoušeno, odvolávají se na své anonymní stanovisko, právní argumentaci schopni poskytnout nejsou.

  Vložil § (bez ověření), 12. Červen 2018 - 21:57

  Vložil Kinkora (bez ověření), 14. Květen 2016 – 11:03

  „Vyzkoušeno, odvolávají se na své anonymní stanovisko, právní argumentaci schopni poskytnout nejsou.“

  Potvrzuji. Nedokáží obhájit svůj protiprávní postup, ale pokutují SVJ.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".