Vložil Andreas (bez ověření), 14. Květen 2016 - 12:04

Požárníku řešíme spíše filozofickou, než-li právní otázku :-) Položte si otázku, na základě čeho má pak SVJ možnost vůbec zastupovat vlastníky, řešit opravy, pravidelné revize a vůbec celkový provoz domu(a tedy i společných prostor)? Když by žádnou činnost nevykonávalo, jeho existence by přeci pozbývala smysl? Na tohle by jste našel odpověď spíše v NOZ, případně můžete zaslat dotaz přímo na HZS. Pokud by jste měl zájem – mám tu před sebou zápis o kontrole z jednoho brněnského bytového domu – probíhala kontrola společných prostor a kontrolovanou osobou nebyli všichni vlastníci ale právě SVJ. A na základě čeho? Inu citace z hlavičky: Protokol o kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) a § 45 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.