GDPR příručka pro SVJ a Bytová družstva zdarma

Vložil Jan (bez ověření), 13. Prosinec 2018 - 10:25 ::

Nevládní organizace Iuridicum Remedium vydalo s podporou MMR příručku pro SVJ a BD týkající se implementace GDPR. V příručce jsou i proklikávací vzory nejdůležitějších listin, které je třeba zpracovat. Příručka je dostupná zde: http://www.iure.org/…vj-bd-zdarma Členové orgánů SVJ a BD se také mohou do konce roku obracet na IuRe s žádostí o konzultace v oblasti GDPR – ideálně napsat na adresu voboril()iure.org

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil janica, 14. Prosinec 2018 - 13:35

  V příručce je odkaz vzory, směrnice, ale nejdou rozkliknout. Takže skutečně příručka zdarma?

  Vložil TN. (bez ověření), 13. Prosinec 2018 - 13:47

  Děkujeme pane Jane! Nám naše správní firma nabídla „nastavení GDPR“ za 40 tisíc. Když jsem se zeptal, co mají tímto „nastavením GDPR“ na mysli a co konkrétně nabízí, po dlouhém marketingovém povídání o bezkonkurenční nabídce a světlých zítřcích z jednatele vypadlo, že půjde o poskytnutí několik vzorových formulářů.

  Vložil TN. (bez ověření), 14. Prosinec 2018 - 0:52

  Tak jsem si příručku prostudoval a nesouhlasím s tím, že v případě poskytnutí emailu a telefonu musí vlastník udělovat písemný souhlas. Na emaily posíláme podklady ke schůzi a zápisy ze schůze, na telefon oznamujeme havárie. Obojí se schová pod oprávněné zájmy, popř. pod plnění smlouvy (když komunikuje vlastník s operativním správcem).

  Také se mi nelíbí omezování práv vlastníků, jak autor příručky doporučuje, ohledně nahlížení do listin SVJ. Nelze omezovat právo kontroly a vymlouvat se přitom na GDPR, což je veřejnoprávní norma. Vztahy mezi vlastníkem a SVJ jsou upraveny soukromoprávními předpisy a právo na informace je absolutní a nezcizitelné.

  Nechápu, jak něco takového mohlo zaplatit MMR z peněz daňových poplatníků.

  Vložil opčan (bez ověření), 14. Prosinec 2018 - 5:26

  Vážený pane TN, tak se „rozhlédněte“ kolem seba a uvědomte si, jak jsou oklešťována naše práva obecně, jak jsme špízování, omezování a jak je s námi manipulováno. A jakýkoliv darmožrout je dotován, aby mohl vydat příručku, kde nám poroučí jak se máme chovat, co máme dělat, jaké formuláře máme vyrábět. A musí to být přesně podle nějaké připitomělé příručky a nijak jinak! A tak je to ve všech směrech, ne jenom v svj. My v svj musíme tajit, že majitelem bytu č. 2 je Pepa Nenápadný. To je pro svj obrovské tajemství, ale v Katastru si to může přečíst každý. Není nutné se nad tím rozčilovat. Když to císařpán chce, tak to tak muší být. Ale kdepak, nemusí.

  Vložil Jsem Janek (bez ověření), 14. Prosinec 2018 - 0:07

  Náš pohlavár v SVJ již GDPR zaplatil → 30 tisíc. Nevím zda to, za co zaplatil, obsahuje formulářů „pár“ nebo „více než dva“ nebo „vůbec něco“ hmotného nebo šlo jen o konzultaci „u piva“, ale protože nás správce (= jediný statutár SVJ) okrádá „mikroplatbami“ (různé 1 až 5-tisícové položky záhadného obsahu a nic neříkajícího popisu cca 20–30× do roka) a mlčící většině spolu-ofcí která „rozhoduje“ to bohužel nevadí,
  zajímalo by mne tedy alespoň, zda náklad na GDPR (ať již tím je míněno cokoli):

  • je nákladem na správu domu (rozúčtováno dle podílu)

   anebo

  • je nákladem na služby (§3/1 zák. 67/2013 „…zejména“ + §3/2 §5/1) zúčtováný
   1. vůči bytu (bez ohledu na počet osob bydlících či vlastníků)
   2. vůči vlastníkům bytu (bez ohledu na počet osob bydlících)
   3. vůči osobám rozhodným (§2/g zák. 67/2013)
   4. vůči menšině/jedno­tlivcům „nepatrně“ odlišným (či obskurním) způsobem
    (u nás tzv. „prudičský koeficient“)

   a zda

  • je nákladem „jednorázovým“ nebo „se opakujícím“ (správce na dotaz sdělil, že úkony související s GDPR musí každý rok zrevidovat a zopakovat a „zadarmo“ → že ani kuře nehrabe)

  díky za odpovědi, Janek

  Vložil Rosenbaum (bez ověření), 15. Prosinec 2018 - 16:44
  • Výše zmíněná příručka (h**p://***.i­ure.org/14/pri­rucka-se-vzory-k-implementaci-gdpr-pro-svj-bd-zdarma) obsahuje 
    
   • smlouva_o_zpra­covani_osobnich_u­daju.docx (h**p://***.i­ure.org/sites/de­fault/files/ar­ticle/download­s/vzor_-_smlouva_o_zpra­covani_osobnich_u­daju.docx)
   • zaznam_o_cinnos­ti_zpracovani (h**p://***.i­ure.org/sites/de­fault/files/ar­ticle/downloads
    /vzor_-_zaznam_o_cin­nosti_zpracova­ni.docx)
   • smernice BD (h**p://***.i­ure.org/sites/de­fault/files/ar­ticle/download­s/vzor_smerni­ce_bd.docx)
   • informace BD (h**p://***.i­ure.org/sites/de­fault/files/ar­ticle/download­s/vzor_-_informace_bd.docx)
   • emaily_telefony k podpisu (h**p://***.i­ure.org/sites/de­fault/files/ar­ticle/download­s/vzor_-emaily_telefo­ny_k_podpisu.doc­x)

  …tak co tedy stojí 30/40/50 000 by nás ve výboru SVJ tedy opravdu zajímalo!

  Vložil Justitianus, 14. Prosinec 2018 - 6:38

  Pane Janku,

  náklad na GDPR samozřejmě není ani nákladem na správu domu, ani nákladem na služby. Jde o náklad na vlastní správu právnické osoby (podle § 1180 odst. 2 NOZ).

  Vlastní správa (správa samotné právnické osoby SVJ) zahrnuje vše, co by právnická osoba činila i kdyby nexistoval žádný dům s jednotkami. Právnická osoba má vždy nějaké vlastní náklady (náklady na vlastní správu):
  • náklady na vedení účetnictví, na plnění poviností spojených s rejstříkem, na plnění poviností vyplývajících z GDPR, náklady na právní zastoupení SVJ, na pořízení vlastního majetku (počítač, tiskárna, mobil, šanony na spisy, nábytek do kanceláře SVJ), a tak dále …

  O těchto nákladech na vlastní správu je SVJ povino účtovat oděleně od nákladů na správu domu. Podle ustanovení § 1414 NOZ pro SVJ platí, že „[s]právce vede spolehlivé záznamy o spravovaném majetku a nesmí smísit svůj vlastní majetek s majetkem pod svou správou“.

  Justitianus

  Vložil Lelek (bez ověření), 14. Prosinec 2018 - 13:25

  Vyjmenoval jste, co všechno spadá pod náklady vlastní správy. Co patří pod náklady správy domu? – myslí se jimi údržba, revize, pojištění, rekonstrukce a modernizace, splácení úvěru, tedy souhrnně dlouhodobá záloha, kterou někteří nazývají fond oprav?

  Vložil Justitianus, 14. Prosinec 2018 - 17:29

  Splácení úvěru nemá s náklady na správu domu nic společného. Zeptejte se kteréhokoliv účetního jak se účtuje o čerpání úvěru a o jeho splácení bance.

  Justitianus

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 15. Prosinec 2018 - 5:16
  Jo taky si to myslím. viz. §1197 NOZ
  Sdruží-li se společenství vlastníků s jiným společenstvím vlastníků ke spolupráci při naplňování svého účelu nebo stane-li se členem právnické osoby sdružující společenství vlastníků nebo vlastníky jednotek nebo jinak působící v oblasti bydlení, nesmí se zavázat k jiné majetkové účasti, než je poskytnutí členského vkladu nebo poskytování členských příspěvků. Zaváže-li se společenství vlastníků podílet se na ztrátě jiné osoby, hradit její dluhy nebo je ZAJISTIT, nepřihlíží se k tomu.
  V uvedeném § se sice hovoří o ztrátách, ale já mám za to, aplikace tohoto § vylučuje ručitelství dle §1194/2 protože úvěr, který si bere SVJ „na sebe“ (bude stranou na úvěrové smlouvě) za „nezodpovědné socky“, které umí pouze odhýkat úvěr na to či ono aniž by si dostatečně uvědomovali, že ONI jsou plátci takové kratochvíle, je podle mého právě tím ZAJIŠTĚNÍM zmíněným v §1197.

  „Splácení úvěru nemá s náklady na správu domu nic společného“

  To sice formálně nemá, ale zeptejte se kohokoliv jak takový úvěr „na zateplení“, SVJ splácí resp. z čeho ho splácí… Jaké podmínky nastavuje např CSAS nebo ČSOB – které ve smlouvě na SVJ zmíní, že jim stačí právě ručitelský závazek, který jim nadělil zák.72/1994

  Čmuchal

  Vložil aba (bez ověření), 15. Prosinec 2018 - 8:51

  Čmuchale nemáte pravdu. Do nastavení úvěru, z čeho se spláci, má právo mluvit SVJ a když jim řeknete, že se to nebude splácet ze žádného FO, tak se to nespláci. Jenom si svj nedokáže prosadit svou, nechá si poroučet. To je vše. Vlastní zkušenost z ČSOB. Musí se s nimi jednat, ne se nechat tahat na cezené nudli.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 15. Prosinec 2018 - 16:14

  Nemám patent na pravdu. Pouze jsem zde prezentoval svůj názor, a je mi lhostejně, který nemocný anonym na něj chce bezzubě slinit („Anonymousa“).

  Vy jste ale neuvedl NIC co by svědčilo tomu, že §1197 NOZ zapovídá aby SVJ ručilo za cizí úvěry. O „cezených nudlích“ jsem zatím ještě neslyšel – poučte mne.

  Vy jste dále neuvedl NIC co by svědčilo tomu, že „úvěr, žere z jednoho taléře 2ד? Úvěr si často berou skupiny 50+ spíše 60+, protože ví, že se konce dluhů „na domě nalepených“ nedožijí a riziko je jim minimalizováno spolu-ručitelstvím.

  A dokonce ani nic o tom, zda je „úvěr“ nákladem na „správu domu“, abyste poučil ty méně chápavé zdejší dotazovatele.

  O tom co si sluha-SVJ umí nebo neumí „prosadit“ jsem zase nenapsal já ani tečku (anebo citujte).


  Jen loupák by se mohl domnívat, že jsem popisoval jednání BANK vůči SVJ. Popsal jsem, co úvěr znamená, zda je SVJ oprávněné brát si úvěr jen proto, aby hromada socek mohla beze strachu odhýkat svoje finančně náročné kratochvíle a neměla strach z toho, že až dojde na „lámání chleba“ že to budou jen oni na koho dopadne ostří exekuce – tedy jejich první mentální snahou je, aby do odpovědnosti za jejich finanční ne-gramotnost byli zataženi i ti spoluvlastníci, kteří mají tu smůlu, že stále bydlí v SVJ-socko-stáně a ex-lege se tedy budou MUSET v případě „lámání chleba“ podílet svým ručitelským závazkem na dluzích SVJ.

  Navrhuji Vám, aby abyste přečetl můj příspěvek znovu a zvolil takovou rychlost, abyste mu skutečně porozuměl.

  Čmuchal

  Vložil Anonymousa (bez ověření), 15. Prosinec 2018 - 13:09

  Čmuchal patří mezi místní spamery, kteří mudrují o právu, ač ho neznají.

  Vložil ¨ (bez ověření), 14. Prosinec 2018 - 8:42

  Uvedené náklady vlastní správy má právnická osoba SVJ pouze v případě, když má vlastní kancelář a uvedené činnosti sama vykonává. Pokud ji nemá a tyto činnosti nevykonává, tak žádné náklady vlastní správy nemá. Dotyčná správní firma ani bez GDPR nepouštěla ke svým počítačům a záznamům nikoho z ulice, to co měla v počítači nebyly veřejné záznamy. SVJ nemá smluvní firmě žádnou povinnost přispívat na její počítače, tiskárny, mobil, šanony,…, jelikož smluvní správní firma je podnikatelský subjekt a jsou to její počítač, její tiskárna, její nábytek,… tedy její náklady na podnikání, které si odečítá z daní.

  Vložil a (bez ověření), 14. Prosinec 2018 - 4:46

  Žádný náklad na GDPR neexistuje. Je to pouze tahání peněz z kapes vlastníků. Nic takového neplatíme a každého takového „správce“, který by po nás něco takového požadoval bychom vymetli. Ono to závisí hlavně na postoji stat. orgánu. Když tam máte hlupáky, tak platíte náklad na GDPR.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".