Diskusní příspěvky k účetnictví

Vložil N. Klainová (bez ověření), 23. Červen 2016 - 15:25 ::

Se zájmem na tomto portálu sleduji, jak se stále více lidí vyzná v účetnictví. V poslední době se diskutuje pořád dokola, jestli má mít účetní přehled o nevyčerpaných zůstatcích záloh podle vlastníků nebo ne.

Účetní ten přehled mít musí. SVJ je povinno účtovat mimo jiné i v knihách analytických účtů (§ 13 ZoÚ).

ĆÚS 402 předepisuje v bodu 2.4. písm. b) členění pohledávek a závazků podle jednotlivých dlužníků a věřitelů. Doufám, že ani ten největší laik nepochybuje o tom, že nevyčerpané zálohy na správu jsou dluhem SVJ a vlastníci jsou tedy věřiteli SVJ.

Jestli si účetní vede dluhy k vlastníkům na analytických účtech nebo v pomocné tabulce, není podstatné. Jestli je ale vlastníkovi neumí sdělit, měl by výbor zkoumat, jestli při volbě účetního nepochybil.

Vlastník ty peníze sice při prodeji jednotky opravdu nedostane, ale informaci může použít při stanovení prodejní ceny, jiní vlastníci mohou informace o nevyčerpaných zálohách použít např. při schvalování úvěru apod.

Některým členům výborů SVJ prokazatelně chybí orientace v účetních předpisech. Právě pro ně už delší dobu dávám dohromady mini seriál Orientace v účetnictví SVJ pro neúčetní (převážně z řad členů výborů SVJ).

Dnes jsem dala do e-shopku na http://www.klaiex.cz/index.php…

Úvod a první kapitolu pod názvem „Kontrola správnosti výběru účetního“. Neuvádím tam, jak se má účtovat, ale o jaké paragrafy se můžete opřít, když tu o něčem diskutujete, když něco požadujete po svých účetních nebo když něco vysvětlujete členům SVJ.

Chtěla jsem počkat, až to dokončím, ale díky některým zde uvedeným příspěvkům jsem to nevydržela. Kdy bude pokračování, nevím. Hledání paragrafů dá zabrat, ale posnažím se.

N. Klainová

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 10. Červenec 2016 - 16:14

  Slíbený miniseriál pro neúčetní převážně z řad členů výborů SVJ, ale i pro zvídavé vlastníky, je hotov. Je rozdělen na čtyři části A až D.

  Doufám, že někomu pomůže, když bude potřebovat najít rychle právní oporu.

  Je to tady: http://www.klaiex.cz/index.php…

  N. Klainová

  Vložil Ignác (bez ověření), 10. Červenec 2016 - 16:21

  PNC je penicilin?

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 10. Červenec 2016 - 16:27

  Pane Ignáci, jste veselá kopa. Já jsem upozorňovala na slíbený miniseriál Orientace v účetnictví SVJ, který jsem zpracovala pro neúčetní, aby si v případě potřeby našli rychle příslušný paragraf.

  Všechno ostatní (skoro) na www.klaiex.cz i na www.klaiex.webnode.cz je pro účetní.

  Ti vědí, že PNC jsou Peníze na cestě (odborný název pro položku, která má překlenout časový nesoulad mezi pohybem peněz na účtech v bance nebo na účtu v bance a pokladnou).

  Vložil PELE (bez ověření), 24. Červen 2016 - 9:32

  Paní Klainová, nechystáte se napsat další knihu. Rád si ji zakoupím.

  Z účetní problematiky vyšla poslední dobou jen v Anag kniha od dvojice Neplechová-Durec, která je spíše pro pokročilejší a nehodí se pro úplné začátečníky.

  Máte pravdu, že členové výborů (obvykle) účetnictví nerozumějí. To ale myslím platí obecně o členech statutárních orgánů, u jednatelů s.r.o. je to myslím obecně známo :-)

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 24. Červen 2016 - 9:51

  Pane PELE, děkuji za důvěru, ale napsat knížku se nechystám. Než by vyšla, bylo by zase všechno jinak. V knize nic neopravím, na svém účetnickém webu ano. A tam mám i rubriku Základy, Poradna, která je určena pro začátečníky.

  V květnu jsem dostala nabídku od šéfredaktorky časopisu Magazín Výbor, abych napsala pro členy výborů SVJ článek, díky němuž by se zorientovali v účetních předpisech. Zkoušela jsem cca 3 týdny, jestli bych se vešla do vymezeného prostoru. Nevešla, musela jsem kapitulovat a paní šéfredaktorce sdělit, že to, co by měli členové výborů vědět, by vydalo spíše na knížku, než na článek nebo dva.

  Místo knížky píšu svůj miniseriál. Chápu, že se zájemcům nebude chtít odtajnit svá jména, což by při objednávce museli, kdyby chtěli vynaloženou „investici“ proplatit, ale to je každého věc, jestli mi věří nebo ne, že si jména některých zdejších návštěvníků nechávám pro sebe.

  Takže tak. S přáním pěkného léta všem N. Klainová

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 23. Červen 2016 - 20:10

  Opravuji překlep: ČÚS 401 (ne 402) stanoví povinnost účtovat na analytických účtech. A když už musím opravovat, tak taky dodám.

  Účetní musí mít přehled o nevyčerpaných zálohách na správu podle vlastníků jednotek, a to krátkodobých i dlouhodobých minimálně k rozvahovému dni.

  Je přece povinna provádět inventarizaci, která se týká i pohledávek a závazků. Vyhotovuje tedy inventurní soupisy pohledávek a závazků podle dlužníků a věřitelů. Kdo je nedostává spolu s účetní závěrkou, by je měl vyžadovat.

  Dokáže-li zjistit zůstatky záloh k rozvahovému dni, musí to dokázat ke kterémukoliv jinému dni. Nedokáže-li to, měli byste to řešit.

  N. Klainová

  Vložil MartinII, 27. Červen 2016 - 14:01

  „Doufám, že ani ten největší laik nepochybuje o tom, že nevyčerpané zálohy na správu jsou dluhem SVJ a vlastníci jsou tedy věřiteli SVJ“

  Pokud jsem pochopil příspěvky pana Lake vč. odkazu na judikátu soudu, tak soudy pochybují (pokud to není striktně dohodnuto ve Stanovách), že zálohy (správně příspěvky) na správu je nutno vyúčtovat. Právě prý proto, že jde o „příspěvky“, podobně jako při zakoupení jízdenky do autobusu. Že se nevyúčtovává (otázka je jeho obsah) nájemné v nájemních bytech to chápu, ale příspěvky správy domu byly dle ZoVB závazkem právnické osoby SVJ vůči vlastníků, tak proč by to mělo být v NOZ jinak. To je snad duch vers. litera zákona.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 27. Červen 2016 - 15:44

  Pane MartineII, protože mohou být příspěvky od roku 2014 předepisovány formou záloh i jako nezálohové, které se účtují přímo do výnosů, držela jsem se ve svém úvodním příspěvku striktně starého názvu „zálohy na správu“.

  I když mám už dávno na www.klaiex.cz příklady s nezálohovými příspěvky, pořád ještě nevím o nikom, kdo by opustil zažitou tradici se zálohami na správu, proto jsem psala jen o zálohách.

  Ale i v SVJ, které bude účtovat o příspěvcích na správu přímo do výnosů, platí, že by měl každý vlastník vědět, kolik se na co vyčerpalo a jaký je jeho podíl na nevyčerpaných příspěvcích, i když už nejde o závazky SVJ, ale o VH.

  Informace může využít při rozhodování o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků podle § 1208 NOZ. Soudy snad časem taky přijdou na to, že je rozhodování předepsané § 1208 bez informací k ničemu.

  V rámci schvalování účetní závěrky je třeba rozhodnout o VH ve schvalovacím řízení, což dobře víte.

  Jako vlastník bych byla i tady zvědavá, protože rozhodování, kam zisk převést, závisí i na tom, jestli vznikl z nevyčerpaných příspěvků na provozně technické činnosti správy nebo na vlastní správu.

  Věřím, že tomu rozumíte. Nechci tu zabírat dalším vysvětlováním místo. Na svém webu to mám v rubrice Postupy – Vlastní zdroje.

  N. Klainová

  Vložil Freddy (bez ověření), 27. Červen 2016 - 15:51

  „kolik se na co vyčerpalo a jaký je jeho podíl na nevyčerpaných příspěvcích“

  Vlastník by jistě měl vědět, jaký je jeho podíl na nečerpaných příspěvcích. Stejně tak by vlastník měl vědět, jaký je jeho podíl na příspěvcích čerpaných v daném účetním období. Vypočítat se to obecně nedá.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 27. Červen 2016 - 16:17

  Vypočítat se dá všechno. Záleží na organizaci účetnictví. Když jsem tu uváděla nutnost zavést systém analytického členění příspěvků a nákladů, jak to mám ve svých příkladech, pěkně jsem to schytala.

  Analytické členění na účtech mohou samozřejmě nahradit pomocné tabulky třeba v Excelu.

  Při tvorbě souvislých používám analytické účty, kde jsou příspěvky i náklady členěny podle toho, o jaké činnosti správy jde.

  V praxi jsem vyzkoušela pomocné tabulky, pokud byly podepsány dohody na všechno možné. Např. nátěry vnitřních stran oken byly hrazeny podle počtu oken, náklady na stoupačky nehradili vlastníci garáží, naopak vlastníci bytů se nepodíleli na nátěrech vnitřních stran dveří garáží,protože podle prohlášení nejsou vnitřní strany společnými částmi, atd. Mám tedy trénink a vím o čem píšu.

  Někteří šikovní programátoři zabudovali způsoby členění příspěvků a nákladů na správu do svých programů. Náš externí správce má takový program. Vlastníci dostávají každoročně přehledy, ze kterých se přesně dozvědí, jak se podílejí na jednotlivých druzích nákladů i jaké jsou jejich nevyčerpané zůstatky záloh.

  A nakonec zapomenutý odkaz pro pana MartinaII:

  VH ve schvalovacím řízení je sice v rubrice Postupy, ale je hlavně v části „Závěr roku“.

  N. Klainová

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".