diskriminace v rozhodování

Vložil Lýdie (bez ověření), 13. Leden 2021 - 20:38 ::

Jsme bytový dům, se 4 jednotkami a bez vzniku společenství.Kou­pila jsem si v tomto domě bytovou jednotku. Já a můj soused vlastníme byty s menším podílem na společných prostorách, jako jsou ostatní 2 byty a máme veliký problém . Ty 2 byty s větším podílem si dělají , co chtějí. Žádné roční vyúčtování služeb, žádná schůze vlastníků, nikdo se nás na nic neptá, chtějí po nás stejnou částku příspěvků jako mají oni, no prostě hrůza. My dva se sousedem jsme se dohodli a přestali jsme posílat zálohy s tím, že nebudeme platit do té doby dokud nebudeme mít předpis záloh podle podílů na spol. prostorách a navrhli jsme jim, že bychom mohli dát správcovstí družstvu, s tím že bychom chtěli, aby ve věcech důležitých jako je zateplování,větší opravy atd. rozhodovala dvoutřetinová většina vlastníků . Vlastníci těch dvou většinových podílů se nám vysmáli, že oni jsou většina a my máme smůlu. A my se sousedem, nevíme co dále. Mají pravdu? Bojím se , že ano. Prosím, co vy na to? Děkuji za případné odpovědi

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 13. Leden 2021 - 21:37

  Lýdie, k Vašemu výčtu uvádím:

  • Žádné roční vyúčtování služeb

  Vyúčtování je povinen doručit poskytovatel služeb. SVJ to být nemůže (neexistuje). Kdo je poskytovatelem služeb? Je to správce uvedený v prohlášení? Na poskytovateli služeb může příjemce služeb vykmáhat zákonnou pokutu (50 Kč denně) při nedodržení lhůt podle zákona č. 67/2013 Sb. (např. za každý den prodlení s doručením vyúčtování).

  • Žádná schůze vlastníků

  Nazývá se to shromáždění. Nic vám nebrání je svolat. Ovšem pokud jste v nevýhodném postavení menšinových spoluvlastníků, bylo by pravděpodobně neschopné usnášení. Ovšem bez shromáždění nejste povinni plnit povinnosti, které mají být schvalovány shromážděním – typicky výše příspěvků na správu domu pro příští období. O čem rozhoduje shromáždění (to znamená nepřísluší o tom rozhodovat statutárnímu orgánu) – to možná najdete v prohlášení. Neexistují-li stanovy ani jako součást prohlášení, pak by se použil § 1208 zákona č. 89/2012 Sb..

  • Nikdo se nás na nic neptá

  Bohužel toto je nekonkrétní sdělení.

  • Chtějí po nás stejnou částku příspěvků jako mají oni

  Máte povinnosti dané zákonem. K nim patří přispívání na správu domu a pozemku. Přispívá se podle spoluvlastnických podílů. Odlišný způsob přispívání je možný pouze na základě prohlášení (u výlučně užívaných společných částí), nebo na základě smlouvy sjednané se všemi vlastníky jednotek. Máte-li přeplatek na zálohách na správu, můžete samozřejmě přerušit platby až do doby, kdy se zaplacená částka bude rovnat té částce, kterou jste měli hradit podle poměru spoluvlastnických podílů.

  Justitianus

  Vložil radka2222 (bez ověření), 13. Leden 2021 - 20:53

  pravdu, většina rozhoduje. ovšem co se týká přispívání, napište prosím na co konkrétně přispíváte, na čí účet, kdo je správcem. dát správcovství čtyř bytů družstvu je totální nesmysl. co by vám spravovali??

  Vložil Lýdie (bez ověření), 13. Leden 2021 - 21:44

  správce není vůbec určen, existuje samozvolený správce, osoba, která nemá pověření, nejsou určena žádná pravidla jenom chce at přispíváme na její soukromý účet částku 1000Kč, přitom z této částky hradí spol. elektřinu dodavateli, přičemž osoby v rozhodném období v jednotlivých bytech jsou někde jeden, u mně dva, a v těch větších bytech dokonce 3 a 4., zbytek jde na pojistění a opravy. Odečet vody platíme zvlášť. Protože mám v bytě nájemníky a musím dělat roční vyúčtování služeb, voda a elektřina spol. prostor, tak si podle kopie faktur dělám vyúčtování sama.

  Nechtěli jsme to dávat někomu jinému do správy, ale my si už se sousedem nevíme rady, Nechtějí s námi vůbec komunikovat, dokonce jsem už připravila návrh pravidel pro dům, navrhli jsem se sousedem schůzku, sestavili pozvánku a rozeslali dokonce k návrhu pravidel i ostatní podklady k jednotlivým bodům na pozvánce, ale prostě nic nezájem

  Vložil Justitianus, 13. Leden 2021 - 23:08

  Lýdie, podle toho co píšete jste „poskytovatelem služeb“ vy všichni – vlastníci jednotek v domě. Bez osoby správce je to jen mezi vámi.

  Poskytovanou službou je tedy jen elektřina ve společných prostorách. Ta je nejspíše použita pro službu „osvětlení společných prostor“. Vodné a stočné pro byt si hradíte sama – to nepatří do služeb.


  Při čtyřech vlastnících jednotek se hlasuje podle § 1191 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek a souhlas většiny všech vlastníků jednotek, ledaže prohlášení nebo stanovy vyžadují počet vyšší.

  Z uvedeného plyne, že ve vašem domě nepostačuje k rozhodutí většina hlasů, nýbrž musí být dosaženo i většiny počítané „podle kusů“, to jest nutný je i souhlas alespoň tří ze čtyř vlastníků jednotek. Jinak řečeno: dva vlastníci jednotek nemohou nikdy přehlasovat vás dva, i když mají dohromady nadpoloviční spoluvlastnic­ký podíl.

  Této skutečnosti můžete využít. Bez souhlasu alespoň jednoho z vás dvou totiž není možno přijmout žádné rozhodnutí, ani určit výši příspěvků či záloh na správu na příští období.

  Justitianus

  Vložil Wendy (bez ověření), 14. Leden 2021 - 6:56

  „Vodné a stočné pro byt si hradíte sama – to nepatří do služeb.“

  Zákon uvedené neumožňuje, leda že máte neveřejný zdroj vody a neveřejnou kanalizaci, což jste nenapsala.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 13. Leden 2021 - 22:36

  zkuste prostudovat v NOZ spoluvlastnictví. na soukromý účet bych nic neposílala. doporučeným dopisem bych si vyžádala vyúčtování příspěvků, podle toho poznáte, kolik byste měla platit podle podílu (mě se tedy zdá na čtyřbytový dům 1000 měsíčně moc, ledaže probíhají neustále nějaké opravy). pokud vám vyúčtování nedá, přestala bych přispívat, ať si vás dá k soudu. pokud vyúčtování dá, přepočítala bych si přeplatek (pokud platíte stejně jako větší byty, musí vám vyjít) a započetla na úhradu služeb v aktuálním období, protože vám ho asi těžko bude chtít vrátit.

  Vložil Justitianus, 13. Leden 2021 - 23:44
  • Radka2222 napsala: „… pokud vám vyúčtování nedá, přestala bych přispívat, ať si vás dá k soudu.“

  POZOR! Rada Radky je nesprávná a mohla by vést k vašemu odsouzení jako neplatiče. Radka2222 opět netuší jaký nesmysl zde plácla.

  Konstantní judikatura je zajedno v tom, že povinnost plátce hradit předepsané částky a povinnost příjemce vystavit vyúčtování jsou dvě odlišné povinnosti, které NEJSOU synallagmatické (nejsou vzájemně podmíněné).

  Není tedy možno domáhat se vyúčtování tím, že přestanu hradit předepsané částky záloh/příspěvků na správu. Rázem je ze mne neplatič se všemi důsledky – a soudy si takového kverulanta dají ke svačině. Dělají to jako na běžícím pásu.

  Navíc v domech s jednotkami platí, že na vyúčtování záloh/příspěvků na správu není právní nárok. I když požádáte o vyúčtování správy, nemusíte dostat nic. Žádný celostátně účinný předpis nestanoví, že byste měla mít takové zákonné právo. Radka zase píše o věcech, kterým nerozumí a o kterých nic netuší.

  O vyúčtování mohou rozhodnout vlastníci jednotek hlasováním na shromáždění, viz § 1208. Domáhat se vyúčtování je možné vůči správci, kterého jste si určili. Platí ovšem co už jsem uvedl: nesplnění povinnosti vyúčtovat správu není důvodem k zastavení plateb. Soud se nebude vůbec zabývat tím zda jste dostal vyúčtování. Bude se zabývat pouze tím zda jste obdržel předpis záloh/příspěvků a zda jste či nejste v prodlení s platbami. Je zbytečné aby se neplatič hájil tím, že nedostal vyúčtování správy.

  Cesty od soudů v ČR jsou lemovány hrobečky těch, kdo se o něco takového pokusili.

  Justitianus

  Vložil Wendy (bez ověření), 14. Leden 2021 - 6:59

  „na vyúčtování záloh/příspěvků na správu není právní nárok“

  Na vyúčtování záloh je nárok vždy. Je k tomu judikatura.

  Vložil Justitianus, 14. Leden 2021 - 9:04

  Wendy, nplácejte zde zbytečnosti.

  Uveďte tedy tu „judikaturu“, podle které by se jednotlivý vlastník jednotky mohl vůči SVJ domoci vypracování nějakého „vyúčtování“ jím uhrazených plateb na správu. Já takový judikát neznám. Čekám na Vaše sdělení; rád si takový průlomový judikát přečtu. Prokažte, že si nevymýšlíte. Čekám.

  Mimochodem: nepochopila jste co jsem napsal a v čem udělala Radka2222 zásadní chybu. Už jednou jsem Vám musel jakousi trivialitu vysvětlovat dvakrát, protože jste totálně nepochopila. Toto je obdobný případ: zase nechápete. Nejde totiž vůbec o to zda existuje či neexistuje nějaký Vámi tvrzený „nárok na vyúčtování“.

  Rozhodující je, že tento (údajný) nárok nemá žádnou souvislost s povinností vlastníka jednotky hradit předepsané zálohy/příspěvky na správu.

  A o to tady jde. Nezaplatíš – jsi neplatič. Může to skončit u soudu.

  Justitianus

  Vložil Lýdie (bez ověření), 13. Leden 2021 - 22:46

  Pokud bychom uzavřeli smlouvu o správcovství, museli bychom souhlasit všichni nebo by měla stačit jenom většina podílových spoluvlastníků?

  Vložil Lýdie (bez ověření), 14. Leden 2021 - 8:34

  Dobrý den, děkuji všem zúčastněným, vaše diskuze byla pro mne přínosem, hlavně od pana JUstitianuse, přeji krásný den

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".