Vložil Justitianus, 13. Leden 2021 - 23:08

Lýdie, podle toho co píšete jste „poskytovatelem služeb“ vy všichni – vlastníci jednotek v domě. Bez osoby správce je to jen mezi vámi.

Poskytovanou službou je tedy jen elektřina ve společných prostorách. Ta je nejspíše použita pro službu „osvětlení společných prostor“. Vodné a stočné pro byt si hradíte sama – to nepatří do služeb.


Při čtyřech vlastnících jednotek se hlasuje podle § 1191 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek a souhlas většiny všech vlastníků jednotek, ledaže prohlášení nebo stanovy vyžadují počet vyšší.

Z uvedeného plyne, že ve vašem domě nepostačuje k rozhodutí většina hlasů, nýbrž musí být dosaženo i většiny počítané „podle kusů“, to jest nutný je i souhlas alespoň tří ze čtyř vlastníků jednotek. Jinak řečeno: dva vlastníci jednotek nemohou nikdy přehlasovat vás dva, i když mají dohromady nadpoloviční spoluvlastnic­ký podíl.

Této skutečnosti můžete využít. Bez souhlasu alespoň jednoho z vás dvou totiž není možno přijmout žádné rozhodnutí, ani určit výši příspěvků či záloh na správu na příští období.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.