Dělení pozemku

Vložil mirek1, 6. Únor 2019 - 6:55 ::

Dobrý den, prosím o následující radu. 30 vlastníků má spolupodíl na pozemku, tedy každý vlastní stejný podíl. Došlo k situaci, kdy je potřeba parcelu rozdělit na dvě. Opět by i druhá parcela byla rozdělena rovným dílem. Chtěl jsem se zeptat, když máme ve stanovách uvedeno: K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných členů společenství. Pokud se jedná o přijetí rozhodnutí o změně velikosti podílů na společných částech všem vlastníkům jednotek-členům společenství, nebo o změně poměrů výše příspěvku na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílu na společných částech, je vyžadován souhlas všech členů společenství. Je v tomto případě potřeba souhlas všech vlastníků jednotek nebo stačí souhlas většiny hlasů přítomných členů společenství? Z jedné strany dochází ke změně velikosti podílů, ale z druhé strany vlastníkům v konečném důsledku se celkový podíl nezmění. Moc děkuji za radu

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil xyz (bez ověření), 6. Únor 2019 - 7:41

  Neuvedl jste to jasně. Patří ten pozemek do podílů k jednotce nebo je to zvlášť pozemek vedle domu ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek? Píšete, že na pozemku máte všichni stejný podíl. Z toho mi vyplývá, že se jedná o pozemek vedle domu ne pod domem. Je to tak? Pokud je to pozemek ve spoluvlastnic­tví,tak není součásti svj a neplatí pro něj to, co máte ve stanovách. Na pozemek, který nepatří podílově k jednotkám, pozemek mimo dům se stanovy nevztahují. Tak jak to tedy je s tím pozemkem?

  Vložil mirek1, 6. Únor 2019 - 8:51

  Doplňuji, jedná se o pozemek vedle domu (zahradu), ale podíly na této zahradě patří k domu resp. bytovým jednotkám (je uvedeno v kupní smlouvě nedílnou součástí bytu je podíl na zahradě). Tedy vztahují se na něj stanovy.

  Vložil 25Malý (bez ověření), 6. Únor 2019 - 9:17

  Vedle sebe pravděpodobně existují dvě nemovitosti:

  • Dům, zastavěný pozemek a nádvoří
  • Zahrada

  Zahrada ale není součástí jednotek ani společných částí. Zahrada je ve spoluvlastnictví. Spoluvlastníci zahrady jsou shodou okolností totožnou množinou jako vlastníci jednotek přilehlého domu.

  V prohlášení vlastníka může být zahrada uvedena a potom se na její správě může podílet SVJ. Majetkově se zahradou spoluvlastníci nakládají bez účasti a pravomocí SVJ.

  Bylo by zajímavé sledovat, jak se náklady na péči o zahradu rozúčtují mezi spoluvlastníky – píšete že mají na zahradě shodné podíly. Na domě mají také všichni stejný podíl, jsou všechny jednotky stejně velké?

  Vložil 25Malý (bez ověření), 6. Únor 2019 - 9:49

  Zahrada parcelní číslo 373/1 má 29 spoluvlastníků. Ti ale nejsou tíž jako všichni vlastníci jednotek domu č.p. 28. Do nakládání se zahradou vůbec SVJ nezatahujte.

  Vyhotovte návrh smlouvy na rozdělení zahrady a modlete se, aby ji všech 29 spoluvlastníků podepsalo. Je tam zapsáno zástavní právo smluvní a ochranné pásmo nemovité kulturní památky.

  Ostatně, jaké máte pohnutky k dělení parcely? Asi tam nic jiného jako stávající zeleň stejně nemůže vzniknout.

  Vložil mirek1, 6. Únor 2019 - 9:51

  přečtěte si prosím komentář viz výše. pak vám bude jasnější situace.

  Vložil mirek1, 6. Únor 2019 - 9:24

  V prohlášení vlastníka zahrada není uvedena, neboť se prohlášení dělalo kvůli nově vzniklé nástavbě, která (tedy byty v ní) nevlastní podíl na zahradě. Tedy prohlášení se vztahuje pouze na dům (na vlastníky bytů v domě a vlastníky bytů v nástavbě).

  Vložil Anon. (bez ověření), 6. Únor 2019 - 9:37

  Jestliže v prohlášení není zahrada uvedena, pak se na ni nemohou ani vztahovat pravidla platná pro SV. Z vašich stanov také nelze zjistit, že předmětem činnosti-správy domu a pozemku, by měla být i tato zahrada.

  Vložil mirek1, 6. Únor 2019 - 9:43

  To je právě ten bludný kruh. Před nástavbou bylo přesně 28 bytů, tyto byty vlastnily a doposud vlastní spoluvlastnický podíl na zahradě. V kupních smlouvách k bytu je uvedeno, že nedílnou součástí je podíl na zahradě (tedy nelze prodat podíl na zahradě a byt si nechat). K tomuto existovaly pouze stanovy. Proto se domnívám, že stanovy se vztahovaly na obé. Později do toho vstoupila nástavba. Kde vzniklo 5bytů. Původní majitelé těmto bytům nechtěli odprodat i podíl na zahradě. Tedy se udělalo prohlášení vlastníka, kde je uvedeno, že se prohlášení týká pouze domu a pozemku pod domem. Těchto 5bytů tedy nemá podíl na zahradě. Tedy dle mého názoru stanovy platí stále pro 28 vlastníků také pro zahradu (neboť je nedílnou součástí bytu) a pro zbytek 5vlastníků se vztahují pouze na dům+pozemek pod nimi.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 6. Únor 2019 - 19:10

  Pokud potřebujete dělit pozemek, to nemá se SVJ nic společného, je to akt vlastníka resp. všech spoluvlastníků.

  Navíc podle všeho co jste napsal ten pozemek na dům nemá žádnou vazbu. Prostě si někteří vlastníci koupili navíc podíl na pozemku, který shodou okolností sousedí s domem.

  Vložil Anon. (bez ověření), 6. Únor 2019 - 9:07

  Zajistěte si především „Prohlášení vlastníka (tj. smluvní ujednání mezi vlastníky jednotek). A to od SV, případně na Kat. úřadu za peníze. Pak jistě dojdete k závěru, že vámi popisovaný postup musí být odsouhlasen všemi vlastníky (takovou klausuli obvykle obsahují i stanovy) a bude i nutně znamenat následnou změnu "prohlášení vlastníka“. A opravdu jsou všechny jednotky ve vašem domě stejně velké? Pokud budete chtít přesné odpovědi, uveďte zde parcelní číslo zahrady a katastrální území.

  Vložil mirek1, 6. Únor 2019 - 9:15

  Prohlášení vlastníka máme. Stanovy uvádějí viz výše. Ano všechny byty, které vlastní podíl na zahradě jsou stejně velké. 373/1, kú štýřice

  Vložil Krupp, 6. Únor 2019 - 10:40

  KU štýřice – obec nenalezena. Děláte si z nás legraci? Hezký den. Jirka

  Vložil Pavel II (bez ověření), 6. Únor 2019 - 22:28

  Pozemek je veden samostaně na LV 4770 a byty máte tedy také samostaně. Co je ve stanovách, kupních smlouvách i prohlášení vlastníka je v tomto případě nepodstatné a některé rady jsou mimo. Všichni vlastníci musí písemně souhlasit se změnou podílu klidně mimo zasedání. Aktuální podmínky vkladu zjistíte z formalizovaného formuláře žádosti KÚ pro Brno-město. Dělal jsem to i v Brně, ale už je to dávno. Zdravím Oltec – Staré Brno.

  Vložil mirek1, 7. Únor 2019 - 7:32

  Kdysi nám právnička řekla, že pokud je kupní smlouva provázána s předmětným pozemkem, tak se na to vztahují stanovy. Může být podíl na katastru zapsán tedy dohromady podíl na bytě + zahradě? Domnívám se, že na katastru to musí být rozděleno, protože se jedná o jiný druh pozemku a jeho využití. V kupní smlouvě stojí toto: Kupní smlouvu na prodej bytové jednotky se spoluvlastnickým podílem na společných částech bytového domu a spoluvlastnického podílu na pozemku, na němž je bytový dům postaven a přilehlém pozemku

  1. bytová jednotka
  2. spoluvlastnický podíl 3865/108220
  3. spoluvlastnický podíl 1/28 na parcelách zahrady

  (údaje v kupní smlouvě již přesně neodpovídají katastru, protože došlo k drobným změnám-jen kdyby si to někdo porovnával) Ve stanovách stojí toto: Činnost společenství vlastníků spočívá v zajišťování správy nemovité věci. Nemovitou věcí je budova č.p. – (bytový dům a příslušné pozemky), v části obce.. činnostmi správy nemovité věci se rozumí:

  • údržba pozemku a údržba přístupových cest na pozemku.

  Víc a blíže k jednotlivým pozemkům stanovy nemluví. V prohlášení vlastníka stojí toto: (vznik až po stanovách, v závislosti na novou nástavbu) Pozemek nesouvisející s bytovým domem.(zahrada) Tento pozemek nepodléhá režimu dle ustanovení 20 a 21 zákona o vlastnictví bytu a může být předmětem samostatného převodu vl.práva. Lze to tedy chápat tak, že se stanovy vůbec nevztahují na zahradu, a tento pozemek musí účetně administrativně žít vlastním životem? Nelze o něm hlasovat v rámci shromáždění? Uvádět do zápisu shromáždění? A co ta kupní smlouva. díky

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 9. Únor 2019 - 21:57

  „Nelze o něm hlasovat v rámci shromáždění? Uvádět do zápisu shromáždění?“

  Přesně tak, nelze o něm hlasovat v rámci shromáždění spoluvlastníků domu, jedná se o věc mimo působnost shromáždění spoluvlastníků domu. Lze ovšem konat schůzi shromáždění spoluvlastníků pozemku v návaznosti na schůzi spoluvlastníků domu. Dříve nebo později navíc vlastník přilehlého pozemku nebude shodný s vlastníkem domu, pozemek a dům dokonce časem nemusí mít žádného shodného spoluvlastníka. Podle současné právní úpravy jde o neřešitelný problém.

  Soudruzi na pozemek jednoduše zapomněli.

  Vložil JaVa, 7. Únor 2019 - 9:14

  „Lze to tedy chápat tak, že se stanovy vůbec nevztahují na zahradu, a tento pozemek musí účetně administrativně žít vlastním životem? Nelze o něm hlasovat v rámci shromáždění?“

  Ano,pochopil jste to naprosto přesně.Pokud chtějí mít dotyční podíloví spoluvlastníci nějaká pravidla k užívání jejich pozemku,tak si je musí sami stanovit,nejlépe nějakou písemnou dohodou všech!

  Přeji hezký den. JaVa

  Vložil mirek1, 7. Únor 2019 - 9:22

  Velmi děkuji. Zřejmě se to tedy objasnilo. Pokud zajdu do důsledku, tak jiný bankovní účet na fond zahrada, účetnictví zvlášť a ostatní? Hlasování a pracích na zahradě atd. by mělo být tedy separe ukotveno úplně v jiném zatím neex. dokumentu. Zatím si to nedokážu moc představit. Toto vše paralelně vést. Má někdo obdobnou zkušenost?

  Vložil JaVa, 7. Únor 2019 - 9:32

  Zkuste kliknou na „legislativu“ a vyhledejte si to,na co jste ve vašem prohlášení upozorněn-§ 20 a 21 ZOVB-72/1994 Sb.,

  http://www.portalsvj.cz/…tnictvi-bytu

  Přeji hezký den.,JaVa

  Vložil mirek1, 7. Únor 2019 - 10:01

  Ano děkuji, to potvrzuje to, co obsahuje kupní smlouva. Kam tím přesně směřujete? d.

  Vložil JaVa, 7. Únor 2019 - 10:34

  Já nesměřuji nikam,to Vy musíte vědět,zda je k tomu pozemku v podílovém spoluvlastnictví, zřízeno v KN věcné břemeno(zástavní právo), pro vlastníky jednotek v domě.

  Přeji hezký den. JaVa

  Vložil mirek1, 7. Únor 2019 - 10:52

  Ano je, omezení vlastnického práva – zástavní právo smluvní. Bohužel se stále nemůžu dovtípit, na co jsem se ptal na začátku.

  Vložil JaVa, 7. Únor 2019 - 12:48

  Pokud se Vám jedná o rozdělení parcely ,kterou mají její vlastníci v podílovém spoluvlastnic­tví,tak potřebujete dohodu všech dotčených vlastníků této parcely..

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil mirek1, 7. Únor 2019 - 13:19

  ano přesně tak.

  Vložil mirek1, 6. Únor 2019 - 10:44

  ne nedělám, na to nemám čas. Je to město brno – kú Štýřice.

  Vložil xyz (bez ověření), 6. Únor 2019 - 10:51

  Tak pan na to nemá čas. My se tady sanžíme navést jej na potřebné správné informace, aby se zorientoval a on nemá čas.

  Vložil mirek1, 6. Únor 2019 - 10:57

  jejda, zkusím znovu. JÁ NEMÁM ČÁS SI Z VÁS DĚLAT LEGRACI. snad je to teď pochopitelné..

  Vložil xyz (bez ověření), 6. Únor 2019 - 9:25

  Můžete pořádně popsat, co vlastně vlastníte. Je to zapsané v katastru. Uvedu příklad: vlastník A vlastní jednotku č. 8, podíl na společné části domu, zapisuje se zlomkem, např. 2536/256348 a k tomu má zapsané ještě 1/30 zahrady na pozemku 337/1 o výměře 123 m2? Popište, co máte uvedené k Katastru. Dále napište, co je v Prohlášení uvedené o té vaší zahradě, o byt jednotkách a spol. částech domu. Můžete to napsat.

  Vložil mirek1, 6. Únor 2019 - 9:29

  vše na co se ptáte, najdete dávno v tomto vlákně.

  Vložil xyz (bez ověření), 6. Únor 2019 - 10:32

  Když to tady je, tak vám je už vše jasné a na nic se neptejte.

  Vložil mirek1, 6. Únor 2019 - 10:35

  není potřeba se rozrušovat, snažím se dovtípit toho, na co jsem se ptal. Ne není mně vše jasné. Jen jde o to, že se ptáte na něco, k čemu jsem snad již vše napsal. Opravdu, mrkněte. Pokud to tak není, tak se vám omlouvám, a rád info doplním. Já jsem ten, kdo něco chce…

  Vložil EKEL (bez ověření), 6. Únor 2019 - 9:04

  Smlouva není rozhodující, rozhodující je to co je v katastru.

  Vložil mirek1, 6. Únor 2019 - 9:07

  Mohl byste být tedy více konkrétní? V katastru je zapsána zahrada zvlášť a byty také. Ale pokud můžu prodat byt jen s podílem na zahradě? děkuji za obšírnější objasnění.

  Vložil JR, 7. Únor 2019 - 12:37

  Takových paskvilů máme všichni plno, ale bohužel, přednost má Prohlášení, které jste si zpackali. Takže pozemek nemá s domem nic společného, vlastní ho 28 lidí. Jar

  Vložil mirek1, 7. Únor 2019 - 12:44

  ano, asi souhlas. Jak byste to prohlášení změnil vůči zahradě, mělo by tam zaznít co, když zahradu vlastní 28 bytů a zbylých 5ne (a nebude).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".