Dědictví bytu v SVJ-a nájemník, který se podílel na úhradách vlastníka.

Vložil Miroslav Benda, 31. Březen 2010 - 3:43 ::

Pan Jiří X, vlastník bytu v os. vlastnictví /SVJ/,byl v roce 2008 hospitalizován pro zdr.potíže na LDN.Po nějakém čase, jeho byt chtěla jeho dcera prodat -požádal svého vnuka, aby se do jeho bytu nastěhoval s podmínkou, že se tam přihlásí k trvalému pobytu a ponechá věci/šatstvo, boty ap/ve vestavných skříních, ve sklepě ap.Podmínku si vymínil v písemné formě, jako nájemní smlouvu na neurčito.V lis­topadu 2008 se vnuk nastěhoval a začal platit :nájem pro společenství 1900.- + 1000.-/měsíčně do fondu oprav + 1100.- jako splátku úvěru /vzalo si SVJ na zateplení paneláku a okna/+ popl.za kabelovku ap.Děda počítal s tím, pokud se zdr.stav zlepší, že půjde zpět do bytu a bude tam s ním.Po čase byl děda umístěn do domova pro seniory -celodenní péče,kde byl také přihlášen k trvalému pobytu.Vnuk i dále uhrazoval veškeré platby.Bohužel, tento měsíc děda zemřel…Ze zákona jsou tři dědicové- děti dědovo.V jakém vztahu tedy bude nyní vnuk ??? Našla se i písemná záruka za úvěr společenství -zateplení domu, podepsaná dědou v květnu 2008./to je ta platba 1100.-pro SVJ!! Předem děkuji, pokud má někdo zkušenost -vidím to jako rébus… Miroslav Benda

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Krupp, 31. Březen 2010 - 15:44

  Podle mne je to úplně jednoduchá situace. Vlastníkem byl děda, veškerý podíl byl jeho. Všechno přechází na dědice. Ať už tři, nebo se dohodnou, že byt připadne jenom dvěma nebo jednomu. Vnuk je nájemníkem a je jedno, že je v příbuzenském vztahu. Je teoreticky možné, že má něco o platbách uvedeno v nájemní smlouvě, ale to by bylo zase jenom mezi ním a dědici. SVJ se to tedy vlastně netýká. To pouze vezme na vědomí výsledek dědického řízení, respektive zápis v katastru. Vyúčtování služeb proběhne mezi SVJ a dědicem (dědici).

  Jirka

  Vložil Petr, 31. Březen 2010 - 8:34

  Já si myslím, že je jen otázka zda mají dědici přihlásit zůstatek fondu oprav za byt coby dědictví. Jde o peníze vlastníka, nikoli společenství.

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 31. Březen 2010 - 11:07

  Osobně se domnívám, že dědění je jeden ze způsobů převodu bytu. Proto se dle mého názoru na něj vztahuje §15 odstavec (4) Pokud vznikla právnická osoba (§ 9), jsou finanční prostředky zálohově poskytnuté vlastníky závazkem právnické osoby vůči vlastníkům jednotek. Při vypořádání závazku právnické osoby vůči bývalému vlastníku jednotky se nepřihlíží k zálohám, které uhradil jako zálohy podle odstavce 2.

  Zemřelý se tak stává bývalým vlastníkem jednotky a SVJ s ním DZOÚ (tzv. Fond oprav) nevypořádává. K tomuto zůstatku by se snad mohlo přihlížet pouze při vypořádání dohody jednotlivých dědiců s tím, kdo získá byt, pokud by ostatní vyplácel. Pokud by dědili i byt všichni rovným dílem, pak se touto transakcí akorát navýší odměna notáři.

  Vložil Jana1, 31. Březen 2010 - 8:40

  To je úplně zbytečné. SVJ sice vyčíslí zůstatek, možná ho i vyplatí. Následně ho bude vymáhat na novém vlastníkovi. Nechápu, proč taková zbytečná anabáze. Jana1

  Vložil Krupp, 31. Březen 2010 - 11:05

  Tady je to navíc jednodušší, že se jedná o dědictví a nikoliv převod bytu na úpně jiného vlastníka. Jirka

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 31. Březen 2010 - 12:04

  Úvodní příspěvek je sice o něčem jiném a je dosti nepřesný (například SVJ se neplatí nájem), ale pokud se jedná vyplácení peněz z fondu na správu (nebo zahrnutí jeho výše do dědictví ) jde o smyšlenky zcela zcestné.

  Vložil Jana1, 31. Březen 2010 - 6:07

  Myslím si, že tato ryze soukromá záležítost se SVJ vůbec netýká. SVJ může být spokojené, že někdo platí. Musí klasicky proběhnout dědické řízení. Podstatné pro SVJ je pouze nový zápis v katastru. Jana1

  Vložil lake, 31. Březen 2010 - 5:59

  Vnuk je nájemcem bytu s řádnou písemnou smlouvou na dobu neurčitou. Svědčí mu právo nájmu. Ukončení nájemní smlouvy je možné např. dohodou nebo výpovědí pokud bude dlužit částky za více než tři měsíce, viz Občanský zákoník.

  Platby nájemce lze rozdělit na dvě části:
  - nájemné
  - zálohy na služby spojené s užíváním nájemního bytu

  První část (nájemné) je příjmem pronajímatele (a podléhá zdanění jako příjem z pronájmu). Druhá část se ročně vyúčtuje podle skutečných nákladů, přeplatky se vracejí, nedoplatky se předepisují k úhradě.

  Struktura plateb kterou popisujete neodpovídá tomuto dělení. Nájemce tedy zřejmě celou částku nájemného rozděluje na dvě či tři části a posílá rovnou na účet SVJ. Plní tedy za vlastníka jednotky. Pronajímatel má povinnost tyto částky zdanit, i když bylo placeno přímo na účet SVJ.

  Zajímavým právním problémem je otázka, s kým má SVJ vypořádat zálohy na služby: zda s vlastníkem bytu, nebo přímo s nájemcem. Soudím, že platí první varianta - SVJ je v právním vztahu pouze s vlastníkem bytu a o nájemci ani oficiálně neví. Vlastník pak provede vyúčtování služeb s nájemcem v souladu s cenovým výměrem MF č. 01/2010.

  lake

  Vložil Miroslav Benda, 19. Červenec 2010 - 7:23

  Dobrý den, tak řízení bylo ukončeno.Vnuk zatím bydlí dále ve zděděném bytě.Dohoda s dědici.Jeden z dědiců byl pověřen ostatnimi k disponování s účtem v bance -včetně plateb.Nejvíce mě zajímal postoj notářky k smlouvě /rozpočtený úvěr 5 mil SVJ na zateplení,tedy poměrná část na dědu asi 240.000.-/,podepsané s osmdesátiletým. Dotázala se u Wustenrot, a rozhodla, že je to úvěr SVJ a ne našeho dědy.Ta podepsaná záruka je zohledněna v navýšení měsíčních plateb pro zmíněný byt.A tak se tímto již více nezabývala. SVJ jsem oznámil nové vlastníky bytu,nájemce tam bude bydlet do zamýšleného prodeje tohoto bytu.Zbývá dořešit, proč k tomuto bytu dědovi nebyly vydány klíče ..např.zadní vchod, prádelna,sušár­na,spol.dílna ap.,když dle výpisu z katastru je to přesně vymezený podíl i k platbě. Takže konec dobrý, všechno dobré..ten úvěr, nalezená podepsaná smlouva s Wustenrot – to byl strašák.Tolik jsem považoval za vhodné sdělit, jak se problém vyřešil.Mir.Benda

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".