Co lze nařídit domovním řádem?

Vložil Jiří B (bez ověření), 28. Prosinec 2022 - 19:07 ::

Lze domovním řádem zakázat plivání na vstupním schodišti, házení nedopalků na schody a chodník z balkonu a házení komunálního odpadu do popelnice na biodpadu? Lze také zakázat házení nerozdělaných krabic od banánů do popelnicového kontejnerů, který se tak hned zaplní?

  • domovní řád

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 28. Prosinec 2022 - 21:04

Domovním řádem nelze nařídit nikomu nic. Jedině stanovami by to šlo.

Justitianus

Vložil Jiří B (bez ověření), 28. Prosinec 2022 - 21:30

A jak by to tedy šlo udělat?

Vložil Zdenek 22, 1. Leden 2023 - 0:23

Konečně dobrá otázka, na kterou vám Justitian neodopoví.

V první řadě je třeba mít Domovní řád ve stanovách.

V druhé řadě je třeba mít povinnosti udělované (nejenom) Domovním řádem za povinnosti, které jsou na obtíž ostatním vlastníkům nebo které ztěžují správu domu a pozemku.

A ve třetí řadě stačí za upozornění za porušování těchto povinností vybírat manipulační poplatek (pokutu). Pochopitelně je třeba mít tento poplatek opět ve stanovách.

A pokud vlastník tento manipulační poplatek nezaplatí, což se jistě stane, tento poplatek vymáhat soudně.

Výše uvedené funguje, ověřeno soudním řízením! Stačí stanovit jako manipulační poplatek např. 500 Kč. I ten dostatečně „bolí“.

Vložil Justitianus, 1. Leden 2023 - 10:51
  • Zdenek napsal: „… stačí za upozornění za porušování těchto povinností vybírat manipulační poplatek …“

Zdenek radí vybírat manipulační poplatk od každého kdo na porušování povinností upozorňuje. Ano, tím se počet upozornění sníží na nulu. Geniální řešení! Zdenek je hlava.

Justitianus

Vložil Zdenek 22, 1. Leden 2023 - 11:04

Pane Justitiane, pokud nechápete mnou popsaný a fungující mechanismus, stačí se zeptat a ne ze sebe dělat troubu.

Vložil Justitianus, 1. Leden 2023 - 11:28

Zdenku, Vámi popsaný mechnismus je naprostá pitomost. Je to návod k porušování zákona.

Manipulační poplatek slouží ke krytí skutečných nebo zprůměrovaných skutečných nákladů, které souvisejí s vyřízením žádosti. Proto jej uhradí žadatel.

Na vlastníkovi jednotky samozřejmě lze vymáhat „manipulační poplatek“ v různých případech, kdy po SVJ požaduje něco nad rámec toho co je běžné. Například:

  • za vydání potvrzení pro úřad,
  • při vyžádném odečtu náměrů mimo konec zúčtovacího období,
  • za servis při vyžádaném nahlížení do dokladů, smluv a účetních knih SVJ,
  • za zhotovení výpisů, opisů a kopií,
  • za zajištění úklidu pokud vlastník nadměrně znečistil společný prostor a neodstranil závadu sám.

V takovém případě je přiměřený manipulační poplatek naprosto oprávněný.

Pokud však SVJ hodlá vlastníka jednotky trestat, nemůže toho dosáhnout jakýmsi „manipulačním poplatkem“. To by byl trestný čin útisku podle § 177 trestního zákoníku, navíc spáchaný v organizované skupině. Hrozí Vám odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti ve statutárním orgánu.

Justitianus

Vložil Zdenek 22, 1. Leden 2023 - 11:46

Pane Justitiane, jistě vám ušla tato má poznámka: „Výše uvedené funguje, ověřeno soudním řízením!“

Vložil Justitianus, 1. Leden 2023 - 15:29

Zdenku, nepište zde nesmysly a dejte sem laskavě odkaz na judikát, nebo (pokud není zveřejněn), dejte sken nebo citujte celý text. Jinak se s Vámi nehodlám bavit a budu Vás považovat za lháře.

Nikdo nezpochybňuje, že SVJ je oprávněno stanovit sazebník pokut a může tyto pokuty účinně vymáhat, a to i soudně.


O pokutách však tato diskuse není! Pletete si pojmy: Pokuta není totéž co jakýsi „manipulační poplatek“. Pokutu nazývejte pokutou. Pak Vám teprve budeme všichni rozumět. Děkuji.

Justitianus

Vložil Zdenek 22, 1. Leden 2023 - 17:34
Vložil Justitianus, 2. Leden 2023 - 9:53

Zdenku, tušil jsem předem že jste popleten a že se nevyznáte v právních záležitostech.

Rozsudek který jste poslal (děkuji Vám za něj) se vůbec netýká tématu této diskuse. V onom sporu šlo pouze o vymáhání dlužných částek po vlastnici jednotky – neplatičce; cituji z rozsudku:

„Žalovaná dlouhodobě neplnila své povinnosti hradit pravidelně předepsané zálohy na výdaje spojené se správou domu a pozemku a zálohy na služby spojené s užíváním jednotek.“

Šlo tedy o zcela jinou záležitost než tu na kterou se ptal autor úvodního příspěvku.

Takzvaný „manipulační poplatek“ ve výši 500 Kč se týkal doručení výzvy k úhradě dlužníkovi-neplatiči. Právním důvodem vymáhání „manipulačního poplatku“ nebyly stanovy, jak se nesprávně domníváte. Právním důvodem byl § 513 zákona č. 89/2012 Sb..

§ 513
Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním.

To co jste z neznalosti nazval „manipulační poplatek“ jsou ve skutečnosti „náklady spojené s uplatněním pohledávky“. Na úhradu těchto nákladů má SVJ právní nárok přímo ze zákona. Vůbec k tomu nepotřebuje stanovy!

Stanovy posloužily pouze k tomu, že namísto skutečných nákladů se neplatičům v SVJ účtuje paušální částka 500 Kč za každou výzvu k úhradě dluhu po lhůtě splatnosti. SVJ tedy není povinno prokazovat výši skutečně vynaložených nákladů v každém jednotlivém případě.

Pokud chcete psát o nákladech spojených s uplatněním pohledávky, nazývejte je „náklady spojené s uplatněním pohledávky“.
Pokud chcete psát o pokutě za porušení stanov, nazývejte ji prostě „pokuta“.
Manipulační poplatek je něco jiného, jak jsem zde už vysvětlil.

Justitianus


Doporučená četba k otázce paušálně stanovených nákladů spojených s uplatněním pohledávky:
 https://www.epravo.cz/…-101827.html
Vložil Zdenek 22, 2. Leden 2023 - 12:00

Pane Justitiane, někdy je dobré vrátit se v historii zpět, co je předmětem tohoto vlákna.

Předmětem tohoto vlákna je, co lze nařídit Domovním řádem a potažmo, jak povinnosti nařízené Domovním řádem, ale i jiné povinnosti nařízené stanovami, účinně vymáhat. Pokud ve stanovách není mechanismus vymáhání povinností, pak se o „povinnosti“ ve skutečnosti nejedná. Každá povinnost, aby byla povinností, musí být účinně vymahatelná.

Já jsem zde uvedl, jak to lze nepřímo zařídit prostřednictvím „manipulačního poplatku“, který je ve skutečnosti skrytou sankcí.

Uvedené funguje, prošlo úspěšně soudním řízením. Vlastník byl upomenut, že si neplní povinnosti. S touto upomínkou byl spojen „manipulační poplatek“, který nezaplatil a který byl úspěšně vymožen. A je lhostejné, zda neplněnou povinností bylo/je pravidelné neplacení záloh nebo kouření ve společných prostorách.

Výsledkem bylo, že vlastník začal platit zálohy řádně a pravidelně tak, jak mu přdepisují stanovy.

Vložil . (bez ověření), 28. Prosinec 2022 - 20:06

To vypadá na vietnamskou večerku, nezávidím.

Jinak my máme v DŘ nárok na klíče od vstupních dveří, zákaz kouření na chodbách, atd.

Klíče od vstupních dveří nemáme a na chodbě permanentně kouří předseda. Toliko k DŘ.

Vložil Vietnamec (bez ověření), 28. Prosinec 2022 - 20:25

„To vypadá na vietnamskou večerku, nezávidím.“ (Vložil . (bez ověření), 28. Prosinec 2022 – 20:06)

To nevypadá, my jsme pořádní, leckdy více než tuzemci.

Vložil . (bez ověření), 28. Prosinec 2022 - 21:13

Členové vašeho kmene jeden čas (naštěstí dočasně) pobývali v našem domě. Dík, ale už nikdy více. Asijským večerkám se od té doby vyhýbám obloukem a tam kde to nejde nasazuji respirátor.

Vložil Jiří B (bez ověření), 28. Prosinec 2022 - 20:38

Příslušníci vietnamské komunity nepotřebují bydlet v nájmu v domě ze 40.let 20.století. Mohou si totiž koupit nebo postavit vlastní dům. Já však v tom domě koupil byt a do jednoho bytu se přistěhovali noví nájemníci. Již od počátku dávali najevo, že jsou něco víc a že oni jsou ti, kdo určuje pravidla.

Vložil Jiří B (bez ověření), 28. Prosinec 2022 - 20:16

Ne, Vietnamci to nejsou, jsou to ti, kteří ostatním říkají „gadžo“. Obávám se, že jejich mozková kapacita na pochopení toho, že se to nedělá, nestačí.

Vložil gadžo (bez ověření), 29. Prosinec 2022 - 1:39

Tak s těmi tedy neuděláte vůbec nic, A to ani stanovami, ani policií, ani prošením, ani nařizováním, a domovním řádem už vůbec ne. Projednat to s majitelem? No možná, zkuste to. Ale v zásadě máte jedinou reálnou možnost, odstěhovat se.

Vložil . (bez ověření), 28. Prosinec 2022 - 21:16

Máte svým způsobem štěstí, že jde o nájemníky a nikoliv majitele. Je nutné tvrdě projednat a vyřešit s majitelem jednotky.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".