Byt × společné části domu

Vložil Anonymous, 18. Leden 2021 - 10:59 ::

Vlastník bytu není obecně povinen byt ve svém vlastnictví udržovat.

Společenství vlastníků je ze zákona povinno udržovat společné části domu.

To je základní princip bytového spoluvlastnictví.

Tolik k diskusi Odstraněné okno a díra do BJ

http://www.portalsvj.cz/…a-dira-do-bj

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil tomas 22, 18. Leden 2021 - 19:21

  třeba, že vlastník bytu je povinen byt vytápět.

  To je ovšem špatná interpretace

  Vlastník je povinen hradit část nákladů za teplo ovšem POUZE v případě, že je odběratelem tepla dodávaného centrální, rozvodem.

  Pokud si každý topí v bytě sám, vyhláška č. 194/2007 Sb., § 2 odst. 6, § 3 odst. 3 se na něj NEVZTAHUJE.

  Může se vlastník bytu odpojit od centrální dodávky tepla?

  To je otázka… Dosud soudně neřešena (pokud vím). Ovšem pozor, rozvody tepla včetně radiátorů jsou majetkem SVJ a uživatel bytu je pouze užívá. (na to už precedenty máme)

  čili odpojíte-li se od tepla a nezasáhnete do jeho rozvodů (tím, že sundáte radiátor) poškodíte majetek SVJ otázka ovšem je, zda SVJ má sílu nařídit Vám, je namontovat zpět a používat jím dodávané teplo.

  Než tu začnete psát příspěvky tak vězte, že já bydlím v domě, kde část bytů (konkrétně půdní vestavba) není připojena k centrálnímu rozvodu tepla a na teple „prostupujícím“ stavbou tedy nepřispívá.

  Pokud by SVJ mělo oprávnění odhlasovat, že se (kdo se odpojil) musí připojit, mělo by možnost odhlasovat, že kdo bydlí v bytě nepřipojeném na centrální rozvod je povinen se na něj připojit, nebo ne?

  Prostupnost tepla, na kterou se tvůrci vyhlášky odvolávají, přeci není omezena tím, že Váš byt není k centrálnímu rozvodu tepla připojen.

  A pokud máte dle vu vyhlášky povinnost se podílet na „prostupujícím teple“ i když vaše stoupačky jsou izolovány a vedeny uvnitř stěny (tedy z nich máte minimální příjem tepla), proč stejnou povinnost nemá soused v bytovém domě, kde si topíte vafkami. Proč je tato povinnost ukládána jen části uživatelů bytů…

  Podle mých zkušeností jsou hádky o teplo dány velmi často tím, že dochází k ovlivňování náměrů a proto část lidí platí účty za své sousedy. Velmi podobně ovšem s mnohem větším dopadem je tomu s vodou. Třeba zde zveřejněný příspěvek o neuvěřitelné svévoli kdy je studená voda rozúčtována podle plochy bytu+sklepa a ne osob nebo náměrů je, představte si to… schválena v souladu se zákonem

  Justitián se mýlí, když tvrdí, že sklep do toho nelze počítat, protože tam vodu nemohou dodávat. Zákon říká, že si SVJ odhlasuje jak náklady rozdělí (a neurčuje jak to má učinit), takže spoléhat jen na to u soudu je opravdu slabé kafe.

  A tak se sousedi vzájemně okrádají a to doslova.

  Přispěvatel, který o vodě psal platí cca o 6000 Kč ročně víc, než bude jeho pravděpodobná spotřeba i dle normy. V SVJ je šest bytů, takže každému sousedovi platí cca 40% jeho spotřeby (na jednu osobu)

  Takto to může trvat do aleluja

  a u teplé vody jde o desetitisíce ročně

  to je důvod, proč jsme předložili stížnost k ESLP a proč nyní uvažuji o tom, že tam předložím i tyto nejkřiklavější případy.

  Protože i když náhodou budete u hlasování „že máte platit sousedům 40% jejich spotřeby vody“ (a to není přehnané) budete hlasovat proti a zažalujete neplatnost hlasování soud žalobu odmítne, protože nejde o věci podstatné a soudkyně nebude tušit proč to vlastně je špatně.

  Vítejte v SVJ a vězte, že stát zcela rezignoval na ústavou vám zaručenu ochranu vašeho majetku.

  Vložil Zemphira (bez ověření), 18. Leden 2021 - 19:29

  "Může se vlastník bytu odpojit od centrální dodávky tepla?

  To je otázka… Dosud soudně neřešena (pokud vím)."

  Bylo řešeno, rozsudky jsou zde:

  https://zmena-vytapeni.cz/

  Vložil Zemphira (bez ověření), 18. Leden 2021 - 19:24

  „rozvody tepla včetně radiátorů jsou majetkem SVJ a uživatel bytu je pouze užívá. (na to už precedenty máme)“

  Ano, takto to plyne z právní úpravy. Můžu poprosit o ty precedenty?

  Patrně jste chtěl napsat, že radiátory jsou společnou částí domu ve vlastnictví všech spoluvlastníků domu (nikoli vlastnictvím SVJ).

  Vložil Justitianus, 18. Leden 2021 - 20:01

  Ohledně radiátorů to jsou jen Tomasovy žvásty.

  Podíval jsem se namátkou do dvanácti prohlášení (vlastníka budovy) těchto SVJ: 08453195, 05812488, 08382051, 29198577, 25899147, 07618221, 04318633, 05631955, 08433232, 07695331, 06880801, 01879669.

  Radiátory jsou ve vlastnictví vlastníka jednotky v šesti případech z dvanácti, to je 50% z testované skupiny. Mimochodem: okna bytu jsou ve vlastnictví vlastníka jednotky ve čtyřech případech z dvanácti, to jest 33.33% z testované skupiny.

  Je načase přestat si vymýšlet fantazie o tom, že okna a radiátory jsou prý „vždy společné“. Samozřejmě tomu tak není a nikdy nebude. Jiná otázka ovšem je zda vlastník může své radiátory (nebo svá okna) odstranit. Samozřejmě že nemůže. Radiátory jsou součástí systému centrálního vytápění a okna jsou vždy součástí obvodového pláště stavby, bez ohledu na jejich vlastnictví. To je triviální skutečnost, jejíž pochopení ovšem dělá některým místním diskutérům nepřekonatelné potíže.

  Justitianus

  Vložil Zemphira (bez ověření), 18. Leden 2021 - 20:09

  „Jiná otázka ovšem je zda vlastník může své radiátory (nebo svá okna) odstranit. Samozřejmě že nemůže.“

  Můžete to podložit judikátem?

  Vložil tomas 22, 18. Leden 2021 - 20:01

  Ze společných částí vyjme. Kdo to ale má… Pokud ovšem některá ze zařízení nebo konstrukcí v prohlášení vlastníka není uvedena, bude se její režim řídit ustanovením Nařízení vlády

  Vložil Justitianus, 18. Leden 2021 - 20:03

  Tomasi, přestaňte s tím žvaněním. SVJ nemá oprávnění cokoliv „vyjímat“ z cizího majetku. SVJ není oprávněno měnit vlastnické vztahy.

  Justitianus

  Vložil tomas 22, 18. Leden 2021 - 20:09

  Vzhledem k tomu, že tento názor vyslovila soudkyně přímo přede mnou dám když dovolíte přednost jejímu stanovisku a poněkud víc fundovaným osobám:

  Které části nemovitosti (dříve domu) v rámci bytového spoluvlastnictví jsou společnými je v NOZ upraveno v § 1160, přičemž vymezení dle tohoto ustanovení se netýká pouze SVJ, ale i domu rozděleného na jednotky před vznikem SVJ. Pro SVJ jsou pak společné části domu dále upraveny v § 1222, který odkazuje na zvláštní právní předpis. Tímto zvláštním právním předpisem je nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (dále jen "Nařízení vlády o společných částech“). Společné části domu jsou pak povinně upraveny a vymezeny v prohlášení vlastníka.

  &6 e) jde-li o centrální vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení; části

  Vložil Justitianus, 18. Leden 2021 - 20:18

  Zase žvaníte, Tomasi. Nedivím se, že jste všechny Vaše spory prohrál. Vždyť Vy nedovedete ani rozeznat původního vlastníka budovy od SVJ! Taky jste nedokázal rozeznat, že neověřený vodoměr je něco jiného než nefungující vodoměr. Všechny soudy tomu rozdílu rozuměly, jen Vy a odborný ředitel ČMI Ing. František Staněk, PhD, jste to nepochopili dodnes.

  Mimochodem, ten zmatený útržek judikátu, který jste zbytečně citoval, neříká vůbec nic k obsahu této diskuse. Jen prokazuje že nevíte o čem se diskutuje.

  Takže znovu, extra pro Vás: žvanil jste, když jste zde tvrdil, že radiátory jsou vždy společné. Nejsou.

  Justitianus

  Vložil tomas 22, 18. Leden 2021 - 19:38

  Omluva za nepřesnost

  Vložil radka2222 (bez ověření), 18. Leden 2021 - 12:18

  co to znamená „vlastnictví zavazuje“?

  víte, co je to tepelná stabilita stavby?

  víte, že je vlastník povinen byt vytápět na určitou teplotu? jak toho bez okna dokáže teda nevím:-(

  Vložil tomas 22, 18. Leden 2021 - 19:54

  Je veličina která hodnotí jak rychle e budova ohřeje/ochladí z při změnách vnější teploty. S topením to nemá nic společného (nic ve zlem).

  Vložil Čtenář (bez ověření), 18. Leden 2021 - 13:04

  „je vlastník povinen byt vytápět na určitou teplotu?“

  Uveďte §.

  Vložil Justitianus, 18. Leden 2021 - 13:27

  Vyhláška č. 194/2007 Sb., § 2 odst. 6, § 3 odst. 3.

  Justitianus

  Vložil Zemphira (bez ověření), 18. Leden 2021 - 13:31

  Radka2222 tvrdila, že tuto povinnost má vlastník bytu.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 18. Leden 2021 - 13:38

  obraťte se na ERÚ, oni vám to vysvětlí :-)

  Vložil Wendy (bez ověření), 18. Leden 2021 - 13:57

  „obraťte se na ERÚ, oni vám to vysvětlí :-)“

  ERÚ jednak nemůže měnit zákony a jedna má působnost v teplárenství, o které zde nejde. Odkud se domníváte, že je dána působnost ERÚ? To už se rovnou mohu obracet na finanční správu.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 18. Leden 2021 - 14:21

  má na starosti hospodaření s energiemi a ke kontrole dodržování této vyhlášky ze strany svj, resp. vlastníků, je oprávněný.

  Vložil Zemphira (bez ověření), 18. Leden 2021 - 14:32

  „erú Vložil radka2222 (bez ověření), 18. Leden 2021 – 14:21 má na starosti hospodaření s energiemi a ke kontrole dodržování této vyhlášky ze strany svj, resp. vlastníků, je oprávněný.“

  Tak to ani náhodou, leda že by šlo o držitele licence na dodávku tepla, což typicky není ani SVJ, ani vlastník. Vlastník navíc Vámi tvrzenou povinnost nemá.

  Vaše tvrzení doložte.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 18. Leden 2021 - 14:54

  nic vám dokládat nebudu, najděte si sama, kdo kontrolu dodržování vyhlášky a hospodaření s energiemi provádí. už jste jak justi s těma příkazama :-) ale já nejsem váš pes.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 18. Leden 2021 - 13:22

  a vy si ho neumíte najít? tady na portále jsem uváděla vyhlášku i s výkladem vícekrát. tak hledejte když vás to zajímá. pak doporučuji k přečtení zejména § 2

  Vložil Justitianus, 18. Leden 2021 - 12:06

  Pane Anonymous, budu stručný: Jste blb.

  Podle ustanovení § 154 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, platí, že vlastník stavby je povinen udržovat stavbu po celou dobu její existence. Podle § 2 odst. 4 tohoto zákona platí, že pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností i její část nebo změna dokončené stavby.

  Jednotka(1994) je nepochybně částí stavby; jednotka(2012) v sobě neoddělitelně zahrnuje část stavby. Z uvedeného plyne, že vlastník jednotky je vlastníkem stavby a má zákonnou povinnost udržovat svou stavbu po celou dobu její existence.

  Justitianus

  Vložil Čtenář (bez ověření), 18. Leden 2021 - 12:17

  Byt je především vymezený prázdný prostor! Na prázdném prostoru není co udržovat.

  Tazatelka psala o bytu, ne o jednotce(2012) – pro Vás, Justitiane, podrobněji: ne o společných částech domu, které jsou součástí jednotky(2012).

  Vše, co je součástí bytu, může vlastník odstranit, a na domě ani ostatním vlastníkům žádná škoda nevznikne.

  Naopak do společných částí domu není vlastník bytu oprávněn zasahovat.

  Neblafujte.

  Vložil Justitianus, 18. Leden 2021 - 13:35

  Pane „Čtenář (bez ověření)“, budu stručný. Jste blb.

  • Je to poznat z toho, že jste tvrdil, že „Byt je především vymezený prázdný prostor!“.

  Nemáte pravdu. Byt který je jednotkou(1994) je soubor místností. Neoddělitelně k těmto místnostem patří i dveře a okna. Vždyť tazatel to napsal jasně a citoval prohlášení vlastníka: „K bytu dale patri vnitrni nenosne pricky, vstupni dvere a okna prislusejici k bytu.“ Příště čtěte co bylo napsáno, než začnete psát nesmysly.

  Ostatně je notorietou, že s okny nemůže vlastník bytu nakládat zcela svévolně, i kdyby nebyla společná. Protože jde o výplně stavebních otvorů, tvoří vnější plášť stavby, a jsou nezbytná k plnění základních funkcí budovy. (Například odstraněním okna se byt stane nezpůsobilým k obývání a hrozí poškození stavebních konstrukcí i vznik škody.)

  U jednotek(2012) je tomu ovšemže ještě jinak: byt v jednotce je definován včetně stavebních nenosných příček nacházejících se uvnitř bytu. Tyto příčky se svou půdorysnou plochou započítávají do podlahové plochy bytu.

  A podotýkám, že vlastník bytu nemůže ani s těmito příčkami nakládat zcela svévolně. Musí respektovat stavební zákon a nepřekročit statické zatížení stavby, požární a hygienické předpisy. (Například odstraněním nenosné příčky mezi WC a kuchyní se byt stane nezpůsobilým k obývání a stavební úřad Vám může nařídit odstranit stavební závadu, kterou jste způsobil nepovoleným zásahem do stavby.)

  • Psal jste „o společných částech domu, které jsou součástí jednotky(2012).“. To je také nesmysl.

  Zcela Vám ušlo, že žádné takové společné části neexistují! Je to patrné přímo z definice jednotky(2012) a z definice společných částí. Součástí jednotky(2012) je pouze PODÍL na společných částech. Ale je zbytečné toto blbovi vysvětlovat. Nepochopí.

  Justitianus

  Vložil Zemphira (bez ověření), 18. Leden 2021 - 13:39

  „tvoří vnější plášť stavby, a jsou nezbytná k plnění základních funkcí budovy.“ (Vložil Justitianus, 18. Leden 2021 – 13:35)

  Co je nezbytné k plnění základních funkcí budovy je společnou částí.

  Vložil ik (bez ověření), 18. Leden 2021 - 20:36

  Řekla bych, že kdo se bude řídit radami, které zde dává Justitianus, tak na to těžce dojede. To už tady kdysi bylo, když zde radil Lake, hlavně k neplacení příspěvků a záloh, a kdo ho poslechl tak asi zaplakal. Hezký večer.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 24. Leden 2021 - 16:19

  Ty rady na téma nehrazení záloh byly v nějakém kontextu a ten jste zamlčel.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".