Bludy družstevní obludy - také stanovy SČMBD

Vložil severočech (bez ověření), 18. Srpen 2016 - 15:42 ::

JaVa tu dával odkaz na stanovy SVJ z dílny SČMBD, jak je přizpůsobilo SBD Hlubina pro svá ostravská SVJ.

JaVo, buďte rád za Hlubinu, líbejte jim ruce a nohy. Že může být i hůř vás přesvědčím následujícím odkazem:

http://sbdkrusnohor.cz/…tanov_sv.pdf

Tyto stanovy byly v květnu schváleny bez jediného dotazu ve 300 mosteckých SVJ, celkem pro ně zvedlo ruku 23000 svéprávných dospělých lidí. Nikdo je nečetl. Takto také může vypadat dopad znečištěného ovzduší, dlouhodobé nezaměstnanosti a absolutní převahy lidí se základním vzděláním na kolektivní inteligenci. Vy máte v Ostravě aspoň univerzity…

Dopředu upozorním, že v žádném z těchto SVJ není vlastní výbor, družstvo je všude předsedou a letos bylo ve všech těchto 300 SVJ znovuzvoleno na další 10ti leté funkční období.

Nahlédněte zejména do:
čl. 3 odst. 4
čl. 3 odst. 5
čl. 5 odst. 2 písm. u)
čl. 5 odst. 3
čl. 5 odst. 6
čl. 7 odst. 11
čl. 7 odst. 15
čl. 9 odst. 2
čl. 9 odst. 3
čl. 10 odst. 2
čl. 16
čl. 16 odst. 8
čl. 18 odst. 2

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jakub Kučera 1ab0b3 (bez ověření), 28. Říjen 2019 - 13:51

  Zkuste si vyhledat vaše SVJ na www.seznamSVJ.cz

  Vložil buřt (bez ověření), 20. Srpen 2016 - 9:06

  Nahlédněte do čl. 14 odst. 5.

  Dojde-li k odvolání předsedy společenství a volbě 3-členného výboru, zapíše následně rejstříkový soud takový výbor?

  Vložil Magda3 (bez ověření), 19. Srpen 2016 - 14:05

  Tedy, to je opravdu dílo.

  Osobně jsem se moc pobavila u tohoto bodu: Statutární orgán upozorní po zjištění vzniku dluhu písemně člena společenství a vyzve jej k úhradě. Nedojde-li k úhradě ani v průběhu měsíce následujícího po upozornění statutárním orgánem, je oprávněn statutární orgán podat žalobu na zaplacení dlužné částky proti členu společenství, když veškeré náklady spojené s vymáháním dluhu včetně nákladů na soudní poplatek a náklady právního zastoupení je povinen hradit dlužící člen společenství.

  O tom, kdo bude hradit náklady spojené s vymáháním rozhoduje soud. Zde se ovšem statutární orgán staví do role poloboha, který může rozhodovat o všem.

  23 tis. vlastníků ze sebe udělalo bez mrknutí oka nevolníky. Často méně bystrá většina udělá nevolníky i z protestující menšiny. Nezbývá, než se bránit. I když to není zadarmo a je to úmorné.

  Buď se budou vlastníci bránit proti takovým stanovám soudně, nebo mají smůlu.

  Americký psycholog Martin Seligman prováděl pokusy na krysách. Dával jim jídlo (odměny) a elektrické rány (tresty) v závislosti na tom, jak splnily jednoduchý úkol v bludišti (najít cestu k jídlu). Pak to změnil a začal krysám dávat elektrické rány náhodně bez ohledu na to, jak úspěšně prošly bludištěm. Zjistil, že krysy může rozdělit do tří skupin:

  • 10 % krys to velmi rychle vzdalo a brzy umřely hlady.

  • U 60 % krys se vyvinula naučená bezmocnost – nemožnost uniknout způsobila, že to časem vzdaly, chřadly a pak umřely.

  • Ale 30 % krys se nikdy nevzdalo a snažilo se dostat k jídlu bez ohledu na tresty.

  Seligman si uvědomil, že totéž platí i u lidí. V pokusech vystavoval lidi velkému hluku. Asi jeden z deseti lidí od začátku pokusu jen tak seděl a nesnažil se s otravným rámusem nic udělat. Necelé dvě třetiny rezignovaly časem. Jen třetina se tomu stále bránila.

  Dle Seligmana jeden ze tří lidí nepodlehne naučené bezmoci. Odhaduji, že v SVJ podléhá bezmoci 95% vlastníků. Rezignují na správu svého majetku a nechávají si dávat elektrické šoky v podobě stanov, jako jsou tyto. Nikdo nic nečte, nic neřeší. Dokud se nenaučíme se bránit a starat se o svůj majetek, nic se nezmění.

  Magda

  Vložil Evžen (bez ověření), 18. Srpen 2016 - 17:14

  To by mě zajímalo, zda jsou ta vámi uvedená ustanovení v praxi jednotlivých SVJ důsledně vymáhána (hlavně uplatňování sankcí). Ustanovení podle nichž by se sankce daly uplatnit, mně případají více než sporné vč. některých povinností vlastníků (oznamování prodeje či pronájmu vč. jejich odsouhlasení společenstvím.

  Je zvláštní, že v souvislosti se stanovením výše příspěvků na správu se uvádí jen spoluvlastnický podíl a neuvádí u částí příspěvků na vlastní správu stanovení výše příspěvku na každou jednotku stejně jak vyžaduje NOZ a NV č. 366/2013.

  Že je předseda volen na 10 let není na překážku, protože stanovy zároveň umožňují předsedu kdykoliv odvolat „Člen výboru může být z funkce odvolán shromážděním.“ Problém ale vidím u domovního výboru/domovníka, protože u nich je též 10ti leté funkční období, ale na rozdíl od předsedy zde chybí ustanovení o možnosti odvolání, takže členové domovního výboru/domovník jsou prakticky pod dobu 10 let neodvolatelní.

  Vložil severočech (bez ověření), 20. Srpen 2016 - 9:16

  Stanovy byly přijímány v průběhu května. Nyní na Krušnohoru odborná komise dává dohromady metodický pokyn pro uplatňování a vymáhání pokut. Lze předpokládat, že začnou být uplatňovány od příštího roku.

  Krušnohor příspěvky na vlastní správu nevybírá. SVJ jsou funkčně a organizačně a často i personálně propojené s družstvem. Jakým způsobem funguje financování „vlastní správy“ není úplně jasné, pravděpodobně z DZO.

  Vložil JaVa, 20. Srpen 2016 - 9:35

  SVJ jsou funkčně a organizačně a často i personálně propojené s družstvem..­......A jak je to s vedením samostatného účetnictví právnické osoby SVJ(samostatná účetní jednotka),mající svoje IČO a svůj bankovní účet?Je vedeno u každého SVJ samostatně,nebo jsou to pouze střediska SBD-Krušnohor,která platí všechno na jeden účet patřící cizí právnické osobě-Družstvu?JaVa

  Vložil JaVa, 18. Srpen 2016 - 17:01

  A k těm vašim stanovám si ještě přidejte nevolnickou mandátní smlouvu,kterou SBD zbaví vlastníky jednotek jakýchkoliv práv se vůči postupu externího správce bránit a je vymalováno,neboť přece shromáždění SVJ k tomu SBD zplnomocnilo.Zkuste kouknout na JUSTICE.CZ – SVJ s IČO:04910133­. JaVa

  Vložil clauvestr, 19. Srpen 2016 - 22:52

  Jsem členem SVJ s IČO:04910133­. Pokud chcete vidět, jakou "úžasnou a nevolnickou" smlouvu o správě má naše SVJ se staronovým Správcem tj. SBD tak ZDE je k dispozici ke stažení.

  I v našem případě nás SBD podvedlo a zneužilo důvěřivosti a neznalosti členů a nového výboru SVJ. Při založení SVJ totiž text smlouvy nikdo neviděl (podle zápisu ze shromáždění jen nový výbor SVJ, což kdoví jestli je vůbec pravda) a za měsíc po založení SVJ ji prostě dva členové výboru podepsali aniž by vůbec tušili co tím činí. Bohužel jak zjišťuji, vadí to jenom mně. Většina vlastníků o té smlouvě ani neví, natož aby věděli a chápali co je v ní uvedeno. Protože se malí členové SVJ o nic nezajímají, tak se tím zbavili svých práv rozhodovat o svém majetku. Je mi z toho smutno.

  Vložil Poznamka (bez ověření), 20. Srpen 2016 - 2:21
  1. a proč? Je to standardní smlouva na výkon komplexní služby správy.
  2. V čem vidíte omezení Vaších práv rozhodovat o svém majetku?
  3. Smlouvu lze vypovědět a modifikovat dodatkem.
  4. Odpovědnost za zajištění správy má výbor, takže především jejich rozhodnutí by mělo být směrodatné s kým a v jakém rozsahu chtějí správu zajistit.
  5. Schvalování smlouvy shromážděním by mělo být jen formální, nemá-li smlouva zjevnou závadu.
  Vložil Dejvická, 20. Srpen 2016 - 6:15

  Pokud je nejvyšší orgán SVJ shromáždění vlastníků, tak schvalování jakékoliv smlouvy ve vztahu k SVJ nemůže být formální.

  Vlastníci by se měli dokonce sami rozhodnout, kdo by měl vykonávat správu – nikoliv, aby to za ně rozhodl výbor – ten je přeci jenom od toho, aby plnil to, na čem se shromáždění dohodlo.

  Mělo by to tedy být přesně opačně, jak píšete, ale jak vidno, v mnoha SVJ je realita přesně opačná. Výbor rozhodne – a vlastníci formálně odsouhlasí, a možná ani neví, co…no tě pic…

  Vložil Poznamka (bez ověření), 20. Srpen 2016 - 9:36

  Popíráte princip jednoty odpovědnosti a práva volby. Výbor má odpovědnost má mít i možnost volby. Nemůže shromáždění nutit výbor aby něco dělal, co nechce dělat nebo neumí. Ale pak nastane dilelma buď výbor nebo smlouva. Ale takový stav nastolit většina nechce a proto mlčí a moudře to činí. Člen společenství má odpovědnost za zachování vlastního práva vlastníka. Ale nikdo to ještě nespecifikoval v čem omezuje ta smlouva výkon vlastnického práva. Snad ne v tom, že já člen společenství nebudu rozhodovat o tom, kdo bude vykonávat revizi výtahu a za kolik. Nechcete delegovat Vaše právo volby na externího správce ani na výbor. Chcete svolat schůze shromáždění aby každá taková otázka byla členy přímo schválená a tam se pohádat zda odměna 2000 je moc nebo málo? Co vlastně chcete? A to co chcete, chtěji i ostatní (ovce?), nebo jen Vy (beran)?

  Vložil JaVa, 20. Srpen 2016 - 10:36

  Buďme konkrétní:Co když jako vlastník jednotky po letech zjistíte,že výbor SVJ sám odsouhlasil a podepsal členství SVJ ve SČMBD ,poněvadž SBD-externí správce to chce a Vy na základě tohoto jeho protizákonného rozhodnutí, hradíte členské příspěvky na chod aparátu cizí právnické osoby.Je to pro Vás dost konkrétní případ zvůle statutárů SVJ.JaVa

  Vložil rup (bez ověření), 20. Srpen 2016 - 10:42

  Podle § 1197 může být SVJ členem SČMBD/SMBD a o členství může rozhodnout statutární orgán, stejně jako může rozhodnout o uzavření pojistné smlouvy, smlouvy o úklidu apod. Jeví se mi toto členství mimochodem jako výhodné, obě organizace mají s Kooperativou rámcovou pojistnou smlouvu s navýšenými limity plnění a velmi příznivou cenou. I po zaplacení členského příspěvku je díky nízké ceně pojistného výsledná částka nižší, než když byste s Kooperativou sjednali obdobné pojištění individuálně.

  Vlastně moc nechápu, proč zákonodárce přišel s § 1208 odst. h) – určení osoby „správce“, když SVJ může mít více „správců“ (jedna firma vede účetnoctví, druhá firma dělá vyúčtování, třetí firma zajišťuje běžnou údržbu).

  Vložil JaVa, 20. Srpen 2016 - 12:06

  Plné znění § 1197 /89//2012 Sb.: Sdruží-li se společenství vlastníků s jiným společenstvím vlastníkůke spolupráci při naplňování svého účelu nebo stane-li se členem právnické osoby sdružující společenství vlastníků nebo vlastníky jednotek nebo jinak působící v oblasti bydlení,nesmí se zavázat k jiné majetkové činnosti ,než je poskytnutí členského vkladu nebo poskytování členských příspěvků.Zaváže-li se společenství vlastníků podílet se na ztrátě jiné osoby,hradit její dluhy nebo je zajistit,nepřihlíží se k tomu.

  Já osobně tam nikde nevidím,že se k tomu může zavázat výbor SVJ bez souhlasu shromáždění vlastníků.

  Co se týče tzv.Rámcové pojistné smlouvy č.7720613510 Typ-B,kterou nabízejí pro SVJ jejich externí správci „SBD“ přes „SČMBD“ a ten přes firmu „RENOMIA“ (http://www.renomia.cz/o-renomia/)s „KOOPERATIVOU“ ,tak všem členům SVJ,které toto pojištění mají doporučuji vyhledat ve smlouvě, kdo je vlastně pojistníkem a kdo pojištěným a „kdo je pouze plátcě financí na cizí účet“.Pro právnickou osobu SVJ je V PŘÍPADĚ POJISTNÉHO PLNĚNÍ V DŮSLEDKU JAKÉKOLIV POJISTNÉ UDÁLOSTI NA MAJETKU SVJ, NEJVHODNĚJŠÍ SAMOSTATNĚ UZAVŘENÁ POJISTNÁ SMLOUVA!

  http://www.portalsvj.cz/…-majetku-svj
  JaVa

  Vložil rup (bez ověření), 20. Srpen 2016 - 12:10

  To je princip rámcových smluv, že je pojistníkem někdo jiný. Co vůbec řešíte? Mne zajímá rozsah pojistného krytí, výše limitů, minimum výluk a cena.

  Vložil Okolojdoucí (bez ověření), 20. Srpen 2016 - 13:44

  Když je někde uvedeno SBD nebo SČMBD tak Javu chytne rapl a plive síru. Má z těchto zkratek fóbii.

  Vložil JaVa, 21. Srpen 2016 - 9:07

  Tak ji má zde spousta přispěvovatelů napříč celou republikou.Myslím si,že je dost vyžírků ve státní správě a proto nemusím ještě živit odložené stranické kádrováky,zatrpklé členy bývalých uličních výborů a domovní důvěrníky,kteří už nemají co a hlavně kam hlásit.Takové bývá většinou složení v představenstvech bývalých Lidových stavebních družstvech, nyní SBD.Stačí si na Justice.cz zadat některé IČO SBD např.:00051071,0­0050806,00043257,0004073­8 a podívat se na ročníky narození členů představenstva a kontrolní komise.Bytová družstva vzniklá privatizací bytových domů se chovají ke svému majetku úplně jinak.Java

  Vložil severočech (bez ověření), 21. Srpen 2016 - 9:39

  Fóbií ze zkratky SČMBD nebo SBD netrpím, ale JaVa má pravdu :-)

  SBD IČO 00043257 má za generálního ředitele osobu, která je v této funkci již přes 20 let, v 80. letech vykonávala funkci okresního tajemníka Svazu socialistické mládeže, rozhodoval o bytí a nebytí mladých sportovců a středoškoláků, zda je pustí do zahraničí na zápas, zda jim umožní studovat. Moje matka byla házenkářkou a pan okresní tajemník je nepustil mimo republiku s odůvodněním „protože se mu nechce“. Ostatní členové představenstva a kontrolní komise = bývalí členové uličních výborů, členové KSČ a předsedové závodních výborů Revolučního odborového hnutí a kádrováci. Podívejte se do obchodního rejstříku, za 20 let se tyto osoby v představenstvu a kontrolní komisi neobnovily, jsou to stále titíž lidé. A protože jsou současně členy shromáždění delegátů, jsou neodvolatelní. SBD nastavilo volební obvody tak, aby do shromáždění delegátů nemohl být zvolen někdo, kdo by snad mohl mít „jiný názor“. Toto SBD ovládá 300 SVJ, což je prakticky celý Most.

  Vložil severočech (bez ověření), 21. Srpen 2016 - 10:36

  Delegáty nevolí přímo členská schůze samosprávy. Delegáti jsou voleni radou volitelů. Přitom kandidáty na volitele navrhuje představenstvo družstva. Teoreticky je sice možné, aby kterýkoli člen družstva na schůzi samosprávy navrhl svou nominaci do rady volitelů, ale pokud jeho kadidatura není posvěcena autoritou představenstva, je nepravděpodobné, aby byl nominován. I kdyby se „jinakomyslícímu“ snad omylem podařilo, aby ho jeho samospráva do rady volitelů nominovala, bude osamoceným volitelem s právem jednoho hlasu a ostatní volitelé zařídí, aby do shromáždění delegátů byli zvoleni jen ti „správně myslící“. Představenstvo má efektivně zajištěno, že tímto sítem neprojde nikdo, kdo by snad měl jiný názor. Členové představenstva a kontrolní komise – i proto, že jsou sami členy shromáždění delegátů – jsou tedy ve svých funkcích doživotně.

  Vložil Dejvická, 20. Srpen 2016 - 10:04

  Zde je vlákno o stanovách, tak se držte tématu.

  Pokud si myslíte Vy, nebo kdokoliv jiný, že zvolením do výboru se stává nadčlověkem a vlastníci – jak jste napsal – potřebujete jenom k tomu, aby formálně stanovy odhlasovali, tak to je podle mě prostě špatně.

  Já a ještě několik vlastníků jsme žádali o přeposlání návrhu nových stanov, a nikdo z výboru nereagoval. Z Vašeho pohledu je to správné, vždyť můj i jejich hlas je přeci jenom formalita, z mého pohledu nikoliv.

  Vy jakoby dopředu předpokládáte, že vlastníci nesedící ve výboru jsou pokorné ovce, na nic se neptají, nic nechtějí vědět…

  Tak se budete muset smířit s tím, že jsou tací, kteří se o dění SVJ zajímají.

  Vložil janica, 20. Srpen 2016 - 8:24

  Máte pravdu, že vlastníci by měli rozhodnout, kdo by měl vykonávat správu, zda si to ponechá SVJ nebo najde jiného správce. Ono se dobře mluví, když máte na výběr. Nejsem pro, aby nám dělal správce někdo, kdo je 100 km daleko. To si klidně můžeme dělat správu, kromě účetnictví, sami. Pokud někoho oslovíte, musíte říct, co od správce očekáváte, co všechno bude ve smlouvě. Pak předloží firma příkazní smlouvu. Výbor by měl zkontrolovat smlouvy, zda jsou obsahově v pořádku. Na shromáždění připravit do bodu programu, výběr správce. Ono cena není vždy rozhodující, dobré jsou i reference. Samozřejmě, že výbor může poslat smlouvy vlastníkům k připomínkám nebo pošle materiály s výcucem ze smlouvy, pokud je mail nebo web. Jsou ale i takoví, kteří PC nemají. Další otázka je, kolik vlastníků si to přečte a kolik přijde připomínek. Smlouva musí mít tradiční členění. Důležitý je ale obsah! Do bodu programu připravíte materiály, kde uvedete, které správcovské firmy mohou vybrat, co nabízejí, jaká je cena a výpovědní lhůta. Není dobrý výběr z velkého počtu firem. Měl by se udělat předvýběr výborem a předložit max. 2. Nemůžete dělat ze shromáždění debatní kroužek se žádným závěrem.

  Vložil JaVa, 20. Srpen 2016 - 12:58

  Doufám,že je celá tato diskuze o tzv. „příkazní smlouvě prosté“,kdy je přesně v jejím dodatku uvedeno, v jakých případech může „externí správce“ jednat samostatně bez předchozího písemného souhlasu výboru, resp.shromáždění vlastníků.JaVa

  Vložil severočech (bez ověření), 20. Srpen 2016 - 8:56

  Asi tak, ne každý bydlí v metropoli či krajském městě, kde je nepochybně konkurence správcovských firem značná a je z čeho vybírat. Zde ve vlákně se probírá BD Krušnohor, který má v Mostě historicky monopolní postavení a jiný správce zde není. Když nemáte na výběr, pak už zůstává jen alternativa vykonávat správu přímo prostřednictvím svých členů a účetní firmu jen pověřit účetnictvím. Ale pokud v těchto SVJ nejsou lidé schopní ani zvolit vlastní výbor a Krušnohor ponechávají pověřeným vlastníkem, pak se ani nelze divit, že toho družstvo využívá a dělá si z lidí dojnou krávu.

  Vložil Dejvická, 20. Srpen 2016 - 10:30

  Já Vám rozumím…

  Severočechu, ale vykonávat správu prostřednictvím svých členů je patrně nejlepší volba.

  Ono možná jde o to, koho to napadne jako prvního a bude mít odvahu se od molocha BD Krušnohor první odstřihnout a patrně nastane řetězová reakce..

  Vložil Magda3 (bez ověření), 20. Srpen 2016 - 5:55

  Poznámko, to snad nemyslíte vážně! Jak jste přišel na to, že se smlouva (či cokoli jiného) má schvalovat pouze formálně. Pokud se něco schvaluje formálně, tak to pak vypadá jak se zde popisuje.

  Ovečky se mají formálně sejít a formálně zvednout ruku. A hlavně ať do ničeho nemluví. Vždyť od toho jsou tu členové výboru.

  Poznámko, že vy jste člen výboru a vůbec vám nedochází, že jednou nemusíte být? A pak budete chodit na shromáždění a formálně zvedat ruku?

  Magda

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 18. Srpen 2016 - 16:17

  Severočechu, nevím co se vám nezdá na čl. 3 odst. 4. Pokud někdo chce od SVJ potvrzení, tak byl stanoven poplatek 1 210 Kč. Já to považuji za správné. Když někdo něco chce, tak ať si to zaplatí. Pokud to nezaplatí ten kdo potvrzení požaduje, tak to budou muset zaplatit ostatní, kteří třeba nikdy takové potvrzení nebudou požadovat. To bylo za socíku, že vše bylo zdarma, pouze, že to všichni vlastně platili.

  Vám se stýská po socíku?

  Je pouze otázka, zda 1 000 Kč je přiměřené (210 Kč je DPH, kterou správce odvede Babišovi, aby měl na dotace pro jeden holding). O tom bych diskutoval, nikoliv o tom, že když někdo něco chce, tak ať si za to zaplatí.

  Další vaše výhrady jsem nečetl. Jsou-li stejného ražení, je to škoda času.

  Vložil Mrzout, 18. Srpen 2016 - 20:18

  Váš názor je komunistická tupost takového kalibru, že se s ní snad ani polemizovat nedá.

  Mrzout

  Vložil Jan S. (bez ověření), 18. Srpen 2016 - 18:06

  Myslím, že tyto poplatky jsou více než diskutabilní. Vlastníci přece hradí náklady správy už v příspěvku na vlastní správní činnost. SVJ má ze zákona zakázáno podnikat – a nemůžu si pomoct – sazebník poplatků, jak stanovy předpokládají, prostě zavání podnikáním. Rád si však přečtu opačný názor. Jak říká předřečník, všechny tyto poplatky ve skutečnosti směřují do kapsy uvedeného družstva. SVJ nezůstane ani koruna.

  Dokážu si představit, že SVJ může požadovat úhradu nutných a účelně vynaložených nákladů. Ale požadovat 1210 Kč za canc papíru? Kolik asi bere zaměstnanec družstva na hodinu? Přijetí žádosti a vytištění papíru trvá 5 minut, 60/5*1210 = 14520 Kč na hodinu............

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 19. Srpen 2016 - 9:35

  Jane S., děkuji za reakci. Shodujeme se na tom, že SVJ může požadovat úhradu nutných a účelně vynaložených nákladů. Je to pochopitelné, jedná se o novou povinnost, která není zahrnuta v dosavadním poplatku za správu.

  Pokud bude poplatek za vydání potvrzení ve výši nákladů bez zisku, tak se nejedná o podnikání. To vyplývá z § 420 občanskho zákoníku. Bez plánovaného zisku se nejedná o podnikání.

  Neshodneme se na výpočtu kolik „bere“ zaměstnanec družstva na hodinu. Jednak nemůžete počítat DPH ve výši 210 Kč, jak je uvedeno ve stanovách. DPH sice zaplatí žadatel o potvrzení, ale DPH odvádí zaměstnavatel do státního rozpočtu a nedává do mzdy zaměstnanci. Dále nemůžete uvažovat s celou částkou 1 000 Kč, protože zaměstnavatel odvádí za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění 34%, takže hrubá mzda by činila v diskutovanm případě místo 1 210 Kč částku 660 Kč.

  Ale ani částku 660 Kč z poplatku 1 210 Kč by nedostal zaměstnanec jako brutto mzdu. Musí se počítat i režie jeho činnosti např. nájem kanceláře nebo odpisy, osvětlení, otop, spotřební materiál, zaúčtování operace atd. Režie jsou obecně ve stovkách procent k jednotkové mzdě.

  Nesouhlasím s tím, že se jedná o „canc papíru“ jak uvádíte. Jedná se o potvrzení podle § 1186 občanského zákoníku, které má závažné právní důsledky.

  K diskusi je pouze kolik času je potřeba na vystavení důležitého potvrzení. Na to mohou být různé názory.

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 19. Srpen 2016 - 10:08

  Opravuji částku 660 na 746 Kč.

  Vložil Jelen (bez ověření), 19. Srpen 2016 - 10:05

  Dnes, kdy nikdo neví, jak má potvrzení dle §1186 vypadat a co má obsahovat, je požadavek poplatku 1210 Kč poněkud drzý a troufalý. Mimochodem, SVJ asi nebude plátcem DPH, čili nechápu, proč do výpočtu motáte nějaké DPH.

  Skutečností, že píšete o DPH, nepřímo potvrzujete mou tezi, že tyto poplatky ve stanovách SVJ, jsou ve skutečnosti nástrojem zisku pro bytové družstvo a že s úhradou účelně vynaložených nákladů nemají nic společného, jde jen o zastření, jak oblbnout neznalé vlastníky, kteří jsou přesvědčováni, že družstvo je úřadem, který je oprávněn vybírat „správní poplatky“ (viz poslední strana stanov a ustanovení o jakési úřední správě v SVJ).

  Vlastník je také povinen oznamovat dle zákona změny v počtu osob. Citované bytové družstvo za přijetí oznámení o každé změně vybírá poplatek 120 Kč.

  Jestliže družstvo vymyslí poplatek za každé plnění zákonné povinnosti ze strany vlastníků, tak při správě 23000 bytů je to pěkný byznys.

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 19. Srpen 2016 - 11:53

  Jelene, souhlasím s tím, že § 1186 je nejasný, ale zde se diskutuje o něčem jiném. Zde se diskutuje o tom, zda má dodavatel právo navrhnout za práci navíc, odměnu navíc. Považuji za rozporné s dobrými mravy, aby službu, která je určena pro omezený okruh příjemců, hradili všichni členové SVJ.

  Pokusím se vysvětlit DPH. Máte pravdu v tom, že SVJ není většinou plátcem DPH. V popsané situaci dodá službu „Potvrzení“ plátce DPH, konkrétně SBD. Toto SBD musí uplatnit jako plátce DPH daň vůči odběrateli tj. vůči SVJ potažmo vůči žadateli o Potvrzení. Takže mám pravdu v tom, že z DPH dodavatel SBD nic nebude mít, odvede DPH do státního rozpočtu.

  Do výpočtu toho, kolik si údajně vydělá pracovník SBD za hodinu, DPH motá Jan S. a Vy, nikoliv já. Do výpočtu hodinové mzdy zkrátka DPH nepatří. Ale to se musí rozumět systému DPH.

  Obdobně je to s dalšími poplatky, které jsou nad rámec dohodnuté odměny za správu. Pakliže se jedná o další službu, kterou dřívější předpisy nevyžadovaly, tak rozumím tomu, že si je chce nechat komerční organizace proplatit. Doby socíku, kdy bylo vše údajně „zdarma“ jsou zkrátka pryč i když toho někteří stále litují.

  Výše uvedeným se nevyjadřuji k tomu, zda je částka 1 000 Kč bez DPH, za vystavení důležitého Potvrzení, správná nebo ne. To by chtělo podrobnější kalkulaci.

  Pouze tvrdím, že je správné požadovat odměnu za práci. Pokud by to SBD nenavrhlo, tak statutární orgán SBD porušil § 159 občanského zákoníku.

  Za to, že vzrostly povinnosti členů SVJ nemůže SBD, ale poslanci. SBD pouze navrhlo stanovy, které členové SVJ, patrně svéprávní občané, schválili.

  Vložil JaVa, 19. Srpen 2016 - 12:10

  Zdravím pane Kolemjdoucí.Nemáte náhodou v poslední větě Vašeho příspěvku chybu?Nemělo by tam být raději:„patrně nesvéprávní občané“?JaVa

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 19. Srpen 2016 - 12:51

  Javo, že se jedná o svéprávné občany jsem myslel z hlediska práva. Že se chovají jako nesvéprávní občané, je věc zcela jiná. Máme svobodu. Takže tam chybu nemám.

  Stejně tak nemám chybu v názoru, že za větší objem práce by měla být navržena větší odměna a že službu pro jednotlivce by si měli zaplatit příjemci služby.

  Třeba za zápis do rejstříku platí pouze ten, kdo služby využívá. Jistě by šlo mít všechny podobné služby „zdarma“, pouze by se musely zvýšit daně, v našem případě příspěvky na správu. A pro ten pocit „zdarma“ mne příznivci socíku mínusují.

  A jdu počítat mínusy.

  Vložil Jelen (bez ověření), 19. Srpen 2016 - 12:04

  Z nepochopení činíte vadné závěry. Příjemcem poplatků přece není SBD, nýbrž SVJ. Není důležité, že SVJ tento poplatek je následně přeúčtován SBD, které je autorem citovaných stanov.

  Členové SVJ, jak v této diskusi už kdosi zmiňoval, svému SVJ hradí příspěvky na správu, aby SVJ pro ně provádělo činnosti správy, pod kterou zcela nepochybně spadá přijímání oznamování o změně v počtu osob, přijímání oznámení o nabytí jednotky, vystavení evidenčního listu jako podkladu pro pravidelné měsíční platby vlastníka, přijímání plných mocí, rozúčtování služeb a mnoho jiných činností.

  Pokud bychom přijali váš názor, že SVJ je oprávněno vybírat za každý úkon správní činnosti manipulační poplatek, pak mi vysvětlete, za jakým účelem SVJ od vlastníků vybírá příspěvek na správu, resp. příspěvek na vlastní správu. Poučte nás. Opravdu jsem zvědav.

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 19. Srpen 2016 - 12:40

  Jelene, neuvádíte, co jsem podle vás nepochopil.

  Zatím považuji za prokázané, že jste nepochopil, jak funguje DPH. Z DPH dodavatel nic nemá, DPH se odvádí do státního rozpočtu.

  Uvedl jsem, že pokud je <strog>nový, větší rozsah správy, je pochopitelné a s ohledem na § 159 občanského zákoníku vlastně nutné, navrhnout další odměnu pro dodavatele. Nevyjadřuji se k výši odměny, jde mi pouze o princip. Ale jak vidím podle mínusů, tak jsou tu hlavně příznivci socíku, kteří chtějí mít vše „zadarmo“.

  Dále uvádím, že služby, které se týkají pouze některých členů SVJ, by se měly extra odměňovat. Proč je mají hradit i ti, kteří je nevyužívají?

  Naopak služby, které jsou pro všechny členy SVJ, např. vystavení evidenčního listu jako podkladu pro pravidelné měsíční platby vlastníka, rozúčtování služeb, vedení účetnictví a mnoho jiných činností, by se měly hradit z příspěvku na správu.

  A jdu počítat mínusy.

  Vložil Rosťa (bez ověření), 19. Srpen 2016 - 13:07

  Že bytové družstvo je podnikatel tvořící zisk je známo a my mu jeho zisk přejeme, bude více na pracovní místa a ministr financí se může radovat. Že společenství vlastníků má zakázáno podnikat, je známo. Že je vybírání manipulačních poplatků podnikání, nezpochybníte. Tak o co se tu snažíte svou argumentací?

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 19. Srpen 2016 - 13:37

  Rosťo, nahlédnutím do § 420 občanského zákoníku možná zjistíte, že pokud činnost není prováděna za účelem dosažení zisku, tak se nejedná o podnikání. Takže když SVJ nakoupí za 1 210 Kč od SBD cosi které prodá za 1 210 Kč žadateli o Potvrzení, tak nepodniká. Opakuji, SVJ v tomto případě nepodniká. Rozumíte tomu?

  Podniká SBD, kterému zisk přejete.

  Jak má být velký tento zisk je na diskusi, ale tu zde nikdo nevede, každý jen mínusuje.

  A jdu sčítat mínusy.

  Vložil Jelen (bez ověření), 18. Srpen 2016 - 16:38

  Nepochybně jde o stanovy jako celek, o správnosti jednotlivých ustanovení můžeme vést diskuse. Nemám např. problém s pokutami, na vlastníky je nutný bič, ale je zjevné, že smyslem je vytáhnout z vlastníků co nejvíce peněz. Účel stanov je patrný. Příjemcem poplatků totiž není SVJ, ale ono družstvo, které vykonává správu a poplatky inkasuje. Bez ohledu, jak to bude účetně – ať už přes SVJ, nebo přímo. Družstvo je jen jiný podnikatelský model. Kdyby správu vykonávalo nějaké eseróčko nebo soukromá osoba, lidé by si nepochybně svoje peníze více hlídali. Ale protože správu vykonává družstvo, kam po 1989 přešli zaměstnanci bývalého byťáku, lidé jsou méně ostražití.

  Vložil anon (bez ověření), 18. Srpen 2016 - 16:03

  možná přijetí takovýchto stanov je zapotřebí k tomu, aby se ovčani probudili a začali konečně číst to, co přijímají.

  ohledně sankcí ve stanovách zatím převládá názor, že jsou nevymahatelné vzhledem k ustanovením o smluvní pokutě v OZ (§ 2048 a násl.).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".