Balkony pro Justina

Vložil Není to tak (bez ověření), 29. Červenec 2021 - 7:20 ::

Mám jeden dotaz pro pana Justina. Několikrát tady opakoval, že v případě vlastnictví balkonu či lodžie, majitel vlastní pouze vzduch. Nevím jak na to přišel, ale je to naprostý nesmysl, který tu dokola opakuje a vlastníkům dělá zmatky v hlavě. Soudy už několikrát rozhodly o oknech, balkonech, lodžiích, terasách. Jak znám Justina, bude oponovat, že soudy nerozhodují, ale rozhodují soudci, jako když bylo napsáno, že výbor ručí. On oponoval, že ne výbor, ale členové výboru. Poslední rozsudek by si měl Justin přečíst, aby s tím prázdným vzduchem už přestal. NS sp. zn. 1511/2019, který si najdete na netu: Otázkou, kdy jsou okna, lodžie a balkóny součástí jednotky a kdy společnými částmi budovy se již dovolací soud ve svých rozhodnutích zabýval [viz např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2014, sp. zn. 26 Cdo 413/2013, ze dne 1. 8. 2014, sp. zn. 22Cdo 886/2013 (proti tomuto rozhodnutí podanou ústavní stížnost Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 25. 11. 2014, sp. zn. IV. ÚS 3230/14), nebo usnesení téhož soudu ze dne 11. 12. 2014, sp. zn. 26 Cdo 1379/2013] a uzavřel, že pro závěr, které části domu jsou společné ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 72/1994 Sb. je významný zejména účel jejich užívání a jejich určení v prohlášení vlastníka budovy, jen stavebně technické hledisko z pohledu zákona č. 72/1994 Sb. určující není. Vždy proto záleží na tom, zda prohlášení vlastníka budovy podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., případně smlouva o výstavbě (§ 17 zákona č. 72/1994 Sb.), balkóny, lodžie či okna vymezí jako součást jednotky, nebo jako společnou část budovy. Nebude-li vymezení jednotky takovéto určení obsahovat, pak budou ke společným částem budovy (domu) patřit i lodžie, balkony a okna přístupná jen z jedné jednotky jako součást vnějšího pláště domu. Pro tyto závěry lze najít oporu i v judikatuře Ústavního soudu (viz např. usnesení ze dne 8. 12. 2004, sp. zn. III. ÚS 23/04).

  • balkony

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Taky Člen (bez ověření), 29. Červenec 2021 - 9:07

Já teda nevím, ale myslím, že zde kromě „tepa“a jeho přícmrndků, nikdo netvrdil. že neplatí to , co je o balkonech uvedeno v PV. Můžete nám to připomenout?

Vložil není to tak (bez ověření), 29. Červenec 2021 - 10:26

Např. Dne 25.5.2021 Lodžie-oprava v 11,20 hod. Kdo si přečetl rozsudek a příspěvek Justina, tak ví o čem píšu

Vložil není to tak (bez ověření), 29. Červenec 2021 - 12:02

Opravuji 24.5.21

Vložil Petr, 29. Červenec 2021 - 13:07

To myslíte toto ?

www.portalsvj.cz/…rava-lodziji

Oprava lodžijí

Vložil Korry007, 22. Únor 2021 – 20:10 :: Stavební úpravy

Zdravím. Mám dotaz. SJV se dohodlo na rekonstrukci zábradlí lodžijí. Já mám zasklený balkon, ale prý budou dělat celý barák a po mě chtějí, abych zaplatil 5000 za sundání mého současného zasklení a opětovné vrácení. Jak postupovat? Musím toto hradit nebo by to mělo jít z fondu oprav?

Přidat komentář

oprava lodžie, balkonu?

Vložil janopace (bez ověření), 27. Únor 2021 – 15:10

Zajistěte si sundání k termínu opravy sám a opětnou instalaci. Nemohou vám nutit firmu a je to drahé! A pokud jste sám schopen to shodit.. Další věcí je, čí je lodžie, podívejte se do Prohlášení vlastníka. FO neexistuje. Ze společných peněz by to šlo, s jistými problémky, kdyby měli zasklení všichni.

odpovědět | hodnocení 0

Ono je důležité kdy se

Vložil není to tak (bez ověření), 25. Únor 2021 – 4:32

Ono je důležité kdy se byt převáděl do osobního vlastnictví. Pokud to bylo před NOZ, tak lodžie včetně zábradlí může být ve vlastnictví majitele jednotky. Chce se podívat do smlouvy o prodeji bytu na datum prodeje. Pokud to bylo do r. 2014, tak i do prohlášení vlastníka domu, které je uloženo u předsedy nebo na katastru. U nás kdy se převáděli byty jsou lodžie včetně zábradlí v majetku vlastníka bytu. Až nakouknete, tak napište.

odpovědět | hodnocení –3

Nepravdivé kecy o zábradlí

Vložil Justitianus, 25. Únor 2021 – 7:22

Diskutující „není to tak (bez ověření)“ píše naprosté nesmysly. Vůbec nezáleží na datu prodeje bytu. To jsou fantasmagorie. Záleží pouze na obsahu prohlášení. Mimochodem: prohlášení nemusí být vůbec uloženo „u předsedy“, jak se diskutující nesprávně domnívá. A pokud snad je nějaký kus papíru „u předsedy“, není prokazatelné že jde o prohlášení. A pokud to snad vypadá jako prohlášení, není prokazatelné zda jde o prohlášení aktuálně platné, nebo staré (neplatné), nebo jde jen o nějaký nikdy nepoužitý návrh. Platné prohlášení je podle zákona na dvou místech: je vloženo do sbírky listin SVJ u rejstřikového soudu a je také v katastru (kam ovšem není možné nahlížet online a zdarma).

Justitianus

odpovědět | hodnocení 0

Když budou dělat lodžie

Vložil Anonymoushjk (bez ověření), 23. Únor 2021 – 6:17

Když budou dělat lodžie tak proč řešíte váš balkon ? odpovědět | hodnocení –2

Oprava lodžií 1

Vložil Justitianus, 22. Únor 2021 – 23:20

Už asi třicetkrát se zde připomínalo, že žádný „fond oprav“ neexistuje. SVJ zpravidla nevytváří fond právnické osoby, ze kterého by financovalo opravy vlastního majetku. Zeptejte se účetní/ho co je fond oprav, jak se o něm účtuje a z čeho se naplňuje. Pokud jde o Váš dotaz: Budu předpokládat, že zábradlí je společnou částí domu. SVJ tedy může provést „rekonstrukci“ toho zábradlí, jestliže o tom bylo řádně rozhodnuto. Dále budu předpokládat, že zasklení nebylo součástí stavby při kolaudaci. Že není společné. Vy jste si to zasklení pořídil sám dodatečně. V tom případě je odpověď jednoduchá. Nejste povinen nikomu zaplatit 5000 Kč, ba ani žádnou jinou částku, za sundání Vašeho zasklení a opětovné vrácení. Jste však povinen umožnit přístup ke společnému zábradlí k provedení „revitalizace“. Jakým způsobem si to zařídíte – to je jen Vaše věc. Kolik Vás to bude stát – to je jen Vaše věc. Justitianus

odpovědět | hodnocení +6

lodžie

Vložil tomas 22, 25. Únor 2021 – 8:24

fond oprav existuje, stejně jako může existovat fond na látání ponožek. je vaše věc jak si nazvete konta a je vaše věc na co peníze „spoříte“. s tou lodžií je to podle mne složitější. pokud ji SVJ strpělo (nikdy vám nenamítalo, že ji nesmíte mít) pak pokud SVJ provádí opravu pláště, má povinnost uvést majetek třetích osob, do kterého by tím zasáhlo, do původního stavu. čili nejen odstranit na své náklady, ale opět zasklení provést, protože jde o ochranu pokojného stavu (§5, §127 NOZ). Ochrany pokojného stavu se můžete domáhat u obecních úřadů viz. příloha 314/2002 Sb., NOZ. ALE budu tady psát příspěvek o „ochraně práv jednotlivce člena SVJ“ a bude to pochmurné čtení. Bude z něj patrno, že soudy v ČR naprosto rezignovaly na ochranu práv jednotlivce a v podstatě jakýkoli spor na toto téma u soudů končí prohrou.. čili napište vašemu SVJ, že se obrátíte na obecní úřad ve věci ochrany pokojného stavu a snad se zaleknou. Pokud ne a vystaví vám účet na 5000 zaplaťte. U soud pokud by to vymáhali téměř jistě prohrajete.

odpovědět | hodnocení –2

Tomas 22 zase píše nesmysly

Vložil Justitianus, 25. Únor 2021 – 9:45

Tento notorický žvanil napsal: „… pokud SVJ provádí opravu pláště, má povinnost uvést majetek třetích osob, do kterého by tím zasáhlo, do původního stavu.“ To samozřejmě není pravda. Podle § 1183 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup (…). Z uvedeného plyne: Jestliže vlastník jednotky si v minulosti pořídil zasklení, které brání údržbě společného zábradlí, pak mu vznikla povinnost umožnit přístup podle § 1183. Je nyní povinen umožnit k zábradlí přístup (na svůj vlastní náklad), jetliže jej k tomu vyzvala právnická osoba SVJ. Samozřejmě mu nikdo nebude nic platit! Tomas opět nezklamal: snaží se psát o věcech, kterým nerozumí a o kterých si nic nezjistil.

Justitianus

odpovědět | hodnocení +5

společná část

Vložil janopace (bez ověření), 27. Únor 2021 – 15:17

A je to pro tazatele „společná část“? Pro mě ne, dle Prohlášení je lodžie má. Ale na úpravu jsem se nebránil, jen se mi nezdála výměna „podlahy“ která nebyla nutná, již vyměněná.

odpovědět | hodnocení –1

justitian neumí číst

Vložil tomas 22, 25. Únor 2021 – 21:41

napsal jsem jasně: pokud ji SVJ strpělo (nikdy vám nenamítalo, že ji nesmíte mít) pak pokud SVJ provádí opravu pláště… chápu, že pro vás Justitiane to je moc komplikované.. oprava pláště budovy se nijak neliší od výměny stoupaček… zeptejte se někoho, nestyďte se za to, že nevíte vše.. PS už víte jaký je rozdíl mezi odpovědností a majetkem?

odpovědět | hodnocení –1

Tomas 22 neumí myslet

Vložil Justitianus, 25. Únor 2021 – 22:10

Tomas 22 opět ukazuje, jak typický český popleta neumí porozumět jednoduchému textu zákona. Zákon se ve svém § 1183 nezmiňuje ani slovem o tom zda SVJ strpělo či nestrpělo nějakou individuální úpravu. To je totiž bezvýznamné. Tomasovy fantasmagorické mozkové výplody na tom nemohou nic změnit. Rozhodující je pouze to, že zákon ukádá vlastníkovi jednotky bezvýjimečnou povinnost vždy a na vyzvání umožnit přístup ke společné části k provedení její údržby, opravy, nebo technického zhodnocení. SVJ nemá povinnost průběžně sledovat kde a kdy si vlastník něco zazdil, znepřístupnil, nebo kde si snad nainstaloval nějaké zasklení na lodžii. To je jeho věc. SVJ se o věc začne zajímat teprve až vyvstane potřeba přístupu k takové společné části. V tom okamžiku SVJ prostě vyzve vlastníka ke zpřístupnění podle § 1183.

Už jsem napsal, že na Tomase 22 je spolehnutí: ať napíše cokoliv, můžete se spolehnout že je to úplně špatně.

Justitianus

odpovědět | hodnocení +2

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Vložil Není to tak (bez ověření), 29. Červenec 2021 - 17:46

e, myslím toto, tento názor tu Lake = Justin dokola stále opakuje: pokud není v prohlášení nic psáno o zdech a podlaze, vlastníte jen prázdný prostor-vzduch. To je myšlenka, kterou vyplodil ten, co se domnívá, že je chytřejší než soudci NS a ÚS. To, že to koní nižší soudy je jasné a pokud se s tím někdo spokojí a neodvolá se, je to jeho rozhodnutí. Nižší soudy se musí řídit rozhodnutími rozhodnutími NS a ÚS. Justin: Místnost, balkon, terasa, lodžie, sklepní kóje, garážové stání – to je pouze prázdný prostor, naplněný vzduchem. Ten prázdný prostor může být zcela uzavřený (stropem, podlahou, stěnami a dveřmi, viz místnost), nebo je otevřený z jedné nebo více stran (balkon, terasa, lodžie, garážové stání, kóje). Uvnitř toho prostoru je jen vzduch, ale ten není Váš; ten je součástí zemské atmosféry. Vy máte jedině právo uživat výlučně ten prázdný prosto. Právo užívat několik metrů krychlových vzduchu neříká ovšem nic o tom kdo je vlastníkem stavebních konstrukcí, které obklopují Vaši místnost, balkon, terasu, lodžii, kóji, garážové stání. Je to jako v hospodě: jestliže si objednáte guláš a pivo, neznamená to, že byste si zaplatil i talíř a sklenici. Ty musíte v hospodě nechat – nejsou vaše! Jen blb a soudce Nejvyššího správního soudu se může domnívat něco jiného.

Přečtěte si prohlášení (vlastníka budovy). V něm zjistíte ohledně bytu, že kromě prázdného prostoru místností bytu jste také vlastníkem věcí, výslovně vyjmenovaných v prohlášení: podlahové krytiny, povrchové úpravy stěn, elektroinstalace bytu, vnitřní rozvod vody, odpadní potrubí z bytu, možná i radiátory, případně okna přístupná z bytu, atd.. U lodžie je to totéž. Přečtěte si prohlášení. Pokud snad součástí bytu je lodžie, pak gratuluji – vlastníte 10 metrů krychlových vzduchu. Ale nic víc. Důležitější je ovšem kdo vlastní stavební prvky lodžie. To jsou: boční stěny lodžie nosná deska lodžie hydroizolace nosné desky vyrovnávací vrstva nad hydroizolací nášlapná vrstva oplechování zábradlí Pokud nic z toho není v prohlášení výslovně uvedeno jako vlastnictví vlastníka jednotky, pak tyto stavební prvky jsou společné. Budou se opravovat podle rozhodnutí SVJ, a to z prostředků určených na správu domu.

Vložil Justitianus, 2. Srpen 2021 - 0:30

Pane „Není to tak (bez ověření)“, k obsahu (právně vadného) usnesení Nejvyššího soudu jsem se vyjádřil v samostatné diskusi: Vadné usnesení Nejvyššího soudu: 22 Cdo 1511/2019–227.

Tím je doufám zodpovězen i Váš úvodní dotaz.

Justitianus

Vložil Není to tak (bez ověření), 2. Srpen 2021 - 5:46

Justine ty se označuješ za chytřejšího než soudci Brzobohatá, Korecká, Dýšková, Ferák, Havlík, Spáčil, David, Sládeček, Formánková, Lichovník a ostatní soudci Nejvyššího správního soudu, kteří tvrdí to samé o oknech a balkonech jako tito uvedení soudci! Vůbec ti nechybí přehnané sebevědomí. Divím se, že uděluješ rady zde a nesedíš u mezinárodních soudů. Soudci totiž hájí zákonné normy, nikoliv podzákonné, které je možné měnit dohodou stran. Hájí zákony, Ústavu, mezinárodní smluvy. Pokud vlastník domu v prohlášení uvedl něco jako soukromé, patřící k bytu, je to zapsáno v katastru, tak mu to už nikdo nemůže vzít. Tak se strany dohodly. Pak bychom nebyli právním státem, ale mohli bychom se přifařit třeba k Bělorusku, tam si také vysvětluje zákony každý jak zrovna potřebuje. Každý prostor musí být něčím ohraničený, pokoj zdí, balkon zábradlím a zdí, proto v prohlášení jsou uvedeny m2 ohraničené zdí, nikoliv m3 pro vzduch:-)

I tento advokát je zcela pomýlený, kdy to vysvětluje zcela srozumitelně i pro ty, co se nevyznají v zákonech: https://www.tzb-info.cz/…ytoveho-domu

4 AS 44/2012–29 další popletení soudci nejvyššího správního soudu.

Všichni soudci na všech úrovních by měli chodit na školení k Justinovi, který se pasuje na toho nejchytřejšího, jak to nazval? Blba? Ano, přesně tak to nazval.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".