BALKONY

Vložil Sojková Eva, 29. Únor 2012 - 12:25 ::

Dobrý den,chceme zateplovat náš byt.dům a máme problém se domluvit jak se budou hradit opravy balkonů.V proh­lášení vlastníka je psáno"byty č.936/1 a 936/4 obsahují kuchyni,dva pokoje, předsíň,koupelnu a záchod, a mají balkony.Příslu­šenství bytu je skladová komora v suterénu budovy" ale v kupní smlouvě už o balkonech není ani zmíňka.Na schůzi SVJ jsme se usnesli,že opravu budeme hradit spolufinancováním – kdy izolaci a dlažbu si budou hradit uživatelé balkonů a ostatní /zábradlí,klem­píř.práce zateplení/se bude hradit s fondu SVJ.Ale u jednoho bytu s balkonem se změnil majitel a ten se ohradil,že v kupní smlouvě není balkon a, že nebude nic platit.Je usnesení ze schůze SVJ nějak pravomocné a musí se tím řídit i nový nabyvatel bytu?Podle zjištění od roku 1998 kdy se kupovaly byty, do fondu uživatelé balkonů neplatili nic,jen to co bylo stanoveno za m3 podlahové plochy bytu.Nevím jak mám postupovat dle zákona – nájemní smlouvu na užívání balkonů?Jak řádně a dle zákona vyřešit balkony a jejich užívání?Moc děkuji Sojková

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Sojková Eva, 14. Březen 2012 - 10:29

  Moc děkuji všem za radu,dopadlo to dobře,s majitelem jsme se nakonec domluvili.Budeme to hradit spoluúčastí SVJ a uživatelů balkónů.Po domluvě budeme nechávat vypracovat nové prohlášení vlastníka s přesným vymezení pojmů a výměrem jak bytů tak ostatních prostor v domě.Moc děkuji

  Vložil antianonn (bez ověření), 1. Březen 2012 - 7:33

  pí. Sojková je zde otázka o jaké balkony se jedná.

  balkony patřící k bytům (jak si odhlasují platbu vlastníci byt.jednotak domu)

  balkony patřící do společných prostor ( platí se z fondu na opravy)

  Míša

  Vložil lake, 29. Únor 2012 - 15:45

  Rozhodujícím dokumentem je Prohlášení vlastníka budovy. Je-li balkon společnou částí domu, je SVJ oprávněno např. zakázat na něj přístup jednotlivým vlastníkům jednotek, nebo balkony přístupné pouze z jednotek pronajímat.

  Takže by bylo vhodné dojít k rozumné dohodě. Hlasování shromáždění v této věci je absolutně neplatné. Hlasováním nelze měnit vlastnické vztahy v domě.

  P.S. Máte zřejmě vadné prohlášení vlastníka. Jsou-li v něm podivné obraty typu „byty obsahují…“ a „byty mají…“ pak nelze zjistit co tím chtěl původní vlastník říci a prohlášení je v této části absolutně neplatné pro neurčitost.

  lake

  Vložil anonymm (bez ověření), 29. Únor 2012 - 16:41

  SVj balkony nevlastní, není oprávněno zakazovat přístup komukoliv na cokoliv. SVJ žádným zákazem čehokoliv komukoliv nemůže změnit vlastnické vztahy v domě.

  Vložil lake, 29. Únor 2012 - 17:08

  Asi jste si nevšiml, že jsem neřešil vlastnické vztahy, nýbrž případ, kdy vlastník jednotky odmítá, že by balkon přístupný z jeho jednotky byl v jeho vlastnictví. Nezbývá tedy jiný závěr, než že je společnou částí domu.

  Vzhledem k tomu, že SVJ je ze zákona způsobilé uzavírat smlouvy o pronájmu společných místností a prostorů domu, může také uzavřít smlouvu o pronájmu balkonu. Nemá-li vlastník jednotky zájem, balkon pro něj zůstane uzamčen.

  lake

  Vložil anonymm (bez ověření), 29. Únor 2012 - 23:01

  Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu. V zákoně není jediné slovo o tom, že společenství uzavírá smlouvy o pronájmu společných místností a prostorů domu tak, jak napadne 2 ze 3 členů, nebo nadpoloviční většinu členů statutárního orgánu. A vůbec tam není zmínka o o tom, že svj je kompetentní uzamykat jakékoliv společné prostory.

  Vložil lake, 1. Březen 2012 - 4:46

  Vážený anonymm,
  nejste seznámen se zněním zákona o vlastnictví bytů, což je ovšem základní předpoklad abyste se platně mohl účastnit této diskuse.

  Ustanovení § 9a odst. 1 zní:
  Společenství je oprávněno činit právní úkony, především uzavírat smlouvy ve věcech předmětu své činnosti podle tohoto zákona, zejména k (...) nájmu v případech nájmu společných částí domu a dále k nájmu jednotek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek.

  Váš příklad o rozhodování "2 ze 3 členů" je zcela mimo rámec této diskuse. Šlo by o velmi speciální případ, který je v ZoVB výslovně upraven (§ 11 odst. 6), ale tazatel se nezmiňuje o tom, že by jejich SVJ mělo pouze tři členy.

  Principem fungování SVJ je, že o hospodaření se společnými čásmi domu rozhodují vlastníci jednotek mezi sebou na shromáždění. Hlasují způsobem, určeným v ZoVB. Přijaté usnesení zavazuje jak vlastníky jednotek, tak i SVJ - právnickou osobu. Je-li určitý prostor společný, společenství se samozřejmě může rozhodnout svým nejvyšším orgánem, že tento prostor bude uzamčen a nebude jej užívat žádný ze spoluvlastníků. Viz např. strojovna výtahu, kotelna atd. Pište jen o věcech, o nichž bezpečně něco víte.

  lake

  Vložil anonymm (bez ověření), 1. Březen 2012 - 6:09

  No vidíte, že vám to jde nepodávat jenom zavádějící informace. Osobně si blahopřeji, že jsem vás k tomu vyprovokoval, že se mi to vůbec podařilo.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".