Vložil FilipN, 17. Říjen 2007 - 11:29

ZoVB chrání zájmy jednotlivce velmi nedostatečným způsobem, to přetrvává i v návrhu nového ZoVB. ZoVB kupř. zakotvuje fikci, že usnesení zapsaná v zápise ze shromáždění jsou platná, místo aby jasně uvedl, že usnesení zapsaná v zápise ze shromáždění nejsou platná, nebylo-li o nich hlasováno, byla-li zapsána jinak, než o jakém znění bylo hlasováno, nebo nebylo-li možné seznámit se v dostatečném předstihu předem s projednávanými podklady, jichž se usnesení týká, dala-li hlasovat osoba, která nebyla oprávněna dávat hlasovat, nebo nebyl-li bod, kterého se usnesení týká, uveden na pozvánce.

Zpravidla je možné podat námitku / odvolání / reklamaci proti rozhodnutí (řekněme správního orgánu), ne tak proti zápisu ze shromáždění, alespoň ne podle ZoVB (i navrhovaného).

ZoVB tak velice ztěžuje výkon práv členů společenství.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.