STA

Vložil Anonymous, 16. Říjen 2007 - 8:08 ::

Dobrý den, ráda bych se informovala, zda zákon o spojích (či jiný) ukládá povinnost SVBJ zajistit funkčnost STA. Při současné rekonstrukci domu byla odpojena STA (bez odsouhlasení na schůzi vlastníků), přízemní byty nemají signál. Lze se opřít o nějaký zákon? Děkuji, Horová

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymous, 30. Říjen 2007 - 16:48

  Zákon 183/2006 Sb. Říká v § 2/5/c Změnou dokončené stavby je stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové
  ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště
  stavby. Náš stavební úřad se říká že § 2 je terminologie výkladu, ale řídí se paragrafem 103 STAVEBNÍ ŘÁD Povolení a ohlášení § 103/h Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí^11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost. Který z těchto dvou paragrafů platí při kompletním zateplení celého domu? proč se stavební úřad nemusí řídit paragrafem 2, v čem je ten rozdíl? Hugo

  Vložil Anonymous, 30. Říjen 2007 - 23:49

  Nevím v čem je dle Vás rozdíl mezi zateplením a kompletním zateplením domu? Dle mého názoru platí oba §,jak §2/c) tak §103/h). Z obou vyplývá, že na zateplení domu, které se považuje za „stavební úpravu“ dle výkladu termínu §2/c, se nevyžaduje ani ohlášení ani stavební povolení podle definice „stavební úprava“ dle §103/h).

  k.kolar@centrum­.cz

  Vložil FilipN, 31. Říjen 2007 - 12:29

  Obvyklý způsob zateplení budovy, kdy se isolační materiál připevňuje na vnější stranu budovy, mění vzhled budovy, a jako k úpravě, která mění vzhled budovy, je třeba k ní přistupovat.

  Vložil Anonymous, 16. Říjen 2007 - 9:43

  Jistě, ten kdo Vám odpojil bez náhrady STA porušuje telekomunikační zákon 151/2000 Sb., s pozdravem, Petr Vávra

  Vložil Anonymous, 16. Říjen 2007 - 9:56

  Děkuji za odpověď. Nevíte, který paragraf obsahuje tuto informaci? Děkuji, Horová

  Vložil Anonymous, 16. Říjen 2007 - 11:33

  Dobrý den, došlo k novelizaci, takže 127/2005 Sb. §104 odst.15, s pozdravem, Petr Vávra

  Vložil Anonymous, 16. Říjen 2007 - 11:16

  Predne, zakon o telekomunikacich 151/2000 byl nahrazen zakonem o elektronickych komunikacich 127/2005. V paragrafu 104 se pise

  „(15) Vlastník domu, bytu nebo nebytového prostoru je povinen umožnit
  uživateli tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru

  1. příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů
  vysílání
  podle zvláštního právního předpisu11) za podmínky, že v místě příjmu
  je signál přiměřené kvality. ..“

  Nic vic ani min se tam nepise. Kdyz to volne „prelozim“ majitel musi umoznit prijem vsech ceskych dostupnych televiznich a radiovych programu. Vedou se spory o to zda treba kabelova televize zajistuje tuto povinnost (nevim jestli je to Vas pripad).

  Bez ohledu na zmineny zakon, pokud jiz nekdy fungovala STA, je pravdepodobne soucasti domu (viz prohlaseni vlastnika) a tedy by mela byt funkcni (starost vyboru a spravce).

  Vložil Anonymous, 16. Říjen 2007 - 13:28

  SVj není vlastníkem bytu, domu…, tím je člen SVJ.

  Vložil Anonymous, 16. Říjen 2007 - 15:17

  SVJ vzniká právě kvůli takovým věcem – společným částem, jimiž STA jistě je a Výbor SVJ je odpovědný.

  Vložil Anonymous, 16. Říjen 2007 - 16:29

  Pokud shromáždění vlastníků jednotek přijme usnesení 3/4 většinou (možná by stačila i nadpoloviční většina), ale kvůli větší právní síle bych se přikláněl k 3/4,o odpojení STA, tak je vše v souladu.

  Vložil Matějka Jaroslav, 17. Říjen 2007 - 6:26

  Vážení, tak to není!

  V §11, odst.5 ZoVB se konstatuje: „K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí domu je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek.“

  Odstranění – zrušení STA je podstatná změna domu, zrušení technického zařízení domu, které by mělo být vyjmenováno i v „Prohlášení…“ dle §4 ZoVB.

  Matějka

  Vložil Anonymous, 16. Říjen 2007 - 20:00

  To si nejsem jist, zákon hájí právo jednotlivce. P.V.

  Vložil Anonymous, 17. Říjen 2007 - 19:29

  Domnívám se, že § 11 odst. 5 ZoVB je dost nekonkrétní a záleží na úhlu pohledu. Judikatura k tomuto v podstatě neexistuje, alespoň jsme ji nenašel. Dle stavebního zákona změnami dokončených staveb jsou

  • nástavby, jimiž se stavby zvyšují,
  • přístavby, jimiž se stavby půdorysně rozšiřují a které jsou

  vzájemně provozně propojeny s dosavadní stavbou,

  • stavební úpravy, při nichž se zachovává vnější půdorysné
  i výškové ohraničení stavby. A považovat odpojení STA ze podstatnou změnu společných částí domu je velice extenzivní výklad.
  Vložil Anonymous, 17. Říjen 2007 - 21:17

  ZoVB pojem „podstatná změna společných částí domu“ nezná.

  Vložil Anonymous, 18. Říjen 2007 - 6:02

  Novelou byl uvedený osdstavec změněn. Je-li STA společnou částí domu, uvedenou v prohlášení dle § 4 ZoVB tak dle odst. 4 § 11 ZoVB stačí 3/4 přítomných na změnu!!!!

  Vložil Matějka Jaroslav, 21. Říjen 2007 - 17:52

  Vážení, zrušení STA je trvalá změna staby – zrušení jednoho technického vybavení stavby (snížení hodnoty stavby-jednotek o rozvod STA) a je právním výkladem posuzována dle § 11, odst.5) ZoVB: „K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby a o změně stavby je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. …“.

  Na odsouhlasení zrušení STA navazuje úprava „Prohlášení…“.

  Matějka

  Vložil FilipN, 17. Říjen 2007 - 11:29

  ZoVB chrání zájmy jednotlivce velmi nedostatečným způsobem, to přetrvává i v návrhu nového ZoVB. ZoVB kupř. zakotvuje fikci, že usnesení zapsaná v zápise ze shromáždění jsou platná, místo aby jasně uvedl, že usnesení zapsaná v zápise ze shromáždění nejsou platná, nebylo-li o nich hlasováno, byla-li zapsána jinak, než o jakém znění bylo hlasováno, nebo nebylo-li možné seznámit se v dostatečném předstihu předem s projednávanými podklady, jichž se usnesení týká, dala-li hlasovat osoba, která nebyla oprávněna dávat hlasovat, nebo nebyl-li bod, kterého se usnesení týká, uveden na pozvánce.

  Zpravidla je možné podat námitku / odvolání / reklamaci proti rozhodnutí (řekněme správního orgánu), ne tak proti zápisu ze shromáždění, alespoň ne podle ZoVB (i navrhovaného).

  ZoVB tak velice ztěžuje výkon práv členů společenství.

  Vložil Anonymous, 16. Říjen 2007 - 11:22

  Děkuji, Horová

  Vložil Anonymous, 23. Listopad 2007 - 18:44

  Souhlasí s panem Vávrou-povinnost výboru je zajistit pro všechny „signál“, vždy to byla povinnost i projektanta obj., je to tak i zkolaudováno a nelze jen tak odsouhlasením odborně nezpůsobilých lidí něco zlikvidovat.Poraďte se s projektenty­.Kabelové televize nabízejí mnoho služeb,které jsou po krátém čase zdražovány ,nepřijatelně pro určitou část obyvatel domu. Proj. v.v.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".