Vložil Anonymous, 30. Říjen 2007 - 16:48

Zákon 183/2006 Sb. Říká v § 2/5/c Změnou dokončené stavby je stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové
ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště
stavby. Náš stavební úřad se říká že § 2 je terminologie výkladu, ale řídí se paragrafem 103 STAVEBNÍ ŘÁD Povolení a ohlášení § 103/h Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí^11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost. Který z těchto dvou paragrafů platí při kompletním zateplení celého domu? proč se stavební úřad nemusí řídit paragrafem 2, v čem je ten rozdíl? Hugo

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.