Vložil Justitianus, 5. Únor 2021 - 17:06

Pane Aleši, odpovídám na otázky, které jste nastolil.

(1) SVJ nemá zákonnou povinnost odpovídat na dotazy. Má pouze zákonnou povinnost umožnit nahlížení do smluv uzavřených ve věcech správy, do účetních knih a do dokladů SVJ.

(2) Nic nebrání aby shromáždění rozhodlo o užívání společných prostor. Jestliže vlastníci jednotek nemají potřebu rozhodnout, pak máte tři možnosti: buď se s tím smiřte, nebo navrhněte zařadit hlasování o společných prostorách na pořad následujícího shromáždění, nebo prodejte byt a odstěhujte se.

  • „Užívá-li spoluvlastník bez právního důvodu (bez rozhodnutí většiny spoluvlastníků nebo bez dohody spoluvlastníků anebo bez rozhodnutí soudu) společnou věc nad rámec svého spoluvlastnického podílu, je povinen vydat to, oč se takovým užíváním obohatil, ostatním spoluvlastníkům podle pravidel o vydání bezdůvodného obohacení. K tomu srov. též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 7. 2013, sp. zn. 22 Cdo 1645/2013.“
    Citováno z rozsudku Nejvyššího soudu 28 Cdo 5386/2016, http://kraken.slv.cz/28Cdo5386/2016

(3) Nejste-li při „korespondenčním“ hlasování dostatečně informován, tak hlasujte proti. Pokud stejný názor jako Vy bude mít většina vlastníků jednotek, pak návrh nebude přijat. Vyřešeno.

Justitianus

Ano, místní blbečci zase minusují; nikdo z nich ovšem nedovede dát tazateli lepší radu nežli jsem dal já.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.