Vložil ... (bez ověření), 5. Říjen 2020 - 14:53

Citace z http://webcache.googleusercontent.com/search… :

Ve lhůtě do 1.7.2014 byla všechna SVJ povinna uvést zápis v rejstříku do souladu s požadavky zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Nově se například zapisují rodná čísla zapisovaných osob (do neveřejné části rejstříku), zapisuje se kontrolní komise (název, počet členů a osobní údaje členů), zapisuje se počet členů výboru, den vzniku jejich funkce. Do sbírky listin rejstříku se nové zakládá prohlášení vlastníka v aktuálně platném znění. Přestože lhůta pro uvedení zápisu v rejstříku do pořádku již uplynula, doporučovala jsem a doporučuji klientům, kteří teprve připravují schválení změny stanov a případně volbu nového statutárního orgánu, aby vše zařídili zároveň. Je totiž potřeba počítat s tím, že od 1.1.2014 není SVJ osvobozeno od soudního poplatku za zápis změn v rejstříku, každá změna stojí 2.000,–Kč. Již z tohoto důvodu se vyplatí před podáním návrhu zvažovat, zda návrh obsahuje vše potřebné tak, aby společenství pokud možno nebylo nuceno v dohledné době podávat nový stejným poplatkem zpoplatněný návrh. Ze stejného důvodu je rozumné a hospodárné vše potřebné aktualizovat najednou s jedním dvoutisícovým poplatkem.

Po zveřejnění sjednoceného stanoviska obou vrchních soudů k požadavku na účast notáře na shromáždění, které rozhoduje o změně stanov, se většina SVJ rozhodla tak, že notáře na shromáždění nepřizve. V této souvislosti si však dovolím upozornit na jednu skutečnost. Pokud se totiž notář účastnil schůze, kde byly stanovy schvalovány, zařizoval pak v návaznosti na to pro SVJ zápis příslušných a potřebných změn v rejstříku, jakož i uložení listin do sbírky listin rejstříku. Nejedná se přitom o zcela jednoduché a rutinní úkony a to ani z pohledu právníka, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá. SVJ, které nebude mít zápis v rejstříku a listiny v pořádku může očekávat ze strany soudu výzvu k zajištění nápravy.

Listiny, které se zakládají do sbírky listin (stanovy, prohlášení vlastníka, účetní závěrky), se předkládají rejstříkovému soudu výhradně v elektronické podobě. To znamená

  • datovou schránkou
  • na elektronickou adresu soudu (e-mailem, nebo prostřednictvím Epodatelny na www.justice.cz)
  • na technických nosičích dar (CD,DVD)

Jediný přípustný formát, v němž se listiny soudu předkládají je PDF.

SVJ, které nesplní řádně zákonné povinnosti, bude vyzváno soudem k zajištění nápravy, soud ve výzvě stanoví dodatečnou přiměřenou lhůtu pro splnění povinností. Při neuposlechnutí výzvy pak hrozí pořádkové pokuty do výše 100.000,–Kč. Nečekejte na výzvu a dejte vše co nejdříve do pořádku.

Konec citace.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.