Vložil Justitianus, 14. Prosinec 2020 - 13:16

V úvodním textu této (starší) diskuse je uveden výrok pana Pavla (autora úvodního textu):

  • „Já tvrdím, že je rozdíl mezi příspěvkem, jako konečnou platbou a příspěvkem, jako zálohou.
    Rozdíl je právní, účetní a daňový.“

Pan Pavel se ovšemže zásadně zmýlil ve formulaci prvního výroku. Neexistuje „příspěvek jako záloha“. Příspěvek NENÍ záloha. Jde o dva odlišné pojmy, označující odlišné skutečnosti, vzniklé z odlišných právních vztahů a není možno směšovat je dohromady. Stejně jako buchta není dort, vrabec není pštros a vlak není letadlo. Přečtěte si tyto výroky:

  • Já tvrdím, že je rozdíl mezi buchtou, jako potravinou a buchtou, jako dortem.
  • Já tvrdím, že je rozdíl mezi vrabcem, jako ptákem a vrabcem, jako pštrosem.
  • Já tvrdím, že je rozdíl mezi vlakem, jako dopravním prostředkem a vlakem, jako letadlem.

Tyto věty sice pan Pavel nenapsal, ale svým obsahem jsou stejně vadné a nelogické jako věta, kterou napsal. A každý dovede nepochybně rozpoznat že ty tři věty jsou logicky a sémanticky nesmysly. Tak proč nedovedete rozpoznat nesmysl ve shora citované větě pana Pavla? Proč se o tom náhodně napsaném nesmyslu nadále vedou nesmyslné debaty?

Příspěvek je právě jen konečná úhrada. Bylo tomu tak vždy: už zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů určoval, že vlastníci přispívají na správu domu a k tomuto účelu skládají předem zálohy. Zákonodárce ty dva pojmy rozeznává a odděluje je. Záloha není příspěvek. Totéž uvedl Nejvyšší soud v rozsudku 22 Cdo 2038/2008. Záloha není příspěvek. (Ten rozsudek to říká jednoznačně, ovšem místní blbečci můj text s citací rozsudku NS vyminusovali. Inu, když chybí argumenty …)

Označení „příspěvek“ vyjadřuje jen to, že vlastník jednotky nehradí celý náklad na správu z vlastní kapsy – všichni vlastníci jednotek přispívají podle svých podílů. Označení „příspěvek“ však neříká naprosto nic o tom jak se k té částce SVJ dostalo! Příspěvek může SVJ získat přijetím jednorázové platby (buď předem, nebo dodatečně, jako vyrovnání existujícího závazku vlastníka jednotky). Může ty peníze nabýt od vlastníků úhradami podle splátkového kalendáře (opět předem nebo dodatečně), dále vzájemným započtením proti závazku SVJ vůči vlastníkovi jednotky, případně z předem hrazených záloh.

Hrazení záloh na budoucí příspěvky je pouze jedním ze sedmi možných způsobů jak SVJ získává volné prostředky na správu domu. Jaký způsob výběru peněz SVJ použije – to závisí na rozhodnutí shromáždění. Čemu na tom nerozumíte, troubové?

Vždyť i pan Pavel opravil svůj omyl ihned v následující větě – napsal (naprosto správně), že to jsou dva odlišné pojmy: „Je to něco jiného právně, účetně i daňově.“

Ale ještě v roce 2020 se najdou pitomci,kteří budou tvrdit, že buchta je dort, a vlak je letadlo (protože to v roce 2016 kdesi napsal pan Pavel).

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.