Argos-požární servisAdresa webových stránek

E-mail

argos.zvara@seznam.cz

Obec

Praha

Poznámka

Komplexní zajištění požární ochrany v bytových domech. Revize, servis, opravy, preventivní prohlídky. Zařazení do počítačové databáze, vedení požární dokumentace dle vyhl.č. 246/2001 Sb.