ZoBV do stanov

Vložil Joshua (bez ověření), 2. Září 2013 - 15:18 ::

Padl tu návrh upravit stanovy původně sepsané podle ZoVB (jinak ani nebylo lze) tak, aby obsahovaly celý text ZoVB. To vůbec není špatný nápad, protože v okamžiku schvalování stanov se účinnost ZoVB předpokládala (resp. nebylo možné předpokládat, že ZoVB bude zcela zrušen). Každý právník Vám řekne, že nemá smysl do stanov opisovat účinné právo, což je jednak nemožné, a jednak platí bez ohledu na stanovy. Zůstalo by tak i nadále platit vše z ZoVB, co není v rozporu s ObčZ 2012.

Otázka: Je toto nutné? Nestačí, že je ve stanovách uvedeno: „Tyto stanovy byly sepsány podle ZoVB.“? Nestačí, že stanovy byly sepsány podle ZoVB (aniž by to v nich bylo uvedeno), což je zřejmé z data sepsání stanov? (Pochybnosti mohou snad vzniknout pouze v případě, že mezi datem sepsání stanov, datem odsouhlasení stanov a datem vložením stanov do rejstříku společenství vlastníků bude datum 2.1.2014, čemuž doporučuji se vyhnout.)

Jinak formulováno, ZoVB je součástí stanov implicitně, neboť stanovy byly na jeho základě sepsány. (Kupní smlouva sepsaná podle ObčZ 1964 zůstane také účinná i po 2.1.2014 a nebude třeba ji přepisovat.)

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.