Průběh legislativního procesu ObčZ

Vložil Pavel, 14. Leden 2011 - 1:46 ::

Legislativcům se omlouvám za nošení dříví do lesa, pro ostatní uvádím orientační postup legislativního procesu v případě nového Občanského zákoníku, který má mj. nahradit ZoVB.

 1. Věcný záměr zákona (byl schválen Usnesením vlády č. 345 ze dne 18. 4. 2001, tam řešení bytového spoluvlastnictví nebylo. Bytové spoluvlastnictví dokonce nebylo ani ve vládním návrhu ObčZ z roku 2009).
 2. Návrh zákona k připomínkám do 25.1.2011 (asi největší šance v této etapě něco změnit. Pokud se nechá legislativní kutilství poslancům, nemůže to u základního právního kodexu dopadnout dobře).
 3. Úprava návrhu zákona na základě připomínek
 4. Legislativní rada vlády (do 60 dní)
 5. Projednání ve vládě
 6. Poslanecká sněmovna (3 čtení)
 7. Senát
 8. Prezident
 9. Sbírka zákonů (s ohledem na zásadní význam tohoto kodexu by měla být lhůta mezi publikací ve Sb.z. a účinností cca 1 rok)
 10. Účinnost od 1.1.2013.

Připomínky lze posílat na

pripominkyoz@msp­.justice.cz

Pro diskuzi na tomto webu doporučuji každý § (případně jeho odstavec) uveřejnit jako nové téma. Pokračování ve vláknu založeném adminem bude asi brzo nepřehledné.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.