Prohlášení vlastníka

Vložil Milan (bez ověření), 3. Březen 2011 - 9:25 ::

Aktualizace prohlášení vlastníka-skutečná plocha BJ Vložil Milan (bez ověření), 25. Únor 2011 – 18:05 :: Stavební úpravy

K prohlášení vlastníka -vymezení plochy BJ. Naše SVD je společenstvím v bloku 6ti domů postavených podle typového projektu v soustavě VVÚ ETA.Nosné konstrukční prvky 6ti metrového modulu jsou ze železobetonových svislých i vodorovných panelů.Těmito prvky je v podstatě vymezena plocha BJ o světlosti 5,8m/Š/ x 12,6m/D-hloubka objektu/ s výškou 2,55m/V/,která je dále členěna na místnosti nenosnými příčkami z pórobetonových panelů o tl.10,nebo 8cm.Do tohoto prostoru je zakomponována instalační šachta pro VZT,TUV,SV,pl­yn,odpad.potr­.a část elektro rozvodů o půdorysu cca 0,75×0,75m.Do tohoto prostoru,který lze v našem případě nazvat jako modulovou podlahovou plochu,je vstup přes vstupní dveře ze společných prostor. Ptám se. Je možné,bez rozporu se současným zákonem /viz §4,odst.2b/,sta­novit v prohlášení vlastníka podlahovou plochu BJ v m2 jako výsledek součinu ŠxD=S/m2/? Samozřejmě s odečtem plochy instal.šachty­.V popisu BJ potom rozepsat členění BJ na jednotlivé místnosti,aniž by se udávaly jejich plochy. Proč tento dotaz. Je fakt,že se plochy BJ v současnosti upravují podle moderních trendů a zpravidla dochází ke změnám v půdorysném členění při použití sádrokartonových konstrukcí bez narušení nosných prvků objektu.Při každé takové změně,pokud jsou v prohlášení definovány plochy místností by se mělo prohlášení upravovat podle skutečného stavu a provést i změnu na katastru.S úpravami a změnami vznikají nezbytné,náročné finanční náklady i administrativní úkony,které by měl nést jen ten,kdo změnu vyvolal. Tento diskuzní příspěvek je popisem situace,při které se řeší problém s aktualizací prohlášení vlastníka,při které by se měly opravit dosavadní chyby a pro budoucno vypracovat prohlášení,ve kterém by byly skutečné údaje a které by odolávalo změnám ploch místností v pevně definované ploše BJ.

Domnívám se,že aktualizaci prohlášení mají mnohá SVJ už za sebou,mnohá před sebou.Pokud by se mohl termín a výklad pro „modulovou plochu“ v souladu se zákonem použít,potom by se vypracování prohlášení, podle mého názoru, zjednodušilo.Platí to pouze pro vhodnou panelovou soustavu,ve které je BJ jednoduše vymezena nosnými prvky,do kterých by se nemělo bez důkladného statického posouzení zasahovat. V závěru ještě jednu otázku. Za údaje uvedené v prohlášení odpovídá z hlediska dodržení zákonů a souvisejících předpisů výbor společenství,nebo vlastník BJ? Stačí když provede odměry sám vlastník a předá údaje výboru,aniž by je výbor kontroloval,nebo musí provést odměry a kontrolu autorizovaná osoba?Kdo za co nese odpovědnost? Milan

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.