Problém, rozvedu dál, výbor svj

Vložil Nika (bez ověření), 26. Březen 2018 - 12:59 ::

Dobrý den, mohl by mi někdo říct, co takový výbor SVJ má vše na starosti, respektive co vše musí ze zákona plnit? Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil NN (bez ověření), 31. Březen 2018 - 19:09

  Výše sankce se vypočítá z aktiv celkem v souladu s § 37aa ZoÚ. Hodnota aktiv celkem se zjistí z účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky účetní jednotky sestavené za účetní období, ve kterém nebo za které k porušení povinnosti došlo.

  Jestliže hodnota aktiv celkem zjištěná podle předešlé věty neodpovídá aktivům celkem zjištěným v řízení o uložení pokuty (nebo pokud účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka nebyla za dané účetní období sestavena), použije se pro výpočet tato zjištěná výše aktiv neupravená o položky podle § 26 odst. 3 ZoÚ (rezervy, opravné položky a odpisy majetku, tedy aktiva brutto).

  Pokud nelze skutečnou výši aktiv zjistit ani tímto postupem, stanoví hodnotu aktiv celkem například finanční úřad, který porušení povinností projednává, a to kvalifikovaným odhadem.

  Zdroj?

  https://portal.pohoda.cz/…-ucetnictvi/

  Vložil TN. (bez ověření), 30. Březen 2018 - 17:44

  Kruci, já měl jít studovat účetnictví, teď by se mi to při mém kverulování hodilo. Jak má člověk odborně oponovat, když tomu nerozumí. Ale to je se vším – stavebnictví, právo, účetnictví, úvěrování, opravářství, fakt aby člen výboru měl 3 vysoké školy a 3 vyúční listy.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 31. Březen 2018 - 14:15

  Pane TN., chcete-li se lehce dovzdělat ve stanovení aktiv bez vedení účetnictví, zkuste to tady:

  https://klaiex.webnode.cz/…-ucetnictvi/

  Vložil radka2222 (bez ověření), 30. Březen 2018 - 12:13

  vypadlo mi číst:-)

  Vložil FÚ (bez ověření), 29. Březen 2018 - 14:38

  Vlku jednak jsi udavač a jednak lžeš. Pokuta není od 3% do 6%. Ponechávám stranou, že udělením pokuty se nic nevyřeší, Nikaa neplánuje změnu vedení SVJ, což je jediná možná varianta. Takže SVJ dostane pokutu, SVJ zaplatí pokutu a jede se dál. Jen udavač Vlk bude spokojen, jak moudře poradil

  Vložil JaVa, 29. Březen 2018 - 15:28

  Ten kdo chrání svoje práva,tím,že upozorní FÚ na porušování ZOU 563/1991 Sb.,kterého se dopouští právnická osoba SVJ/resp.její statutární orgán,není žádný udavač!Každý člen tohoto společenství, je totiž spoluzodpovědný a hmotně zainteresovaný na všem,co se právnické osoby SVJ týká a je jeho povinností dbát na to,aby vše odpovídalo současně platným zákonům a znění stanov,neboť každý člen SVJ, je také členem nejvyššího orgánu SVJ=shromáždění vlastníků.

  Hezký den.JaVa

  Vložil FÚ (bez ověření), 29. Březen 2018 - 16:06

  Javo, udáním, vyměřením pokuty a zaplacením pokuty žádná svá práva nechráníte. Pouze je poškozujete, protože se na pokutě budete podílet. Jediné možné řešení je vyměnit předsedkyni/výbor a do toho Nikaa nechce jít. Ale chápu, že někdo vidí pouze udání jako řešení. Není to řešení, věřte mi.

  Vložil Knoflík Karel (bez ověření), 31. Březen 2018 - 12:54

  „udáním, vyměřením pokuty a zaplacením pokuty žádná svá práva nechráníte“

  Udělení pokuty vede k obnovení právního stavu.

  Vložil FÚ (bez ověření), 31. Březen 2018 - 15:13

  Knoflíku, ty naivo. Zaplacením pokuty se stávající nevyhovující stav nezmění. Změny stavu je možné dosáhnout, pokud se vymění nefungující statutární orgán, který nereaguje na pomoc od Nikaa. To je celé.

  Vložil JaVa, 30. Březen 2018 - 16:10

  Udělali jste chybu? Pak musíte „prásknout“ sami sebe Kontrola z Úřadu pro ochranu osobních údajů bude chodit především na udání a na podněty rodičů či zaměstnanců. Pokud ale dojde k úniku dat, ředitelé se musí udat sami – tedy nahlásit do 72 hodin, že došlo k úniku dat, a poslat tak sami na sebe kontrolu. Za nedodržení GDPR hrozí vysoké pokuty, a to až ve výši dvacet milionů eur, tedy zhruba půl miliardy korun.

  Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/…/domaci.aspx?…

  Myslíte,že i „fundovaní statutáři SVJ“, mají zákonnou povinnost,aby v případě,že sami porušují svým jednáním platné zákony a stanovy svého SVJ, všechno nahlásit na příslušné úřady?Nebo by to „udání“, odporovalo § 159/89/2012 Sb.,?

  Hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Pavel, 30. Březen 2018 - 19:09

  JaVo,

  1)ten bulvární článek psal někdo, kdo neví že 20 mil. EUR je pro Google, Facebook a jiné globální společnosti. V ČR je již od 9/2017 navržena výše pokuty do 10 mil. Kč. Ovšem nikoliv za vyvěšení fotky na nějakém školním tablu. To jen „novinář“ potřeboval haldě svých bezobsažných písmenek dodat šťávu.

  Navíc je předložen pozměňovací návrh, aby obce a školy zřizované obcemi měly horní limit 5 či 15 tis. Kč.

  2)domnívám se, že většina členů výboru páchá své přestupky z neznalosti a tak se ani nemohou udávat, neboť ve své neznalosti neví, že něco pášou.

  Když si představím kolik předpisů (právních, ekonomických, technických etc.) se vztahuje na činnost SVJ, tak nějaký předpis opomenout není žádná věda. Navíc jsou předpisy nejasné a pokud člen výboru činí podle jednoho názoru, tak se klidně za několik let dozví, že podle judikatury platí úplně něco jiného.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 29. Březen 2018 - 17:27

  FÚ, existuje zločin/přečin/přes­tupek – vše to jsou nežádoucí jevy. Nikdo ale neříká, že se jich nesmíte dopustit, ale stanoveno je, jakou „odměnu“ za ně dostanete, pokud se jich dopustíte.

  Pokud se jich dopustí osoby ve výboru SVJ, pak tyto osoby jsou odpovědné a musí jim být dopřáno aby svou „odměnu“ vychutnali do dna.

  A že se na pokutě „bude podílet i udavač“? No a? Nejde li jinak předat „odměnu“ těm, kterým po právu patří, je správné použít jakýkoli způsob. Pokud by skutečně FÚ měl zájem kontrolovat SVJ – čemuž asi nejde věřit, protože pouhé „porušování“ ještě není daňový delikt, za který by bylo možné SVJ „sejmout“ – pak to za tu katarzi stojí. Údajný „udavač“ by svou alikvótní škodu měl samozřejmě požadovat na SVJ také tzn. na všech těch tupých ovcí, které buď mlčí nebo bečí směrem, kam jim určí SVJ-vrchnost.

  A je samozřejmě blábol že „SVJ zaplatí pokutu a jede se dál“. V tom případě je třeba pokračovat a frekvenci pokut zrychlit a zvýšit pokuty. Máme přece „demokracii“ a „SVJ“ – což označuje tu skupinu ovcí, které udržují status-quo v rozporu s dobrými mravy a většinou i zákonem (tím že u moci v SVJ udržují debily) – s má a může svobodně a „demokraticky“ rozhodnout jak dlouho chce mít nasazeny „palečnice“ ve formě finančních ztrát.


  FÚ a jak vy chráníte svoje práva? Tím že poškozujete práva druhých? Jste ve výboru nebo jste jen blb?

  PS: finanční úřad naprosto jistě poměry v SVJ neřeší.

  Vložil Ignác (bez ověření), 29. Březen 2018 - 23:21

  „Nikdo ale neříká, že se jich nesmíte dopustit“

  Je třeba rozlišovat, skutečně třeba krást zakázáno nikde není. Naproti tomu třeba je stanoveno dodržovat dopravní předpisy (Jezdí se vpravo ad.).

  Vložil JaVa, 29. Březen 2018 - 18:23

  „a jak vy chráníte svoje práva? Tím že poškozujete práva druhých? Jste ve výboru nebo jste jen blb?“

  S Vašim hodnocením této situace,nelze nesouhlasit.Ještě bych dodal,že odměny statutárnímu orgánu ,je třeba v takovém SVJ,v „rámci úspor“,fakturovat a vyplácet zásadně ve formě DPP.V opačném případě, přece „okrádáte“ všechny členy vašeho společenství.

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Petr123 (bez ověření), 27. Březen 2018 - 7:32

  Většina úřadů, na které se obrátíte, s popisovanými problémy neudělá vůbec nic, protože nebudou zasahovat do fungování soukromé právnické osoby – když většina vlastníků chce binec, budete tam mít binec.

  Hasiči by vás vyzvali k odstranění nedostatků v únikových cestách, pokud byste se na ně obrátila.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".