Připomínky na Sdružení BD a SVJ

Vložil Anonymous, 2. Říjen 2007 - 21:27 ::

Připomínkováním nového zákona se zabývá také Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků.

www.bytovadruzstva.cz

Pokud by jste chtěli uplatnit připomínky touto cestou, pošlete email na

sdruzeni@byto­vadruzstva.cz

Dovolím si doporučit strukturu připomínek:

a)identifikace §

b)Navrhuji změnit na „...............“

c)Důvod proč se změna navrhuje

Pokud nebude z návrhu jasné co a proč se chce, tak to bude ztráta času pro obě strany.

Hezký večer!

pavelsvj@centrum­.cz

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.