Ověřené zdroje informací

Vložil Pavel, 24. Říjen 2020 - 23:30 ::

V jiném vláknu

http://www.portalsvj.cz/…ytoveho-domu#…

bylo, jako odpověď na žádost sdělit ověřený zdroj informací, uvedeno:

„Ověřený zdroj je pouze sbírka zákonů a judikatura.“

Mám jiný názor.

Ve stejném vláknu jsem uváděl zákon č. 39/2020 Sb., který byl schválen s účinností 1.1.2020. Stejná účinnost je i v tištěné a elektronické verzi Sbírky zákonů. Skutečná účinnost je ale 3.3.2020:

https://www.pravniprostor.cz/…nosti-332020

Naštěstí většina předpisů má správné datum účinnosti a tak lze konstatovat, že většina informací ve Sbírce zákonů je pravdivá.

Horší je to s judikaturou. Uvedu notoricky známý případ, kdy si 2 senáty NS myslely, že dohoda je názor většiny a tuto triviální otázku musel řešit až velký senát v 31 Cdo 4294/2011

http://www.portalsvj.cz/…lky-senat-ns

cituji:

„Velký senát se tudíž odchyluje od právního názoru vysloveného v rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 1253/2006 a v usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 3651/2009 a uzavírá, že shromáždění vlastníků jednotek se při stanovení výše příspěvku na náklady spojené se správou domu a pozemku nesmí odchýlit od pravidla upraveného § 15 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů, aniž by byla nejprve uzavřena dohoda jakožto souhlasný projev vůle všech vlastníků jednotek, předvídaná citovaným ustanovením.“

Označit judikaturu za ověřený zdroj informací je tedy silně zavádějící.

Hezký den a hlavně zdraví!

  • Judikáty

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.