NOZ se netýká jednotek podle BytZ, dům je součástí pozemku nebo práva stavby

Vložil Anonymous, 1. Květen 2022 - 10:01 ::

Justice.cz by měl být zdroj seriosních informací. Na

http://obcanskyzakonik.justice.cz/…eho-zakoniku

se mj. píše:

„Právní úprava v NOZ se nebude dotýkat jednotek, které již vznikly podle zákona o vlastnictví bytů, pro ně bude platit dosavadní právní režim.“

„Dům dle NOZ nebude (až na některé výjimky) samostatnou věcí, nýbrž součástí nemovité věci (pozemku nebo práva stavby).“

Lze z uvedeného vycházet a uvedené úspěšně požadovat a prosadit, po vlastnících i po úřadech?

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.