NOZ a legisvakanční lhůta

Vložil Pavel, 7. Červenec 2013 - 22:37 ::

Rekodifikační nadšenci často uvádějí (neumím posoudit zda z neznalosti nebo úmyslně), jak je NOZ výborný, jednoznačný, srozumitelný a jak neobvykle dlouhou legisvakanční lhůtu (období mezi zveřejněním ve Sb.z. a účinností) tento výron plzeňského právnického moudra má.

Je pravda, že oproti jiným českým zákonům, které mají účinnost okamžikem zveřejnění ve Sb.z. nebo mají legisvakanční lhůtu v řádu dní, má skutečně NOZ na české poměry neobvykle dlouhou lhůtu mezi platností a účinností. Ve Sb.z. byl publikován 22.3.2012 a účinnost má nastat k 1.1.2014.

Podívejme se, jak je to s legisvakanční lhůtou u rekodifikací civilního práva v civilizovaném světě, např.:

  • Rumunsko 2 roky
  • Quebec 3 roky
  • Nizozemí 6 let

Ve výše uvedených zemích byla přitom zachována zásada kontinuity, což u NOZ nebyla, a rozsah změn byl střední (pouze u Rumunska velký). Já změny u NOZ hodnotím jako velké.

Hezký den!

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.