NObčZ § 159/1

Vložil Pavel, 6. Červenec 2012 - 22:52 ::

„Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“

Výše uvedené ustanovení je v obecných ustanoveních pro všechny právnické osoby, nikoliv jen pro podnikatele. Bude se tedy vztahovat i na SVJ. Smlouva o výkonu funkce nebude zřejmě nutná.

Hezký den!

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.