Ostatní

 TémaOdpovědíikona řazeníVytvořenoPoslední
kontrolní komise - daně a odvody19 let 50 týdnů
Libraian
3 roky 30 týdnů
Jakub Procházka 14602f (bez ověření)
změna stavby - zrušení účelovosti kolaudované části v domě19 let 51 týden
Anonymous
3 roky 30 týdnů
Novák Pavel c15cfa (bez ověření)
nová domovní plynová kotelna 19 let 51 týden
tygr666
3 roky 30 týdnů
Veselý Tomáš b991e5 (bez ověření)
Opravne vyuctovani a odecty19 let 51 týden
Anonymous
3 roky 30 týdnů
11f23c Martin Novotný (bez ověření)
oplocení19 let 51 týden
Anonymous
3 roky 30 týdnů
Jan fc701f Veselý (bez ověření)
Hlasování 74,99 §110 let 12 hodin
Anonymous
3 roky 30 týdnů
Hájek Martin a0094e (bez ověření)
Zálohy na správu domu110 let 1 den
Anonymous
3 roky 30 týdnů
ec615b Petr Dvořák (bez ověření)
Fond oprav110 let 1 den
Anonymous
3 roky 30 týdnů
Hájek 6f9564 Michal (bez ověření)
nutnost pravidelné fakturace záloh na správu domu a pozemku a na služby110 let 4 dny
Anonymous
3 roky 30 týdnů
Petr 9c768d Novák (bez ověření)
Rozúčtování dle zák. o službách110 let 4 dny
Anonymous
3 roky 30 týdnů
Jan bf2cbd Hájek (bez ověření)
Změna termínu vyúčtování služeb110 let 1 týden
Anonymous
3 roky 30 týdnů
Jakub 76e4e8 Procházka (bez ověření)
Zdanění prodeje nájemího bytu v SVJ110 let 2 týdny
Anonymous
3 roky 30 týdnů
Tomáš 628315 Dvořák (bez ověření)
Dobrovolný příspěvek na rekonstrukci110 let 3 týdny
vari
3 roky 30 týdnů
453d92 Procházka Jiří (bez ověření)
Mzda nebo §10?110 let 7 týdnů
elpiska
3 roky 30 týdnů
Kučera Tomáš 5a2443 (bez ověření)
Montáž poměrových měřičů110 let 10 týdnů
kosir
3 roky 30 týdnů
Jiří 99ce6e Novotný (bez ověření)
Snížení základu daně110 let 12 týdnů
Miroslav Talášek
3 roky 30 týdnů
b82860 Jaroslav Pokorný (bez ověření)
reklamace vyúčtování-sdělení od FÚ110 let 12 týdnů
Anonymous
3 roky 30 týdnů
Jan Černý b62681 (bez ověření)
Tiskopisy na Rozvahu a Výkaz zisku.110 let 14 týdnů
Anonymous
3 roky 30 týdnů
Pokorný Jaroslav 536f54 (bez ověření)
Vztah SVJ k obchodnímu zákoníku110 let 17 týdnů
Anonymous
3 roky 30 týdnů
180866 Dvořák Jan (bez ověření)
SVJ - vztah ke spotřebitel.právu či Obč.zákoníku?110 let 17 týdnů
Anonymous
3 roky 30 týdnů
5ccef2 Novotný Jakub (bez ověření)
Podklady pro vyúčtování110 let 17 týdnů
Anonymous
3 roky 30 týdnů
7b0ad4 Kučera Jiří (bez ověření)
převod bytů do os.vl.110 let 18 týdnů
Anonymous
3 roky 30 týdnů
Tomáš 8e1cc2 Dvořák (bez ověření)
převod bytů110 let 20 týdnů
Anonymous
3 roky 30 týdnů
Kučera c0f193 Petr (bez ověření)
průběh likvidace BD110 let 27 týdnů
Anonymous
3 roky 30 týdnů
44e511 Procházka Tomáš (bez ověření)
Kvalita účetnictví110 let 27 týdnů
milan
3 roky 30 týdnů
67f880 Jaroslav Svoboda (bez ověření)
Ověření správnosti účtování110 let 29 týdnů
Anonymous
3 roky 30 týdnů
Veselý 4026b3 Jan (bez ověření)
Zaúčtování právního zastoupení 110 let 29 týdnů
Anonymous
3 roky 30 týdnů
Petr Pokorný 88703b (bez ověření)
pravomoce předsedy SVBJ 4110 let 37 týdnů
Anonymous
3 roky 30 týdnů
Jaroslav Černý 87719c (bez ověření)
Nedoručené nové vyúčtování kde byla jiná částka přeplatku110 let 45 týdnů
Anonymous
3 roky 30 týdnů
Kučera caef77 Jaroslav (bez ověření)
Odpadový materiál z půdního bytu110 let 46 týdnů
Anonymous
3 roky 30 týdnů
Martin 9c3b3b Veselý (bez ověření)
Uzavření DPP na práce v domě 110 let 48 týdnů
salvador
3 roky 30 týdnů
Pokorný Jakub 872b21 (bez ověření)
Výbor110 let 50 týdnů
Anonymous
3 roky 30 týdnů
Josef 8b4d4b Procházka (bez ověření)
odměna likvidátorovi110 let 50 týdnů
Anonymous
3 roky 30 týdnů
Martin Dvořák 7ab54a (bez ověření)
Likvidace BD110 let 52 týdny
Anonymous
3 roky 30 týdnů
Jan f11c0c Novák (bez ověření)
pronájem spol. prostor - nepřiměřené zvýšení nájmu111 let 4 dny
pavelh
3 roky 30 týdnů
Dvořák 56f9b3 Jan (bez ověření)
Který soud...111 let 4 dny
pavelh
3 roky 30 týdnů
Svoboda 3e9e72 Jakub (bez ověření)
Náklady na tepelnou energii na vytápění 111 let 4 dny
Anonymous
3 roky 30 týdnů
73cae3 Novotný Jiří (bez ověření)
rozuctovani vody po odpojeni od centralniho boileru111 let 2 týdny
H4sky
3 roky 30 týdnů
9ebc82 Pokorný Jiří (bez ověření)
Prosím o radu111 let 3 týdny
Jvarsen
3 roky 30 týdnů
7e5008 Novotný Jaroslav (bez ověření)
Patní měřidlo tepla - spotřeba el. energie111 let 6 týdnů
Anonymous
3 roky 30 týdnů
Petr 024f4d Kučera (bez ověření)
audit účetnictví111 let 6 týdnů
jarre
3 roky 30 týdnů
Jakub Černý bef9d7 (bez ověření)
Úrok z prodlení plateb111 let 9 týdnů
Anonymous
3 roky 30 týdnů
Jiří Dvořák cc9246 (bez ověření)
fOND OPRAV111 let 12 týdnů
zapo1406
3 roky 30 týdnů
Černý f022bc Petr (bez ověření)
Střediskové účtování SVJ111 let 18 týdnů
Anonymous
11 let 18 týdnů
Anonymous
účtování SVJ v účetnicví BD111 let 18 týdnů
Anonymous
3 roky 30 týdnů
62313a Martin Kučera (bez ověření)
Účetnictví SVJ111 let 20 týdnů
SVJ Irena
3 roky 30 týdnů
184f67 Procházka Michal (bez ověření)
Úvod do zdaňování orgánů bytového družstva od 2012111 let 21 týden
Pavel
3 roky 30 týdnů
Procházka cd8110 Martin (bez ověření)
Volba nového výboru111 let 27 týdnů
Anonymous
3 roky 30 týdnů
Martin Veselý 2503d8 (bez ověření)
užívání společné prostory jedním členem SVJ111 let 29 týdnů
Anonymous
3 roky 30 týdnů
Procházka fc9472 Jan (bez ověření)
zaměření bytových jednotek dle nových norem,na vyúčtování tepla v byt.jednotkách111 let 32 týdny
Anonymous
11 let 32 týdny
Anonymous
Syndikovat obsah