Správné účetnictví?

Vložil Nezkušený (bez ověření), 21. Září 2017 - 14:54 ::

Níže uvedenému způsobu účtování vůbec nerozumím. Opis HK PS MD D KS Účet 311-Vyúčt.služeb 0 12581 12581 0

Opis účtu 311 z ÚD. Nadpis provedených zápisů: Vyúčtování B,G-předpis MD DAL 30.06.Vyúčt.typ účt. BV 12581 0 30.06. " " " " 52018 30.06. " " " " –6449 30.06. " " " " 2873 30.06. " " " " – 192 Dalších asi 25 položek různých účtů. Celkový součet sestavy 726tis. Účtování je jedno- stranné buď na MD nebo DAL.Stejně tak u další ses.

Další nadpis zápisů v ÚD – Vyúčtování B,G-úhrada
Účet MD DAL 31.05. Úhrada B pohl. 395 646 0 30.06. Úhrada B pohl. VT 311 0 646 30.06. Úhrada B pohl. 395 –33956 0 30.06. Úhrada B pohl. 311 0 –33956 30.06. Úhrada P pohl. 395 – 2327 0 30.06. Úhrada P pohl. 311 0 – 2327 31.07. Úhrada B pohl. 395 –32 0 31.07. Úhrada B pohl. 311 0 – 21

Celkový součet sestavy –35 669 –35669

V ÚD jsou všechny zápisy prováděny dvouřádkem. Nelze zjistit součet obratů za účet a není možné porovnat obraty vykázané v ÚD s celkovými obraty podle stran MD a DAL v HK. Jsou dokonce vykázány obraty na někte- rých účtech v ÚD, které nebyly do HK převedeny. Všech- ny moje písemné připomínky byly ingorovány se zdůvod- něním, že účetnictví je vedeno správně a že dokonce ani auditor neshledal žádnou závadu. Nebudu se již dá- le věnovat hospodaření SVJ protože nikdo z členů SVJ nemá opravdový zájem jak je s jejich fin. zálohami hospodařeno. Nováček.

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.