Náklady exekuce příklad

Vložil Anonymous, 21. Září 2017 - 20:56 ::

Z usnesení exekutora pro informaci zdejších diskutujících kopíruji:

Exekuovaná povinnost ve výši
jistina ...... 283 643,00 Kč
náklady nalézacího řízení ...... 47 297,00 Kč
… úrok z částky … od … do zaplacení (řádek se v mírných obměnách vícekráte opakuje)
předběžné náklady exekuce vyčíslené ke dni vydání ex. příkazu .............. 196 900,00 Kč, které budou dodatečně vyčísleny samostatným rozhodnutím nejpozději neprodleně poté, kdy dojde ke splnění nebo vymožení povinnosti vymáhané v exekučním řízení

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.