Zvolení nového výboru

Vložil Petr (bez ověření), 26. Březen 2019 - 18:43 ::

Dobrý den, budeme mít v domě schůzi SVJ a chceme současného předsedu společenství odvolat a zvolit výbor. Pokud výbor zvolíme, tak současný předseda schůzi dokončí a tak od kdy se staneme oficiálně členy výboru? Od dne zvolení, případně dnem podpisu smlouvy nebo zápisem do OR. Velice děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Lemm (bez ověření), 30. Březen 2019 - 17:59

  Tak hlavne nezapomente bod

  • odvolani predsedy a volba noveho vyboru

  Uvest do pozvanky na shromazdeni…

  Vložil Jan77 (bez ověření), 26. Březen 2019 - 20:04

  Stanou se členy výboru okamžikem zvolení, pokud neurčíte jinak.

  Dále pozor, určení druhu statutárního orgánu máte ve stanovách (X-členný výbor anebo předseda SVJ), je tedy nutné usnesením také změnit stanovy.

  Vložil anonim (bez ověření), 31. Březen 2019 - 9:13

  Máte částečně pravdu, ale je nutnost postupovat dle Prohlášení vlastníků před vznikem NOZ. (rok 1999 ), které je zapsané v Katastru nemovitostí při prvém předání do vlastnictví.

  Anonim

  Vložil JaVa, 31. Březen 2019 - 9:50

  Uvádte zde nesmysly.Viz.:

  „je nutnost postupovat dle Prohlášení vlastníků před vznikem NOZ. (rok 1999 )“

  Způsob změny stanov a volby nového statutárního orgánu nemá nic společného se zněním v PV,ale členové SVJ se řídí aktuálně platnými stanovami právnické osoby SVJ!

  Přeji Vám hezký den.JaVa

  Vložil abb (bez ověření), 26. Březen 2019 - 19:58

  Děláte palácový převrat? V stanovách máte uvedené co? Vy můžete mít předsedu nebo výbor? Domnívám se, že ne. Ve stanovách můžete mít buď předsedu nebo výbor, určitě ne oboje.

  Vložil 25Malý (bez ověření), 26. Březen 2019 - 22:49

  Podle toho, jak uvedl tazatel (budeme mít v domě schůzi SVJ a chceme současného předsedu společenství odvolat a zvolit výbor), je nutno postupovat obezřetně:

  1. Schůze shromáždění musí mít na pořadu (programu) minimálně body, jimiž odvoláte předsedu a zvolíte výbor:

  • odvolání předsedy společenství,
  • změna stanov v bodě statutární orgán SVJ (zrušení předsedy společenství a určení xčlenného výboru),
  • volba výboru.

  Pokud už máte pozvánku a tyto body tam nejsou, nemůžete odvolávat ani volit nový statutární orgán (ledaže byste se sešli všichni vlastníci a jednomyslně se zařazením bodů souhlasili). Pokud při volbě výboru zároveň neurčíte datum účinnosti, nový výbor nastupuje ihned po svém zvolení.

  2. Výbor na svém zasedání volí ze svých členů předsedu výboru a místopředsedu výboru. Ze schůze výboru je nutno vyhotovit zápis.

  3. Svolavatel schůze ji dokončí a je povinen z ní vyhotovit zápis. Při pasivitě svolavatele není vyloučeno, aby zápis ze shromáždění napsal nový výbor. Musí včas zachytit potřebné a doporučené přílohy – pozvánku, prezenční listinu, seznam vlastníků v den schůze (z katastru), hlasovací listinu atd. Oba dva zápisy, ze schůze shromáždění i ze schůze výboru, bude statutární orgán potřebovat k doložení žádosti o zápis nového statutárního orgánu do rejstříku společenství.

  4. Po schůzi, nebo v určené datum účinnosti se nový výbor ujímá pravomocí. Prvními jeho starostmi je zápis do rejstříku společenství a převzetí agendy, poté změna přístupu k účtu (přitom se banka možná bude striktně řídit platným zápisem v rejstříku společenství), informace pro členy SVJ, pro obchodní partnery aj.

  Vložil solid, 27. Březen 2019 - 14:58

  Odpověď je naprosto perfektní,jenom si dovolím malinkou poznámku.V dnešní době se již nevolí místopředseda,pouze předseda a x členů výboru / vždy lichý počet /.

  Vložil JaVa, 27. Březen 2019 - 15:41

  Proto bych doplnil, že „předsedu“ volí shromáždění pouze v případě ,kdy má SVJ ve svých stanovách, jednočlenný statutární orgán.Shromáždění zcela určitě nevolí předsedu výboru SVJ.Toho si volí ze svých řad,jen členové výboru SVJ= statutárního (vícečlenného) orgánu,které nejprve zvolí shromáždění vlastníků.

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil JaVa, 31. Březen 2019 - 9:32

  Od 1.1.2014, je možnost zvolit buď předsedu SVJ(jednočlenný statutární orgán) nebo výbor SVJ(vícečlenný statutární orgán).NOZ již žádného „pověřeného vlastníka“ necituje!

  Přeji Vám hezký den.JaVa

  Vložil 25Malý (bez ověření), 27. Březen 2019 - 22:31

  Je třeba udržet myšlenku:

  Tazatel má předsedu SVJ a chce volit výbor.

  V návodu, za který zdvořile poděkoval, to bylo step-by-step, nicht wahr?

  Shromáždění zvolí výbor (kusy) a výbor z těchto kusů zvolí funkce.

  Kolik kusů má ve výboru být, je ve stanovách.

  Které funkce jsou ve výboru, je též ve stanovách.

  Vložil Radek. (bez ověření), 28. Březen 2019 - 11:23

  A co napsal JaVa špatně, že jste měl potřebu ho pokárát? Můžete uvést konkrétně?

  Vložil 25Malý (bez ověření), 28. Březen 2019 - 12:43

  Nekárám JaVa, naopak, tohoto přispěvatele si vážím, už proto, že jeho slova mají obvykle hlavu a patu a čiší z nich nelehce nabytá praxe. Reagoval jsem na cestu diskuse, která se odchýlila od prvotního dotazu jak od předsedy SVJ dospět k výboru. Tazateli to už bylo dávno jasné, ale další to zbytečně rozmělnili. Tak jsem to znovu shrnul do komprimované podoby.

  Ovšem nedá mi, abych nereagoval na dnešní názor na přítomnost notáře.

  • Notáře při volbě výboru potřebujete pouze tehdy, když jste si tuto povinnost neprozřetelně vložili do svých stanov.

  Diskutujme, prosím, nad chybami nebo nad nezodpovězenými otázkami.

  Vložil JaVa, 29. Březen 2019 - 17:16

  Účast notáře, je ze zákona nezbytná, pouze na ustanovujícím shromáždění vlastníků jednotek!

  Klauzuli,která požaduje přítomnost notáře při každé volbě statutárního orgánu,si dají do stanov pouze vlastníci jednotek, nesplňující § 4 /89/2012 Sb.,!

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Petr25 (bez ověření), 27. Březen 2019 - 8:52

  Naprosto dokonalá odpověď, děkuji :-)

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".