Zveřejňování vlastníků

Vložil TMV (bez ověření), 5. Září 2016 - 10:24 ::

Žádal už někdo z vás ÚOOÚ o zákrok, když výbor zveřejnil příjmení vlastníků na nástěnce a jak to dopadlo (čl. 10 LZPS)?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil rys, 8. Září 2016 - 1:01

  Ano mám k tomu stanovisko ÚOOÚ již asi z roku 2009, nicméně obdobné je už někdy od roku 2010 i na webu ÚOOÚ. Takže jen stručně.

  1. Jde-li jen o to, kdo je vlastníkem bytů a nebytů v domě s SVJ se dozvíte ve veřejném seznamu např.on-line nahlédnutím do katastru, k čemuž nepotřebujete nic jiného nežli připojení k internetu a nic to nestojí. Jsou tam všechna jména a příjmení, adresy trvalého bydliště všech vlastníků a jejich spoluvlastnický podíl. Stejně tak může být např. na nástěnce v chodbě vchodu seznam vlastníků (jméno i příjmení) a číslo bytu, poschodí. Stejně tak na dopisní schránce.
  2. Jde-li však o zveřejnění na veřejně přístupném místě (nástěnka v domě, veřejný web, atp,)jména a příjmení spolu s datem narození (např. výborem zveřejněná smlouva) , tak je již problém – nutno datum zamazat před zveřejněním. Stejně tak je problém při zveřejnění na veřejně přístupném místě např. dlužníků, protože to již je identifikace osoby s problémem pro veřejnost, což je nepřípustné. Je však takováto informace plně přístupná pro spoluvlastníky, neboť to se jich týká. Takže třeba ty dlužníky nelze dát na nástěnku ve vchodu, ale lze je sdělit na požádání vlastníkovi nebo i např. na webu SVJ, pokud je to uvedeno v té části webu, která je přístupná jen vlastníkům (nikoli však třeba nájemníkům či pošťačce, atd.). Máte-li web SVJ, je třeba jej upravit na část otevřenou, jen pro vlastníky a správce, jen pro nájemníky, atd., a podle toho přidělit oprávnění.
  Vložil HajdyHou (bez ověření), 5. Září 2016 - 17:59

  Pokud „ZÁKROK“ míníte „zásah“ či „komando“, pak ne. Já jsem žádal aby bylo prověřeno zda kamerové záznamy neopouštějí SVJ (v rozporu s ohláškou), žádal sem aby nebyly kamerovány uvnitř výtahu (jak chvástavě UOOU deklaruje na svých stránkách).

  UOOU to prošetřilo (§31 ZOOU) jako podnět. Takže „podnětář“ není „účastník řízení“ a proto se o průběhu řízení NIC nedozví.

  Že záznamy končí na webu (a u některých mých sousedů) vím, bohužel se mi (tedy MNĚ, ne UOOU !!) nepodařilo sehnat předmětný záznam. Prý si ho mám sehnat, prý UOOU není Policie. A Policie v tom trestný čin nespatřuje (protože oni sami jsou tento na systém napojeni :) ). Tak asi tolik k trafice chcípáka Igora Němců. Jestli je to stejné za nynější předsedkyně JUDRy-Janů – to aktuálně nevím.


  §1178 říká. „Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a adresu kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě.

  Takže, jeli tento § vyřízen formou zveřejnění všem potenciálním zájemcům o tuto informaci, pak nechápu v čem spatřujete porušení svých práv dle LZPS?

  Dále, „příjmení vlastníků“ můžete najít ve veřejném rejstříku Katastru nemovitostí.


  Takže pane Zákroku, co vlastně chcete, co Vás sejří?
  Jen prudíte, nebo máte nějaký hlubokomyslný do­taz?

  Vložil TMV (bez ověření), 5. Září 2016 - 11:13

  odpovídáte na něco, na co není otázka?

  Vložil Arch (bez ověření), 8. Září 2016 - 16:36

  Ale no tak pánové…

  Vložil TN (bez ověření), 5. Září 2016 - 10:45

  V jaké souvislosti zveřejnilo? Jde o harmonogram úklidu, seznam dlužníků, nebo seznam jednotek s čísly bytů?

  kok nemá pravdu – katastr má ke zveřejnění zákonné zmocnění. SVJ toto zmocnění nemá.

  Vložil kok (bez ověření), 5. Září 2016 - 10:33

  seznam vlastníků s adresami je on-line dostupný na internetu – není třeba ho zveřejňovat.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".