Zrušený účet SVJ

Vložil Helena (bez ověření), 21. Listopad 2022 - 6:49 ::

Dobrý den, obracím se na vás s dotazem, aniž by výbor SVJ jakýmkoliv způsobem informoval, zrušil svůj bankovní účet, co jsem zjistila při pravidelné platbě záloh na služby a příspěvků na správu domu a pozemku. Co teď? Kromě toho, že hodlám jít na PČR, peníze poslat složenkou (a mít další přidružené náklady za poštu), nebo neposílat nic, protože ne vlastní vinou nemám kam? Nechci být dlužníkem a riskovat smluvní pokutu za každý den. Pozn: malé SVJ – 2 nebytové prostory, 2 prázdné byty, 1 obydlený být já a 1 být předseda výboru SVJ (nekomunikuje).

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Výbor (bez ověření), 21. Listopad 2022 - 15:38

  Není obvyklé mít výbor při šesti jednotkách. Ještě napište, že je pětičlenný.

  Vložil Výbor (bez ověření), 21. Listopad 2022 - 17:27

  Nene :D … ale fakt to tak je… Máme předsedkyni, místopředsedu a člena výboru (oba poslední – jsou to ty byty kde nikdo nebydlí). Ještě tam byl člen kontrolní komise, ten už to prodal.

  Vložil Platil (bez ověření), 21. Listopad 2022 - 10:09

  „peníze poslat složenkou“ (Vložil Helena (bez ověření), 21. Listopad 2022 – 6:49)

  To určitě nedělejte, pokud nemáte promyšleno, co uděláte, když si příjemce peníze nevyzvedne.

  Vložil Zůstatek (bez ověření), 21. Listopad 2022 - 8:40

  Kolik činil a co se stalo s konečným zůstatkem na účtu?

  To by případně pro polici být mohlo.

  Vložil Z posledního (bez ověření), 21. Listopad 2022 - 8:51

  Z posledního vyúčtování za r.2021 tam bylo cca 370 tisíc Kč, tento rok se žádné rozsáhlé investice nedělaly, tak by se to dalo odvodit. Vzhledem k tomu, že mi neumožní přístup k dokumentům, PČR snad bude mít větší prostor ke zjištění informací.

  Vložil Justitianus, 21. Listopad 2022 - 9:30

  Už jsem Vám napsal, že policie nebude nic zjištovat. Nemají žádný důvod, žádný oprávněný zájem, a už vůbec ne povinnost aby cokoli zjišťovali o osudu peněz jakési nevýznamné právnické osoby.

  Jisté je jen to, že bez existence bankovního účtu uvedeného ve stanovách prostě nebudete nic platit. Dokud nebudou stanovy změněny.

  Ostatně Vy vůbec netušíte zda účet SVJ byl nebo nebyl zrušen. Možná existuje pod novým číslem. Mohlo dojít ke sloučení dvou bank, a proto původní číslo účtu může být neplatné. Naposledy se slučovala Raiffeisen a Equa bank dne 14.11.2022, ale původní čísla účtů v Equa bank mají fungovat pro příjem peněz ještě půl roku po sloučení. Nebo se banka dostala do insolvence a ukončila bankovní činnost (nedávno např. Sberbank).

  Justitianus

  Vložil Platil (bez ověření), 21. Listopad 2022 - 10:07

  „Jisté je jen to, že bez existence bankovního účtu uvedeného ve stanovách prostě nebudete nic platit“ (Vložil Justitianus, 21. Listopad 2022 – 9:30)

  Tak zrovna tohle není vůbec jisté. Platit se dá i bez bankovního účtu, a to hned několika způsoby. Zkuste takovouto argumentaci u soudu. Soud Vám uloží zaplatit do určeného počtu dnů. Vy tak neučiníte s poukazem na neexistenci bankovního účtu. Uspějete?

  Postup podle Vašeho návodu vyjádřeného slovy „Prostě nebudete nic platit“ nelze doporučit.

  Vložil Justitianus, 21. Listopad 2022 - 10:51
  • Hlupák Platil zde napsal: „Tak zrovna tohle není vůbec jisté. Platit se dá i bez bankovního účtu, a to hned několika způsoby.“

  Vy jste, Platile, hodně natvrdlý. Tazatelka napsala, že podle stanov je povinností vlastníka jednotky platit pouze jediným způsobem – na účet jehož číslo mají ve stanovách uvedeno. Takže ona jiným způsobem platit ani nesmí. Porušila by svou povinnost.

  Přečtěte si konečně ten § 1955.

  Justitianus

  Vložil § (bez ověření), 21. Listopad 2022 - 11:24

  Pane Justitiane,

  pokud někdo porušuje svou povinnost (v daném případě povinnost SVJ mít bankovní účet), neopravňuje to jiného porušovat jeho povinnost (v daném případě povinnost vlastníka platit ve prospěch SVJ).

  Tolik základy práva speciálně pro Vás.

  Vložil Justitianus, 21. Listopad 2022 - 23:04

  Dvě věci naplňují mou mysl vždy novým a rostoucím údivem:
  hvězdné nebe nade mnou a lidská hloupost okolo mne.

  Pane § (bez ověření), jste dalším hlupákem v této diskusi. Neznáte zákon, a přesto máte tu drzost, že se snažíte se mnou polemizovat. Netušíte jaké jsou následky prodlení věřitele.

  • Podle § 1200 platí, že stanovy obsahují členská práva a povinnosti vlastníků jednotek a rovněž pravidla pro správu domu a pozemku. K těmto povinnostem a pravidlům bezpochyby patří i povinnost hradit platby předepsaným způsobem, tedy vkladem či převodem na kokrétní bankovní účet.
  • Podle § 1975 platí, že věřitel je v prodlení, nepřijal-li řádně nabídnuté plnění nebo neposkytl-li dlužníku součinnost potřebnou ke splnění dluhu.

  Toto SVJ vyžaduje platby povinně pouze na konkrétní bankovní účet. Jiný způsob splnění platební povinnosti není přípustný. SVJ je tedy – jako věřitel – povinno poskytnout součinnost tím, že bude udržovat svůj bankovní účet funkční. Tuto povinnost věřitel nesplnil. Neposkytl dlužníkovi součinnost potřebnou ke splnění dluhu. Věřitel je v prodlení.

  Při prodlení věřitele není dlužník povinen plnit.


  Rád jsem Vám poradil. Ještě se hlásí některý další blb do diskuse o občanském zákoníku bez znalosti občanského zákoníku?

  Justitianus

  Vložil Agneta (bez ověření), 22. Listopad 2022 - 8:48

  Nabádáte k neplacení, pane Justitiane.

  Kdo se Vaší vadnou radou bude řídit, nedopadne dobře.

  Vložil Justitianus, 22. Listopad 2022 - 11:54

  Agneto, jste blbka, jestliže jste nic nepochopila ani po mém podrobném výkladu. Oslovte osobu s rozumem průměrného člověka (§ 4 odst. 1 občanského zákoníku) a poproste ji o vysvětlení. Já už pro Vás nemohu nic udělat. Mějte se pěkně.

  Justitianus

  Vložil §§ (bez ověření), 21. Listopad 2022 - 12:04

  Svj nemá žádnou povinnost mít svůj účet. To přece využívají družstva, která takové domy spravují. Klidně nechaji vlastníky, aby posílali příspěvky na účet družstva a oni ani nemrknou okem a peníze tam posílají. Já to neschvaluji, jenom konstatuji realitu a hloupost lidskou.

  Vložil §§§ (bez ověření), 21. Listopad 2022 - 12:10

  „Svj nemá žádnou povinnost mít svůj účet.“ (Vložil §§ (bez ověření), 21. Listopad 2022 – 12:04)

  Obecně ne. V diskutovaném případě tazatelka psala, že její SVJ má takovou povinnost podle stanov.

  Vložil Platil (bez ověření), 21. Listopad 2022 - 10:53

  Tazatelka má povinnost platit.

  Vaše tvrzení na tom nic nemění.

  Nic jste tazatelce neporadil, pane Justitiane. Jako obvykle.

  Vaše tvrzení, že platit jiným než dohodnutým způsobem tazatelka nesmí, je totiž úplně mimo.

  Vložil Justitianus, 21. Listopad 2022 - 20:16

  Jste ještě větší hlupák než jsem si původně myslel, hlupáku Platile. Nejen že nejste schopen pochopit co jsem poradil tazatelce. Ale Vy nejste schopen ani přečíst si ten občanský zákoník.

  Justitianus

  Vložil Justitianus, 21. Listopad 2022 - 7:19

  Přečtěte si stanovy.

  Přečtěte si stanovy.

  Přečtěte si stanovy.


  • Jedině ve stanovách zjistíte zda vaše SVJ má povinně mít bankovní účet. Nemusí jej mít.
  • Jedině ve stanovách zjistíte jakým způsobem jsou vlastníci jednotek povinni plnit platební povinnosti vůči SVJ. Není-li nic stanoveno, pak podle § 1955 NOZ platí, že peněžitý dluh plní dlužník v místě bydliště nebo sídla věřitele.

  Zrušení účtu bez náhrady (a bez oznámení nového bankovního spojení) je naprosto nestandardní postup. Pro vlastníky je to velmi výrazný signál aby se okamžitě začali zajímat o to co vaši statutáři tropí. Je směšné že zde mudrujete, a ani jste se ještě nezeptala členů výboru o co jde a co se děje.

  Z toho co jste napsala se ovšem nedá usuzovat vůbec nic o nějakém porušení zákona. Na policii se Vám vysmějí; tam ani nechoďte.

  Justitianus

  Vložil pro Justitianus (bez ověření), 21. Listopad 2022 - 8:11

  Dobrý den, děkuji vám za rychlou zpětnou vazbu. Souhlasím s Vámi. Stanovy jsem si přečetla, ve stanovách je uvedena povinnost mít založený BÚ a také povinnost členů SVJ hradit na BÚ, přílohou stanov jsou zároveň evidenční listy k jednotlivým jednotkám, kde je přesně uvedené číslo bankovního účtu. Tento účet dosud fungoval bezproblémově 19 let. Stanovy se doposud nezměnily (dle OR). Já se zajímám o to, co statutáři tropí. Bohužel stále narážím na zavřené dveře na každém rohu např. nemožnost nahlížení do dokladů aj. klasické problémy nefungujícího SVJ, nezájem ostatních členů SVJ. Jsem v tom sama. Takže si hledám právníka. Jak jsem zmínila, SVJ je malé (2 nebytové prostory – vietnamci, 2 prázdné byty, 1 byt já, 1 byt nekomunikující předseda výboru). Členů výboru jsem se zeptat snažila, jak osobně (z kontaktů které mám k dispozici), tak písemně na adresu SVJ (splatnost máme ke 3. dni v měsíci takže obesláno písemně poštou). Dopis se mi tento pátek vrátil.

  Vložil Petr, 21. Listopad 2022 - 9:50

  „VÝBOR SVJ aniž informoval, zrušil SVŮJ bankovní účet“

  • – – – – – – – – – –

  Nemělo by přeci jít o účet výboru (jak by plynulo z „výbor zrušil svůj účet“) ale o účet SVJ. Mám „obavy“ že šlo o soukromý účet předsedkyně.

  Neuvedla jste, jak víte, že byl účet zrušen. Třeba byl zablokován nebo jste uvedla chybně jeho číslo. Justitianus uvedl možnost převodu účtu. Nebo o ZRUŠENÍ ÚČTU (bez náhrady) JE INFO OD BANKY ?

  Prokazatelně (emailem nebo doporučeně s dodejkou) abyste byla „z obliga“ se zeptejte výboru, na jaký účet máte hradit příspěvky a zálohy. Pokud odpověď nedostanete, neměla byste (dle mne) být považována za dlužníka a ani se bát penále.

  Jste dopis výboru poslala, a vrátil. S jakou poznámkou doručovatele ?. Měl bych na vašem místě již obavy, zvláště kvůli výši zůstatku cca 370.000 Kč.

  Vložil pro Petr (bez ověření), 21. Listopad 2022 - 11:33

  Máte pravdu, že jsem se špatně vyjádřila hned zkraje (také mě to hned bouchlo do očí, když jsem si svůj příspěvek přečetla :D ), 19 let jsem měla za to, že se jedná o „ÚČET SVJ“. Je uvedený ve stanovách, i v příloze stanov v evidenčních listech od doby založení SVJ. Ani mě nenapadlo, že by tomu mohlo být jinak. Pravda je, že díky neochotě výboru jsem nikdy neviděla jediný výpis účtu, takže jsem si nemohla ověřit komu BÚ patří. Možnost, že by se mohlo jednat např. o soukromý účet předsedkyně, mě ani nenapadla. Ale je to logická úvaha.

  Číslo jsem chybně neuvedla, ten trvalý příkaz fungoval dosud 19 let bez problémů. Jedná se o banku ČSOB (tam je vedený účet příjemce i mě jako odesílatele), a přišlo mi mailem „Informace o vyřazení platby ze zpracování“ a text „účet příjemce nemohl přijmout tuto platbu“. Že byl BÚ zrušen to napadlo mě po doručení té informace od banky, pravda ale je, že se s tím účtem mohlo stát cokoliv, jak jste s panem Justitianusem uvedli (to jsem nevzala v úvahu). Od toho 3.11. jsem pak platbu zkoušela zaslat víckrát jako jednorázovou, neprošla nikdy.

  Dopis se mi vrátil s poznámkou, že po ukončení úložní lhůty (nezastižen, oznámeno) se vrací zpět odesílateli.

  Děkuji Vám všem moc za konzultaci, moc si toho vážím, byla jsem z toho špatná a pravda je, že jiný pohled to vidí z jiné perspektivy.

  Vložil MartinII, 21. Listopad 2022 - 15:31

  "hledám právníka. … SVJ je malé (2 nebytové prostory, 2 prázdné byty, 1 byt já, 1 BYT NEKOMUNIKUJÍCÍ PŘEDSEDA VÝBORU). … .

  JSEM NIKDY NEVIDĚLA VÝPIS. Možnost, že by se mohlo jednat např. o soukromý účet předsedkyně, mě ani nenapadla.

  … trvalý příkaz fungoval 19 let bez problémů. Jedná se o banku ČSOB …, a přišlo mi mailem „Informace o vyřazení platby ze zpracování“ a text „účet příjemce nemohl přijmout tuto platbu“. Že byl BÚ zrušen to napadlo mě po doručení informace od banky, pravda ale je, že se s tím účtem mohlo stát cokoliv, … . Od 3.11. jsem platbu zkoušela zaslat jako jednorázovou, neprošla nikdy.

  DOPIS (na adresu SVJ) SE VRÁTIL PO UKONČENÍ ÚLOŽNÍ LHŮTY (nezastižen, oznámeno) se vrací zpět odesílateli".

  • – – – – – – – – – – – –

  Zjistěte si v ČSOB jak to s účtem je a dle toho postupujte dále kvůli možnosti zpronevěry 370.000 Kč. To už by Policii zajímat mělo. Na to zatím nemusíte shánět a platit právníka. Z informací není také jasné, zda předsedkyně v domě bydlí a zda ji můžete kontaktovat osobně.

  Vložil Banka (bez ověření), 21. Listopad 2022 - 17:42

  V bance jsem byla hned, tam se mnou odmítají mluvit kvůli ochraně osobních údajů, a že nejsem pověřená osoba. Oba BÚ jsou v ČSOB, oba jsou tam vedeny 19let, mé platby jsou pravidelné. Takže v bance viděli, že si nevymýšlím, ochota ale nebyla.

  Prakticky kromě těch dvou Vietnamců dole, co jsou nebytové prostory, bydlíme trvale v domě jenom já a předsedkyně, ale tu jsem teď nějakou dobu neviděla (říkám si, že je možná u dětí, někdy to tak dělá – bydlí až na Moravě), tak jsem jí volala, telefon mi nevzala.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 21. Listopad 2022 - 18:08

  nejde o ochotu, nesmí dávat informace nikomu neoprávněnému a vy oprávněná nejste. jak jste zjistila, že je účet zrušený? pokud se vám platby vrací, zařiďte si notářskou úschovu a tam platby posílejte. debilní rada neplatit nic je cestou do pekel a znamená, že jste dlužník a z toho plynoucí postihy.

  Vložil Petr, 21. Listopad 2022 - 19:29

  Vám nezávidím. Na úvod sdělím svůj názor, že JÁ BYCH SE JIŽ OBRÁTIL NA POLICII, protože to už by mi bylo moc podezřelé. Na to nepotřebujete platit právníka.

  Sepište vše a ještě doplňte co jste (po doplňujících dotazech sdělila zde na fóru).

  Věřila jste 19 let že se jedná o účet SVJ („přílohou stanov jsou evidenční listy k jednotkám, kde je uvedené číslo bankovního účtu“ a „Z posledního vyúčtování za r.2021 tam bylo cca 370 tisíc Kč“).

  Když nebyla vaše úhrada uskutečněna myslela jste že byl účet zrušen (EMAILEM „Informace o vyřazení platby ze zpracování“ a text „účet příjemce nemohl přijmout tuto platbu“).

  V BANCE SE MNOU ODMÍTAJÍ MLUVIT kvůli ochraně osobních údajů, a že nejsem pověřená osoba.

  DOPIS NA ADRESU SVJ se vrátil s poznámkou, že po UKONČENÍ ÚLOŽNÍ LHŮTY (nezastižen, oznámeno) SE VRACÍ ZPĚT ODESÍLATELI.

  Bydlíme v domě jenom já a předsedkyně, ale tu jsem teď nějakou dobu neviděla (říkám si, že je možná u dětí, někdy to tak dělá – bydlí až na Moravě), tak jsem jí volala, telefon mi nevzala.

  Z informací jasné, zda má nahlášen trvalý pobyt v domě nebo na Moravě (i když to asi není důležité, ale jen zajímavé). Trvalá adresa vlastníků je uvedena na www.cuzk.cz. Adresy členů výboru zjistíte také na or.justice.cz po zadání IČO SVJ.

  Žádal bych vysvětlení od banky, proč nebyla platba přijata. Jedná se o VAŠÍ PLATBU, jako oprávněné osoby.

  Zkuste se obrátit také na Černé ovce, protože jsou ochotni řešit i problémy vlastníků bytů ve vztahu k SVJ, viz díl

  www.ceskatelevize.cz/…52801081110/

  Závěr: TÍM KONČÍM se svými znalostmi a rozumem

  Vložil Děkuji (bez ověření), 21. Listopad 2022 - 20:02

  Petře děkuji moc :) … Za váš názor, všechny zpracované informace, i za čas který jste mi věnoval. Moc si toho vážím, děkuji.

  Vložil Úschova (bez ověření), 21. Listopad 2022 - 18:25

  Tak já paní v bance taky chápu, řešila jsem s nima v tu chvíli i to, že bych platbu poslala šekem, to také nejde … složenkou zaplatím poště 117kč poplatek, takže jsem také o notářské úschově už přemýšlela (jen aby mně to nestálo majlant).

  Já právě z principu své povahy nechci být dlužník, to by nebylo nic na moje nervy. Ony se mi ty platby nevrací, ony se vůbec nestrhnou a přijde mi mailem „Informace o vyřazení platby ze zpracování“ s textem „Účet příjemce nemohl přijmout tuto platbu“. Už jsme tady to právě (tady výše) probírali, že může být víc důvodů než zrušený účet (to napadlo jako první mě), ale že by to třeba mohl být zablokovaný účet atd.

  Děkuji ;)

  Vložil Radil (bez ověření), 21. Listopad 2022 - 19:20

  „řešila jsem s nima v tu chvíli i to, že bych platbu poslala šekem, to také nejde“ (Vložil Úschova (bez ověření), 21. Listopad 2022 – 18:25)

  Proč to nejde? Šeky mají v sazebníku (na str. 12). Dříve jsem šeky (několika bank) používal.

  „Ony se mi ty platby nevrací, ony se vůbec nestrhnou a přijde mi mailem „Informace o vyřazení platby ze zpracování“ s textem „Účet příjemce nemohl přijmout tuto platbu“.“ (Vložil Úschova (bez ověření), 21. Listopad 2022 – 18:25)

  Chcete-li mít vrácenou platbu, pošlete ji z jiné banky nebo poštovní poukázkou.

  Vložil Šeky (bez ověření), 21. Listopad 2022 - 21:04

  Tu platbu (abych jí měla vrácenou) mám možnost provést z jiné banky tak to udělám (aspoň ušetřím 117kč za složenku :D )

  Má myšlenka s tím šekem byla taková, že pošlu SVJ šek, a že oni budou před jeho uplatněním „nuceni“ uvést číslo účtu, tudíž se ho dozvím i já (smutné, že se musím tak pídit). Věděla jsem předem, že si můžu nechat poslat 3 šeky asi za 45kč.

  V bance mi 2× tvrdili, že to nejde (jednou na infolince, jednou osobně), že se SŠ tisknou dopředu tudíž musím vědět číslo účtu SVJ dopředu, a z toho důvodu že mi to neprojde… Tak mi to nedalo, když jste říkal že to jde a stáhla jsem si metodiku pro vydávání soukromých šeků. Kde se přímo píše (kromě toho teda, že šek budu vyplňovat sama a netisknou se dopředu):

  13. SŠ, jehož majitelem je právnická osoba, uhradí ČSOB výlučně bezhotovostním převodem i přesto, že doložku „Jen k zúčtování“ neobsahuje a šek je vyplatitelný v hotovosti. Na tuto skutečnost je povinen Klient jako výstavce majitele šeku upozornit.

  Tak Vám musím moc poděkovat, že jste mi dobře poradil, já věřila infolince :D … Já ten šek zkusím, za to nic nedám.

  Díky!

  Vložil Radil (bez ověření), 21. Listopad 2022 - 21:37
  Vložil Justitianus, 21. Listopad 2022 - 11:00
  • Petr zde napsal: „Prokazatelně (emailem nebo doporučeně s dodejkou) abyste byla „z obliga“ se zeptejte výboru, na jaký účet máte hradit příspěvky a zálohy. “

  To je ovšem totální nesmysl. Petře, přestante radit kraviny.

  Způsob placení je jednoznačně určený ve stanovách. Tazatelka nemá povinost doprošovat se jakýchkoliv informací! I kdyby takovou informaci snad dostala, neměla by se tím v žádném případě řídit. Pro ni platí pouze stanovy, ne jakýsi email od kohosi.

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".