Zřejmý zásah do pokojného stavu

Vložil Anonymous, 5. Květen 2010 - 7:45 ::

V zákoně 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v účinném znění, je pěkný § 5. Nemáte zkušenosti s použitím § 5 ? Neexistuje dostupná sbírka rozhodnutí příslušných orgánů státní správy? Podle zdejších diskusí by zřejmých zásahů do pokojného stavu bylo více než dost.

Jirka z Přelouče

§ 5 Občanského zákoníku:

„Došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, lze se domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy. Ten může předběžně zásah zakázat, nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav. Tím není dotčeno právo domáhat se ochrany u soudu.“

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 5. Květen 2010 - 8:21

  Předpis je pěkný. Problém je v jeho aplikaci a to je o lidech.

  Viděl jsem stanovisko z jednoho místního úřadu, který posuzoval situaci, kdy dva spoluvlastníci vily měli spor o využívání vily.

  Spoluvlastník A několik let bránil spoluvlastníkovi B v přístupu do vily. Spoluvlastník B požádal podle § 5. Dostal odpověď, že tím, že několik let vilu nepoužíval (spoluvlastník A mu fyzicky bránil), tak by došlo k porušení pokojného stavu tím, že by nyní vilu používal. Nějaké vlastnické právo formálně zaručené Ústavou a LZPS toho úředníčka nezajímalo.

  Ale jistě nelze vyloučit, že jsou i úředníci, kteří mohou postupovat podle práva a rozhodně § 5 je vhodné zkusit.

  Existuje literatura o sousedských vztazích a tam se § 5 používá.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil FilipN, 5. Květen 2010 - 8:29

  Úřady asi opisují z nějaké šablony.

  Obecní úřad mi v podobném případě řekl toto: Pokud by soused postavil na Vašem pozemku garáž a Vy byste se domáhal jejího odstranění podle § 5, neuspějete, neboť poslední pokojný stav zahrnuje postavenou garáž na Vašem pozemku. Kromě toho jste přišel až po 3 měsících. To, že jste se mezitím pokoušel věc řešit přímo se sousedem, úřad nezajímá.

  (Sousedova garáž na mém pozemku skutečně svou částí stojí, bez jakéhokoli souhlasu. Aby soused věc legalizoval, posunul následně oplocení.)

  Vložil Petr, 5. Květen 2010 - 10:15

  To je možné ? Také někde jinde než v Česku ? Nepočítám země mimo EU.

  Vložil lake, 5. Květen 2010 - 10:57

  Pánové,
  smyslem pokojného stavu NENÍ nahradit soudy nebo dát průchod právu. Je naivní, kdo by si něco takového myslel. Jediným smyslem tohoto institutu je zamezit eskalaci konfliktů - zkrátka raději pokojný stav, než aby se znešváření sousedé navzájem uškrtili.

  Pokojný stav pouze prodlužuje trvající období klidu s tím, že kterákoliv ze stran se může obrátit na nezávislý soud.

  lake

  Vložil Ujasňovač (bez ověření), 5. Květen 2010 - 11:09

  Celkem přesné, jenom malinko upřesním:

  „Pokojný stav pouze prodlužuje trvající období klidu byť získaného nezákonným způsobem s tím, že kterákoliv ze stran se může obrátit na nezávislý soud, což znamená, že poškozenému vzniknou další náklady na právní zastoupení, znalecké posudky, obstarání důkazů ad., aniž by měl zaručenou vykonatelnost rozsudku, když už by snad po mnoha letech a desetitisícových výdajích spor vyhrál.

  Překlad: Narušujte pokojný stav, narušiteli podle § 5 nic nehrozí, neboť chráněn bude Vámi vytvořený nový pokojný stav.

  Vložil lake, 5. Květen 2010 - 12:23

  Pane Zatemňovači,

  Kdo se svého práva nedomáhá, ten jej ztrácí
  Vtip je v tom, nedopustit aby vznikl "pokojný stav", jestliže nastalou situaci považujete za protiprávní.

  Spoluvlastníkovi vily panu B nevadilo celé roky, že ji nemůže používat. Jeho nezájem lze vyložit jako konkludentní souhlas se vzniklou situací. Najednou v něm "chytily saze"...
  Pan FilipN dopustil, aby si soused na jeho pozemku vykolíkoval garáž, vybetonoval základy, postavil stavbu a nakonec ještě posunul plot. Nedivím se, že úředníci nad takovým nezájmem o vlastní majetek mávli rukou ...

  lake

  Vložil Pavel, 5. Květen 2010 - 12:34

  Pane lake,

  protože komentujete situaci, kterou jsem nastínil, aniž byste znal podrobnosti, musím se ozvat.

  Vaše tvrzení: „Spoluvlastníkovi vily panu B nevadilo celé roky, že ji nemůže používat. Jeho nezájem lze vyložit jako konkludentní souhlas se vzniklou situací. Najednou v něm „chytily saze“…“

  je velmi hloupé, protože jste si ho vycucal z prstu.

  Spoluvlastník B se samozřejmě léta soudil. Soudy i vyhrával. Do vily se ovšem nedostal. Ani za pomoci policie.

  Jako jednu z možností použil i § 5.

  To je vše.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 5. Květen 2010 - 14:02

  Pane Pavle,

  vaše dodatečné upřesnění jen podpořilo fakt, že institut "pokojného stavu" není určen k řešení rozběhlých sporů, nýbrž k pouhému zakonzervování stávajícího stavu a více od něj čekat nelze. Pan B se pokusil opravit elektrárnu pilníčkem na nehty.

  Mimochodem, "pokojný" stav (vznikl-li) nepochybně svědčil panu A, který vilu již více let obýval. Podobné zdánlivé nelogičnosti se v právu přece vyskytují, viz institut vydržení ...

  lake

  Vložil Jožo (bez ověření), 5. Květen 2010 - 12:27

  „Vtip je v tom, nedopustit aby vznikl „pokojný stav“, jestliže nastalou situaci považujete za protiprávní.“

  Jak, když třeba nejsem přítomen protiprávnímu zásahu do pokojného stavu a zjistím ho až dodatečně?

  „Spoluvlastníkovi vily panu B nevadilo celé roky, že ji nemůže používat.“

  Jak to víte?

  Jožo

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".